O firmie

Firma CMS-CIS specjalizuje się w serwisie przemysłowych środków smarowych i technologicznych oraz produkcji urządzeń serwisowych. CMS-CIS jest przedsiębiorstwem oferującym usługi i produkty dla gospodarki smarowniczej, wykorzystującym nowoczesne technologie skutecznego czyszczenia i filtracji. Nieustannie rozwijamy swoją ofertę produktów i usług stając się liczącym w Europie przedsiębiorstwem z sektora usług dla przemysłu.

Serwis olejowy to nie tylko napełnianie maszyn, filtracja, dolewki, próbkowanie, analizy i odbiór zużytych olejów. To przede wszystkim system zaprojektowany tak, aby koszty oleju, części zamiennych, oraz koszty utrzymania ruchu maszyny w długim okresie były jak najniższe.

Nowoczesny serwis olejowy obejmuje:

  • DORADZTWO (konsulting) – służymy pełną wiedzą o produkcie i jego zastosowaniu oraz o doborze i stosowaniu zamienników.
  • ORGANIZACJA DOSTAW – zapewniamy organizację dostaw zamówionych produktów w dowolne miejsce na terenie kraju, zarówno w systemie dostaw pełnopojazdowych, jak i dostaw drobnicowych.
  • NAPEŁNIANIE MASZYN – w razie potrzeby nasz serwis olejowy przygotowuje zarówno maszyny do napełnienia, jak i samo napełnienie spełniające wymogi utrzymania odpowiedniej klasy czystości.
  • ANALIZY OLEJOWE – dysponujemy laboratorium analitycznym zapewniającym analizę olejów oraz zarządzanie ich wynikami, aby możliwa była ocena stanu oleju oraz maszyny.
  • AUDYTY OLEJOWE – oceniamy stan procedur i gospodarki smarowniczej, aby zapewnić kompleksową gospodarkę płynami w zakładzie ukierunkowaną na obniżkę łącznych kosztów utrzymania ruchu i gospodarki smarowniczej.
  • SZKOLENIA – obejmują wykłady związane z techniką smarowania, środkami smarowymi, analizami olejowymi i serwisem olejowym.
  • ODBIÓR OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – zapewniamy profesjonalny odbiór i neutralizację odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska. To niezmiernie ważny element serwisu olejowego.

Nasz serwis olejowy pozwoli na wyeliminowanie wielu kosztów związanych ze stratami setek litrów płynów eksploatacyjnych i awarii będących następstwem nieprawidłowości występujących w ciągach technologicznych lub zespołach roboczych.