CMS-CIS Marek Wójcik

Firma CMS-CIS specjalizuje się w serwisie przemysłowych środków smarowych i technologicznych oraz produkcji urządzeń serwisowych. CMS-CIS jest przedsiębiorstwem oferującym usługi i produkty dla gospodarki smarowniczej, wykorzystującym nowoczesne technologie skutecznego czyszczenia i filtracji. Nieustannie rozwijamy swoją ofertę produktów i usług stając się liczącym w Europie przedsiębiorstwem z sektora usług dla przemysłu.

Serwis olejowy to nie tylko napełnianie maszyn, filtracja, dolewki, próbkowanie, analizy i odbiór zużytych olejów. To przede wszystkim system zaprojektowany tak, aby koszty oleju, części zamiennych, oraz koszty utrzymania ruchu maszyny w długim okresie były jak najniższe.

Oferujemy:

Czyszczenie suchym lodem

Czyszczenie suchym lodem to metoda na bezinwazyjne doprowadzenie do pożądanego wyglądu wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń, a nawet podzespołów elektrycznych i mechanicznych.

Automatyczne napełnianie i uzupełnianie zbiorników obrabiarek

Automatyczne (bezobsługowe) napełnianie zbiorników obrabiarek przy pierwszym napełnieniu i po wymianie chłodziwa oraz bieżące uzupełnienia (dolewki)

CMS - TFM

Systemowe Zarządzanie Środkami Chemicznymi Pomocniczymi do Produkcji – obsługa serwisowa i konserwacyjna maszyn i obrabiarek

Serwis

Szeroki zakres czynności serwisowo-technicznych wykonywanych przez firmę
CMS-CIS, na rzecz zakładów przemysłowych

Nowoczesny serwis olejowy obejmuje:

DORADZTWO - KONSULTING

Służymy pełną wiedzą o produkcie i jego zastosowaniu oraz o doborze i stosowaniu zamienników.

ORGANIZACJA DOSTAW

Zapewniamy organizację dostaw zamówionych produktów w dowolne miejsce na terenie kraju, zarówno w systemie dostaw pełnopojazdowych, jak i dostaw drobnicowych.

NAPEŁNIANIE MASZYN

W razie potrzeby nasz serwis olejowy przygotowuje zarówno maszyny do napełnienia, jak i samo napełnienie spełniające wymogi utrzymania odpowiedniej klasy czystości.

ANALIZY OLEJOWE

Dysponujemy laboratorium analitycznym zapewniającym analizę olejów oraz zarządzanie ich wynikami, aby możliwa była ocena stanu oleju oraz maszyny.

AUDYTY OLEJOWE

Oceniamy stan procedur i gospodarki smarowniczej, aby zapewnić kompleksową gospodarkę płynami w zakładzie ukierunkowaną na obniżkę łącznych kosztów utrzymania ruchu i gospodarki smarowniczej.

SZKOLENIA

Obejmują wykłady związane z techniką smarowania, środkami smarowymi, analizami olejowymi i serwisem olejowym.

ODPADY PRZEMYSŁOWE

Poprzez profesjonalny serwis środków petrochemicznych (olejów i chłodziw) zmniejszamy ilość wytwarzanych odpadów. To niezmiernie ważny element dbałości o środowisko naturalne.

Nasz serwis olejowy pozwoli na wyeliminowanie wielu kosztów związanych ze stratami setek litrów płynów eksploatacyjnych i awarii będących następstwem nieprawidłowości występujących w ciągach technologicznych lub zespołach roboczych.