CMS-CIS Marek Wójcik

Firma CMS-CIS specjalizuje się w serwisie przemysłowych środków smarowych i technologicznych oraz produkcji urządzeń serwisowych. CMS-CIS jest przedsiębiorstwem oferującym usługi i produkty dla gospodarki smarowniczej, wykorzystującym nowoczesne technologie skutecznego czyszczenia i filtracji. Nieustannie rozwijamy swoją ofertę produktów i usług stając się liczącym w Europie przedsiębiorstwem z sektora usług dla przemysłu.

Serwis olejowy to nie tylko napełnianie maszyn, filtracja, dolewki, próbkowanie, analizy i odbiór zużytych olejów. To przede wszystkim system zaprojektowany tak, aby koszty oleju, części zamiennych, oraz koszty utrzymania ruchu maszyny w długim okresie były jak najniższe.

Oferujemy

Czyszczenie suchym lodem

Czyszczenie suchym lodem to metoda na bezinwazyjne doprowadzenie do pożądanego wyglądu wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń, a nawet podzespołów elektrycznych i mechanicznych.

CMS - TFM

Systemowe Zarządzanie Środkami Chemicznymi Pomocniczymi do Produkcji – obsługa serwisowa i konserwacyjna maszyn i obrabiarek

Serwis

Szeroki zakres czynności serwisowo-technicznych wykonywanych przez firmę
CMS-CIS, na rzecz zakładów przemysłowych

Automatyczne napełnianie i uzupełnianie zbiorników obrabiarek

Automatyczne (bezobsługowe) napełnianie zbiorników obrabiarek przy pierwszym napełnieniu i po wymianie chłodziwa oraz bieżące uzupełnienia (dolewki)

Nowoczesny serwis olejowy obejmuje

DORADZTWO - KONSULTING

Służymy pełną wiedzą o produkcie i jego zastosowaniu oraz o doborze i stosowaniu zamienników.

ORGANIZACJA DOSTAW

Zapewniamy organizację dostaw zamówionych produktów w dowolne miejsce na terenie kraju, zarówno w systemie dostaw pełnopojazdowych, jak i dostaw drobnicowych.

NAPEŁNIANIE MASZYN

W razie potrzeby nasz serwis olejowy przygotowuje zarówno maszyny do napełnienia, jak i samo napełnienie spełniające wymogi utrzymania odpowiedniej klasy czystości.

SZKOLENIA

Obejmują wykłady związane z techniką smarowania, środkami smarowymi, analizami olejowymi i serwisem olejowym.

ANALIZY OLEJOWE

Dysponujemy laboratorium analitycznym zapewniającym analizę olejów oraz zarządzanie ich wynikami, aby możliwa była ocena stanu oleju oraz maszyny.

AUDYTY OLEJOWE

Oceniamy stan procedur i gospodarki smarowniczej, aby zapewnić kompleksową gospodarkę płynami w zakładzie ukierunkowaną na obniżkę łącznych kosztów utrzymania ruchu i gospodarki smarowniczej.

ODPADY PRZEMYSŁOWE

Poprzez profesjonalny serwis środków petrochemicznych (olejów i chłodziw) zmniejszamy ilość wytwarzanych odpadów. To niezmiernie ważny element dbałości o środowisko naturalne.

Nasz serwis olejowy pozwoli na wyeliminowanie wielu kosztów związanych ze stratami setek litrów płynów eksploatacyjnych i awarii będących następstwem nieprawidłowości występujących w ciągach technologicznych lub zespołach roboczych.