SERWIS

Zakres czynności serwisowo-technicznych, wykonywanych przez firmę CMS-CIS, na rzecz zakładów przemysłowych, w ramach umowy o współpracy serwisowo-technicznej:

 1. Konserwacja i czyszczenie maszyn z użyciem profesjonalnego sprzętu serwisowo-technicznego, która obejmuje:
  • Umycie gabarytów wewnętrznych obrabiarki:
   – przestrzeń obróbcza,
   – przestrzeń magazynku oraz wyczyszczenie łańcucha narzędziowego,
   – przestrzeń wewnątrz od strony wrzecion,
   – przestrzeń załadunkowa,
   – przestrzeń pomiędzy blachami osłon osi obrotowej stołu obróbczego,
   – wyczyszczenie agregatu hydraulicznego wraz z osprzętem,
   – zdemontowanie osłon maszyny i wyczyszczenie przestrzeni za osłonami,
   – wyczyszczenie wyrzutnika wiórów wraz z filtrami,
   – usunięcie szlamu, wiórów i innych zanieczyszczeń ze zbiorników i zdemontowanego sprzętu,
   – montaż osprzętu i osłon
  • Umycie gabarytów zewnętrznych maszyny (odtłuszczenie)
  • Wyczyszczenie filtrów odciągowych obrabiarki:
   – filtry metalowe,
   – przestrzeń wewnątrz filtra,
   – udrożnienie rur odpływu skroplonej substancji chemicznej
  • Oczyszczenie układu centralnego chłodziwa:
   – wypompowanie chłodziwa z jednoczesną filtracją,
   – usunięcie szlamu, wiórów ze zbiorników i zdemontowanego osprzętu,
   – montaż i napełnienie przefiltrowanym, bądź świeżym chłodziwem,
  • Odtłuszczenie i umycie posadzki wokół maszyny i układu centralnego chłodziwa.
 2. Obsługa serwisowa produktów smarowych (eksploatacyjnych) stosowanych w obrabiarkach:
  – filtracja olejów hydraulicznych,
  – instalacja centralnych systemów smarowania maszyn i oczyszczania mediów technologicznych.
 3. Obsługa serwisowa produktów technologicznych, stosowanych w procesach obróbki skrawaniem, plastycznej, mycia, konserwacji, chłodzenia i hartowania:
  – bocznikowa filtracja olejów technologicznych (istnieje możliwość dodania dodatków serwisowych np. antypiennych, antykorozyjnych itp.)
  – bocznikowe oczyszczanie emulsji z olejów obcych (przeciekowych) oraz zanieczyszczeń stałych (istnieje możliwość usuwania bakterii, pleśni i grzybów przy pomocy dodatków serwisowych bądź poprzez działanie lampami UV).
 4. Czynności serwisowe i logistyczne, związane z HSSE (usuwanie awarii – wycieków olejów, chłodziw i innych środków petro-chemicznych).
 5. Aplikacje bardziej ekonomicznych produktów smarowych i chemicznych do maszyn nowych i używanych obrabiarek, myjni przemysłowych.
 6. Prowadzenie prób eksploatacyjnych i technologicznych z nowymi produktami , w oparciu o wspólne ustalenia.
 7. Wdrażanie programu komputerowego do prowadzenia gospodarki smarowniczej   (instrukcje smarowania, plany i harmonogramy konserwacji maszyn i pielęgnacji środków chemicznych) oraz nowatorskich rozwiązań technicznych.
 8. Realizacja małych kontraktów CMS (TFM).
 9. Badania laboratoryjne w/w grup środków chemicznych.
 10. Inne usługi wzajemnie uzgodnione z Klientem