CMS - TFM

CMS – TFM (CHEMICAL MANAGEMENT SYSTEMS) – (TOTAL FLUID MANAGEMENT) Systemowe Zarządzanie Środkami Chemicznymi Pomocniczymi do Produkcji – obsługa serwisowa i konserwacyjna maszyn i obrabiarek

Systemowe Zarządzanie Środkami Chemicznymi Pomocniczymi (CMS) – (TFM), w zakładach przemysłowych obejmuje szeroki wachlarz czynności, przynoszących wymierne korzyści z tytułu poprawy dyspozycyjności parku maszynowego dla produkcji, poprzez skrócenie czasu ich obsługi konserwacyjnej oraz eliminację awarii.

Kompleksowy Serwis Konserwacyjny jest nieodzowną częścią systemu eksploatacji maszyn i urządzeń, efektywnie wspomagającą utrzymanie ich w sprawności technicznej.

Problemy związane z prawidłową gospodarką smarowniczą są bardzo powszechne – borykają się z nimi wszystkie branże przemysłu. Ich skutkiem mogą być np. nieplanowane przestoje w produkcji, przedwczesne zużycie elementów maszyn oraz zwiększone zużycie środków smarnych. Czy istnieje skuteczne narzędzie, które pozwoliłoby na uniknięcie tego typu problemów? Chcąc zapewnić jak najlepsze warunki smarowania maszyn i urządzeń, warto zwrócić się o pomoc do specjalistycznych firm oferujących profesjonalny serwis olejowy. Obecnie wyraźnie widać wzrost zapotrzebowania na tego typu usługę, która z roku na rok sukcesywnie zyskuje coraz większe grono zwolenników.

Czym jest kompleksowy serwis olejowy?

Ogólnie rzecz ujmując, serwis olejowy to zespół działań techniczno-organizacyjnych, których celem jest zoptymalizowanie gospodarki smarowniczej danego zakładu, a co za tym idzie – zwiększenie wydajności produkcji oraz redukcja kosztów.

To element strategii utrzymania ruchu, zwanej profilaktyką czynną. Monitoring olejów w trakcie eksploatacji pozwala na zdiagnozowanie stanu maszyny, tak więc ma działanie prewencyjne.
To swego rodzaju system wczesnego ostrzegania informujący o nadchodzącym zagrożeniu.

Najbardziej zaawansowaną formą serwisu olejowego jest outsourcing wszystkich prac związanych z gospodarką środkami chemicznymi pomocniczymi dla produkcji (CMS).

Systemowe Zarządzanie Środkami Chemicznymi Pomocniczymi

Zakres czynności serwisowych CMS

 • logistyka zewnętrzna i wewnątrz zakładowa produktów chemicznych,
 • instrukcje smarowania maszyn oraz dobór odpowiednich środków smarnych,
 • bieżące uzupełniania oraz harmonogramowa wymiana olejów, chłodziw i smarów,
 • pielęgnacja olejów, chłodziw, środków myjących i konserwujących w eksploatacji, (filtrowanie olejów, oczyszczanie chłodziw i środków myjących)
 • obsługa systemów filtracyjnych,
 • wykonywanie badań laboratoryjnych,
 • kompleksowe czyszczenie maszyn i układów technologicznych obrabiarek,
 • monitorowanie i diagnozowanie stanu technicznego maszyn oraz pracujących w nich środków smarowych i technologicznych,
 • planowanie i realizacja działań zaradczych i naprawczych, ciągłe i systemowe udoskonalanie, poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technicznych,
 • gospodarka olejami przepracowanymi i innymi odpadami związanymi z działalnością serwisową maszyn (obrabiarek),
 • aktualizowanie instrukcji eksploatacji w zakresie smarowania maszyn i urządzeń,
 • szkolenie pracowników zajmujących się eksploatacją i utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń.

Główne działania, których przestrzeganie świadczy o profesjonalizmie firmy oferującej usługę CMS:

 • wzorcowo prowadzony outsourcing z punktu widzenia bezpieczeństwa ciągłości produkcji,
 • zatrudnieni do obsługi fachowcy, znający temat, potrafiący ustrzec firmę przed awariami, nieplanowanymi postojami maszyn, potrafiący rozwiązać problem, zanim się on pojawi.

Warto dodać, że przy zarządzaniu gospodarką smarno-olejową wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowanie komputerowe o nazwie „Olej” opierające się na indywidualnie przygotowanej dla każdego klienta bazie danych, wspierające aktywne utrzymanie ruchu oraz umożliwiające generowanie szczegółowych raportów za poszczególne okresy rozliczeniowe. To bardzo pomocne narzędzie, które zostało docenione już przez wiele firm.

Zakres usług wchodzących w skład serwisów olejowych bywa zróżnicowany. Ma na to wpływ doświadczenie i strategia firmy oraz oczekiwania użytkowników. Wszelkie czynności związane z gospodarką smarowniczą mogą być wykonywane na zasadzie: usług doraźnych (jednorazowych), usług planowanych na podstawie długookresowych umów albo usług serwisowych powiązanych z zakupem środków smarnych.

Korzyści płynące z usługi

W krajach zaawansowanych technologicznie outsourcing gospodarki smarno-olejowej, zwany CMS (Chemical Management Systems), jest najbardziej popularną formą usługi serwisu olejowego.

Podpisując umowę na tę usługę z wyspecjalizowaną firmą, nie musimy się już dłużej martwić o dobór odpowiednich środków smarnych i prawidłowe postępowanie we wszelkich czynnościach wiążących się z szeroko pojętym tematem smarowania. Całkowita odpowiedzialność za harmonogram działań i prawidłowe funkcjonowanie parku maszynowego spada na usługodawcę. Natomiast usługobiorca jest zobowiązany uiszczać kwotę (najczęściej zryczałtowaną) na poczet tejże usługi. Oczywiście zasada jest taka, że ten kto płaci, ten wymaga. W tym przypadku priorytetem jest prawidłowe funkcjonowanie maszyn i urządzeń, zgodne z ustalonym stopniem niezawodności.

Lista korzyści, jakie klient może uzyskać przy współpracy z firmą outsourcingową, jest długa. Najważniejszą korzyścią jest to, że Klient może mieć pewność, iż odpowiedni produkt, odpowiednia jego ilość, w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i przez odpowiednio wyszkolonego pracownika zostanie odpowiednią metodą zaaplikowany na urządzeniu.

Do największych zalet współpracy z firmą outsourcingową w zakresie gospodarki olejowo-smarowej można zaliczyć:

 • obniżenie kosztów eksploatacyjnych związanych z gospodarką smarowniczą,
 • optymalizację ilości stosowanych środków smarnych,
 • redukcję stanów magazynowych,
 • zwiększenie dyspozycyjności maszyn i urządzeń,
 • wzrost wydajności i niezawodności maszyn,
 • poprawę warunków BHP,
 • zmniejszenie ilości odpadów i negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • ograniczenie utrzymywania specjalistycznego wyposażenia warsztatów utrzymania ruchu,
 • uproszczenie systemu rozliczania kosztów godzin pracy i dyżurów w utrzymaniu ruchu,
 • umocnienie wiarygodności Klienta w oczach jego partnerów biznesowych,
 • ochronę marki (szczególnie w odniesieniu do klientów z przemysłu spożywczego),
 • lepszą pozycję negocjacyjną przy ustalaniu składki ubezpieczeniowej,
 • korzystanie z wiedzy i doświadczeń specjalistów z firmy świadczącej usługę,
 • umożliwienie Klientowi skoncentrowania się na jego działalności podstawowej, a dzięki temu – zwiększenie jego konkurencyjności.

Wzrost produkcji i oszczędność finansowa z tytułu optymalnie ekonomicznego przeprowadzania czynności związanych ze smarowaniem to naturalne konsekwencje kooperacji z firmą świadczącą tę usługę.