SYSTEM AUTOMATYCZNEGO PRZYGOTOWANIA ORAZ NAPEŁNIANIA I UZUPEŁNIANIA CHŁODZIWA DO OBRABIAREK.

Dla zakładów przemysłowych, które stosują chłodziwo na bazie wody do obróbki skrawaniem, a nie posiadają centralnego systemu rozprowadzania i oczyszczania chłodziwa, proponujemy następujące rozwiązanie techniczne: - automatyczne (bezobsługowe) napełnianie zbiorników obrabiarek przy pierwszym napełnieniu i po wymianie chłodziwa oraz bieżące uzupełnienia (dolewki).

Skrócony opis techniczny:

  • ustawiamy na wannie ociekowej mauzer na chłodziwo do uzupełnienia (o najniższym wymaganym stężeniu) oraz beczkę lub mauzer z koncentratem chłodziwa,
  • do inżektora zainstalowanego do beczki lub mauzera podpinamy wodę z automatycznym (elektronicznym) sterowaniem przepływem,
  • montujemy w beczce lub mauzerze z koncentratem sygnalizator dźwiękowy, który informuje o konieczności wymiany beczki lub mauzera jeśli kończy się koncentrat chłodziwa (zabezpieczenie przed podaniem samej wody do instalacji),
  • na mauzerze ze świeżym chłodziwem instalujemy czujniki poziomu (min. – max. oraz stan awaryjny), wg. ustalonego zakresu wysokości słupa cieczy w mauzerze,
  • instalację wykonujemy wytrzymałych na ciśnienie i sztywnych rur PP (zgrzewanych), zazwyczaj średnice 32 i 25 mm
  • pompa hydroforowa podaje świeże chłodziwo z mauzera do instalacji utrzymując stałe ciśnienie w instalacji chłodziwa,
  • w zbiornikach obrabiarek montujemy czujniki poziomu automatycznego napełniania chłodziwem, po każdorazowym uruchomieniu maszyny przez operatora (do optymalnego stanu),
  • w przypadku konieczności zwiększenia stężenia chłodziwa w niektórych obrabiarkach, montujemy systemy precyzyjnego dozowania koncentratu chłodziwa w trakcie pracy,
  • jeśli będzie taka konieczność, instalujemy urządzenia do podczyszczania chłodziwa w obrabiarkach z zanieczyszczeń mechanicznych i oleju trampowego.

Schemat układu automatycznego przygotowania i uzupełniania chłodziwa w obrabiarkach

Schemat instalacji

STREFA PRZYGOTOWANIA EMULSJI
1. Wanna ociekowa
2. Czujnik stanu minimalnego koncentratu
3. Kontener z koncentratem chłodziwa
4. Zawór zwrotny
5, 6. Zawory
7. Zawór elektromagnetyczny
8. Mieszalnik inżektorowy DOSATRON D3RE10
9. Szafka sterownicza
10. Czujnik przeciwzalaniowy
STREFA NAPEŁNIENIA ZBIORNIKÓW MASZYN I URZĄDZEŃ
11, 15. Sterownik poziomu emulsji w zbiorniku maszyny
12, 16. Elektro‐zawór napełnienia zbiornika
13, 14, 17, 18. Czujniki poziomu emulsji w zbiorniku
ZM1, ZM2 Zbiorniki emulsyjne w obrabiarkach

Zastosowanie tego usprawnienia ma zapewnić zakładom stosującym chłodziwa obróbkowe na bazie wody bezpieczeństwo pracownikom i korzyści finansowe dla firmy.