Oferta

Kompleksowa obsługa gospodarki smarowniczej w zakładach przemysłowych oferowana przez CMS-CIS ma na celu obniżenie kosztów wytwarzania oraz umożliwienie Klientowi skupienia się na jego działalności podstawowej, a poprzez to zwiększenie jego konkurencyjności na rynku.

Nasza oferta obejmuje m.in.:

 • prowadzenie logistyki dostaw oraz gospodarki magazynowej w zakresie środków smarnych, materiałów filtracyjnych i eksploatacyjnych,
 • optymalizację stanów magazynowych,
 • aplikacje środków smarnych i materiałów eksploatacyjnych na urządzeniach Klienta,
 • szkolenia dla załogi klienta zarówno z zakresu smarownictwa i wiedzy o produktach, jak również w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z produktami naftowymi,
 • monitoring krytycznych punktów kontroli,
 • filtrację cieczy roboczych,
 • czyszczenie i dezynfekcję układów oraz wymianę zużytych produktów,
 • gospodarkę odpadami,
 • optymalizację doboru stosowanych produktów,
 • sprzęt serwisowy (m.in. refraktometry ręczne, mieszalniki do chłodziw i wiele innych),
 • drobny sprzęt smarowniczy (smarownice, pompy do oleju i smarów, wózki itp.),
 • usługi filtracji,
 • dobór środków smarnych,
 • optymalizację ilości i rodzajów stosowanych środków,
 • dostawy środków smarnych z dopuszczeniami NSF H1/H2,
 • audyty w zakresie HACCP,
 • analizę olejowo-smarową,
 • inne usługi wzajemnie uzgodnione z Klientem.

Czyszczenie suchym lodem

Czyszczenie suchym lodem to metoda na bezinwazyjne doprowadzenie do pożądanego wyglądu wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń, a nawet podzespołów elektrycznych i mechanicznych.

Automatyczne napełnianie i uzupełnianie zbiorników obrabiarek

Automatyczne (bezobsługowe) napełnianie zbiorników obrabiarek przy pierwszym napełnieniu i po wymianie chłodziwa oraz bieżące uzupełnienia (dolewki)

CMS - TFM

Systemowe Zarządzanie Środkami Chemicznymi Pomocniczymi do Produkcji – obsługa serwisowa i konserwacyjna maszyn i obrabiarek

Serwis

Szeroki zakres czynności serwisowo-technicznych wykonywanych przez firmę
CMS-CIS, na rzecz zakładów przemysłowych