smary

11. SMARY (smary uniwersalne)

Możemy Państwu dostarczyć szeroką gamę smarów umożliwiającą wybór najlepszego produktu odpowiadającego waszym dokładnym potrzebom – od uniwersalnych standardowych smarów oraz  wysokojakościowych do smarów  wysokotemperaturowych,  niskotemperaturowych, a także do  przekładni otwartych.
NAZWA PRODUKTU ZAGĘ-SZCZACZ OLEJ BAZOWY KLASA - NLGI KLASA WG ISO LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) ZAKRES TEMP. STOS. (°C) TYP
DODA-TKÓW
ZASTOSOWANIE
Spheerol 4807 Kompleks wapniowy Mineralny 1/2 70 -20 +60 EP/AW Smar specjalny do smarowania oraz ochrony antykorozyjnej sprężyn pierścieniowych buforów wagonowych.
Spheerol EPL 0 Litowy Mineralny 0 150 - 200 -20 +120 EP/AW Uniwersalne smary do powszechnego stosowania w zakładzie pracy z dobrymi własnościami adhezyjnymi, stosowane w szerokim zakresie temperatur. Pozwalają na zmniejszenie ilości środków smarnych w zakładzie pracy.
Spheerol EPL 1 Litowy Mineralny 1 150 -20 +120 EP/AW
Spheerol EPL 2 Litowy Mineralny 2 150 -20 +120 EP/AW
Spheerol LC 2 Polime-rowy Mineralny 2,5 400 -25 +130 EP/AW Smar przenoszący wysokie obciążenia do stosowania w długich okresach czasu. Do smarowania wysoko obciążonych łożysk tocznych o niskich i średnich obrotach a także łożysk wałeczkowych.
Spheerol SX 2 Kompleks wapniowy Mineralny 2 180 -20 +140 EP/AW Do normalnych do mocno obciążonych łożysk, o niskich i średnich prędkościach obrotowych a także przy występowaniu obciążeń szokowych. Ponadto do smarowania sworzni, przegubów oraz podnośników śrubowych.
Tribol GR TG 2 Organi-czny Syntety-czny 2 125 -15 +200 Smary wysokotemperaturowe do długoterminowego smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących warunkach wysokich temperatur i nacisków.
Thermogrease F Organi-czny Syntety-czny 00 - -15 +200

11a. WYSOKOJAKOŚCIOWE SMARY WIELOFUNKCYJNE

do góry
NAZWA PRODUKTU ZAGĘSZCZACZ OLEJ BAZOWY KLASA - NLGI KLASA WG ISO LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) ZAKRES TEMP. STOS. (°C) TYP
DODATKÓW
ZASTOSOWANIE
Tribol GR HS 1.5 Polime-rowy PAO 1 36 +120 -40 - Do łożysk tocznych i ślizgowych o najwyższych obrotach, pracujących w obecności wody oraz wilgoci. Niezwykle odporny na wodne emulsje.
Tribol GR 100-00 PD Litowy Mineralny 00 130 -35 +140 MFT Przeznaczone do długoterminowego (lub na całą żywotność urządzenia) smarowania wysokoobciążonych łożysk tocznych i ślizgowych pracujących przy dużych obciążeniach i wibracjach np. w obrabiarkach, drukarniach, wrzecionach przędzalniczych, łożyskach walców wstępnych na walcowniach a także łożysk obracających się w dwóch kierunkach.
Tribol GR 100-0 PD Litowy Mineralny 0 130 -35 +140 MFT
Tribol GR 100-1 PD Litowy Mineralny 1 95 -35 +140 MFT
Tribol GR 100-2 PD Litowy Mineralny 2 05 -35 +140 MFT
Molub-Alloy 777-1 Litowy Mineralny 1 950 -20 +120 FSS Wysokiej jakości smar do mocno obciążonych łożysk tocznych, ślizgowych, wahliwych wszelkich typów pracujących przy niskich i średnich obrotach. Stosowany w przemyśle stalowym, leśnym, w górnictwie, przemyśle chemicznym oraz maszynach budowlanych.
Molub-Alloy 777-2 Litowy Mineralny 2 860 -20 +120 FSS Gdy występują obciążenia szokowe przy równoczesnych silnych obciążeniach, w maszynach budowlanych oraz w przemyśle stalowym, górniczym, leśnym.
Tribol GR 400-1 PD Litowy Mineralny 1 320/460 -30 +140 MFT Do łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w trudnych warunkach np. wilgoć, kurz, oraz wibracje.
Tribol GR 400-2 PD Litowy Mineralny 2 320/460 -30 +140 MFT
Tribol GR 400-3 PD Litowy Mineralny 3 320/460 -30 +140 MFT
Tribol GR 400-3 PD Litowy Mineralny 3 320/460 -30 +140 MFT
Optitemp 2 Litowy Mineralny 2 370 -25 +130 MoS2 Ze względu na zdolność przenoszenia bardzo dużych obciążeń szczególnie polecany do długoterminowego smaro wania wolnoobrotowych łożysk tocznych i ślizgowych.
Tribol GR 00 Litowy Mineralny 00 150 -35 +100 EP/AW Półpłynny smar do centralnych układów smarowania w niekorzystnych warunkach otoczenia np. wilgoć, kurz, wibracje.
Tribol GR 2 EP Litowy Mineralny 2 100 -25 +130 EP/AW Opracowany dla łożysk tocznych oraz ślizgowych w niekorzystnych warunkach otoczenia np wilgoć, kurz, wibracje.
Tribol GR CLS 000 Litowo/ wapniowy Mineralny 000 100 -30 +120 EP/AW Do centralnych układów smarowania, do przekładni, w niekorzystnych warunkach tj. przy dużej wilgotność powietrza oraz w obecności wody.
Tribol GR CLS 00 Litowo/ wapniowy Mineralny 00 100 -30 +120 EP/AW
Tribol GR CLS 0 Litowo/ wapniowy Mineralny 0 100 -30 +120 EP/AW
Tribol GR CLS 2 Litowo/ wapniowy Mineralny 2 100 -30 +120 EP/AW
Tribol GR 1350-2.5 PD Litowy Mineralny 2,5 1350 -10 +140 MFT Opracowany do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych w górnictwie, przemyśle metalowym, w walcowniach rur oraz urządzeniach pracujących w portach, na statkach, platformach wiertniczych.
Tribol GR 3020/1000-000 PD Litowy Mineralny 000 1000 -40 +120 TGOA Do wszystkich rodzajów łożysk tocznych i ślizgowych, wrzecion, przegubów, podwozia, krzywki oraz do ogólnego smarowania różnych punktów smarnych w których występują wysokie obciążenia oraz niskie obroty.
Tribol GR 3020/1000-00 PD Litowy Mineralny 00 1000 -40 +120 TGOA
Tribol GR 3020/1000-0 PD Litowy Mineralny 0 1000 -40 +120 TGOA
Tribol GR 3020/1000-1 PD Litowy Mineralny 1 1000 -40 +120 TGOA
Tribol GR 3020/1000-2 PD Litowy Mineralny 2 1000 -40 +120 TGOA
Tribol GR 4020/460-2 PD Kompleks litowy Mineralny 2 460 -20 +150 TGOA Uniwersalne, wysokojakościowe smary do wysokoobciążonych łożysk tocznych i ślizgowych np. w przemyśle samochodowym a także do zastosowań przemysłowych gdy smar w kolorze jasnym jest zalecany.
Tribol GR 4020/220-2 PD Kompleks litowy Mineralny 2 220 -30 +150 TGOA
Tribol GR 4020/220-1 PD Kompleks litowy Mineralny 1 220 -30 +150 TGOA

11b. SMARY WYSOKOTEMPERATUROWE

do góry
NAZWA PRODUKTU ZAGĘSZCZACZ OLEJ BAZOWY KLASA - NLGI KLASA WG ISO LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) ZAKRES TEMP. STOS. (°C) TYP
DODATKÓW
ZASTOSOWANIE
Tribol GR XT 2 HT Polimocznik PAO 2 270 -25 +180 EP/AW Smar do termicznie obciążonych łożysk cylindrów suszarniczych, wentylatorów, przenośników taśmowych w lakierniach.
Braycote Inertox 2 PTFE PFPE 2 150* -25 +260 FSS W pełni syntetyczne smary odporne na działanie wody gorącej i zimnej, emulsji, zasad, kwasów, rozpuszczalników. Smarowanie łożysk ślizowych i tocznych przy ekstremalnie długich okresach pomiędzy kolejnymi dosmarowaniami przy niekorzystnych warunkach otoczenia i wysokich temperaturach. Także do uszczelniania zbiorników o wysokiej próżni.
Inertox Light PTFE PFPE 0 - 1 440 -25 +260 FSS
Braycote Inertox 1 PTFE PFPE 2 500 -25 +260 FSS
Braycote 2115-2 PTFE PFPE 2 500 -20 +250 FSS Przeznaczony do smarowania łożysk transporterów w warunkach wysokich temperatur, szczególnie w tunelowych suszarniach w lakierniach oraz naprężarkach ramowych w przemyśle tekstylnym.
Tribol GR HT 2 Nieorga-niczny Mineralny 2 460/680 -20 +160 Do termicznie obciążonych łożysk wentylatorów przy długich okresach pomiędzy kolejnymi dosmarowaniami. W warunkach normalnych i średnich obciążeń.
Tribol GR HT 22 EP Nieorga-niczny Mineralny 2 460/680 -20 +160 MoS2
Optitemp MT Bentonit Mineralny 2 - 3 320 -25 +160 Do termicznie obciążonych łożysk tocznych i ślizgowych, długoterminowego smarowania. Odporny na działanie wody gorącej i zimnej, dobre właściwości antykorozyjne. Stosowany w maszynach rozlewniczych, maszynach budowlanych, podnośnikach, w miejscach narażonych na działanie warunków atmosferycznych, wilgoci, kurzu, wibracji oraz obciążeń szokowych.
Tribol GR PS 1 HT Polimocznik Mineralny 1 460 -25 +160 Do bardzo obciążonych łożysk tocznych i ślizgowych o niskich i średnich obrotach. (np. sterylizatory w przemyśle spożywczym, prasy mimośrodowe, prasy kuźnicze, w hutnictwie przy ciągłym odlewaniu stali, kalandry, centralne układy smarowania w prasach do produkcji płyt wiórowych.)
Tribol GR PS 2 HT Polimocznik Mineralny 2 460 -25 +160
Tribol GR 4747/220-2 HT Kompleks litowy PAO/Estry 2 220 -40 +160 TGOA Łożyska ślizgowe oraz toczne pracujące przy wysokich obciążeniach wymagające ochrony przed zużyciem ciernym w warunkach tarcia mieszanego oraz granicznego. (chwilowo do +180 °C).
Molub-Alloy 100-2 HT Nieorga-niczny PAO/Estry 2 100/150 -20 +220 PTFE Długo terminowe smarowanie łożysk slizgowych oraz tocznych pracujących w stałych, wysokich temperaturach oraz agresywnym środowisku, innych punktów smarnych w warunkach wysokich temperatur oraz dużych nacisków.

11c. SMARY NISKOTEMPERATUROWE

do góry
NAZWA PRODUKTU ZAGĘSZCZACZ OLEJ BAZOWY KLASA - NLGI KLASA WG ISO LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) ZAKRES TEMP. STOS. (°C) TYP
DODATKÓW
ZASTOSOWANIE
Optitemp LG 2 Litowy PAO 2 46 -50 +120 EP/AW Specjalne smary do niskich temperatur pracy oraz w normalnych temperaturach do wysokoobrotowych łożysk. Kompatybilny z plastikami oraz elastomerami. Stosowany np. w mechanizmach zamknięć drzwi pojazdów samochodowych.
Tribol GR LG 0 Litowy PAO 0 46 -50 +120 EP/AW
Tribol GR TT 1 PD Litowo/ Nieorga-niczny Estry 1 15/22 -60 +120 MFT
Tribol GR TT1 EP Litowo/ Nieorga-niczny Estry 1 15/22 -60 +120 MFT/ MoS2/ EP

11d. SMARY DO OTWARTYCH PRZEKŁADNI

do góry
NAZWA PRODUKTU ZAGĘSZCZACZ OLEJ BAZOWY KLASA - NLGI KLASA WG ISO LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) ZAKRES TEMP. STOS. (°C) TYP
DODATKÓW
ZASTOSOWANIE
M-A OG 8031/1500-00 Nieorga-niczny Mineralny 00 1500 EP/AW FSS Stosowany do mocno obciążonych, wyposażonych w centralny system smarowania, otwartych przekładni, oraz łożysk tocznych i ślizgowych przy niskich obrotach, np. w cementowniach.
M-A OG 8031/3000-00 Nieorga-niczny Mineralny 00 3000 EP/AW FSS
M-A OG 8031/3000-1 Nieorga-niczny Mineralny 1 3000 EP/AW FSS
Tribol GR OG 0 Kompleks aluminium Mineralny 0 420 -30 +120 FSS/MFT Do otwartych kół zębatych szczególnie w rurowych piecach obrotowych, młynach rurowych. Do smarowania kół koronowych w dźwigach i maszynach budowlanych i innych maszynach ciężkich. Zawiera grafit koloidalny.
Tribol OG 500-0 Kompleks aluminium Mineralny 0 490 -20 +120 TGOA Natryskowy, do systemów automatycznych, w cementowniach, przemyśle ciężkim, a także w kopalniach do smarowania przekładni oraz lin stalowych.
Viscogen 0 Kompleks aluminium Mineralny 0 150 -20 +125 EP/AW/ FSS Natryskowy, półpłynny smar do długookresowego smarowania otwartych przekładni oraz lin.
Viscogen 4 Litowy Mineralny 2 - 3 320 -15 +130 EP/AW/ FSS Odporny na wszelkie warunki atmosferyczne do długookresowego smarowania otwartych przekładni.
do góry

AW   = Ochrona przed zużyciem ciernym
EP   =wysokie naciski powierzchniowe
MFT =kombinacja aktywnych pod wpływem obciążenia dodatków
FSS = stałe środki smarne
PAO    = Polialfaolefiny
PG      = Poliglikol
TGOA = kombinacja aktywnych pod wpływem obciążenia dodatków
PTFE = Politetrafluoroetylen Stick-Slip = drgania cierne