CMS-CIS Marek Wójcik

CMS-CIS jest firmą założoną przez Marka Wójcika. Firma specjalizuje sie w serwisie przemysłowych środków smarowych i technologicznych oraz produkcji urządzeń serwisowych. CMS-CIS jest przedsiębiorstwem oferującym usługi i produkty dla gospodarki smarowniczej, wykorzystującym nowoczesne technologie skutecznego czyszczenia i filtracji. Pragniemy ciągle rozwijać swoją ofertę produktów i usług, aby stać się liczącym w Europie przedsiębiorstwem z sektora usług dla przemysłu.

Serwis olejowy to nie tylko napełnianie maszyn, filtracja, dolewki, próbkowanie, analizy i odbiór zużytych olejów. To przede wszystkim system zaprojektowany tak, aby koszty nie tylko oleju i części zamiennych, ale utrzymania ruchu maszyny w długim okresie były jak najniższe.

Nowoczesny serwis olejowy obejmuje:

  • DORADZTWO (konsulting) – Klient takiego serwisu nie musi wiedzieć wszystkiego o olejach i ich stosowaniu. Serwis olejowy powinien służyć pełną wiedzą o produkcie i jego zastosowaniu, doradzać dobór i stosowanie zamienników.
  • ORGANIZACJĘ DOSTAW – Serwis olejowy powinien zapewnić organizację dostaw zamówionych produktów w dowolne miejsce na terenie kraju, zarówno w systemie dostaw pełnopojazdowych, jak i dostaw drobnicowych.
  • NAPEŁNIANIE MASZYN – W razie potrzeby serwis olejowy powinien przygotować zarówno maszyny do napełnienia, jak i samo napełnienie spełniające wymogi utrzymania odpowiedniej klasy czystości.
  • ANALIZY OLEJOWE – Serwis olejowy powinien dysponować laboratorium analitycznym zapewniającym analizę olejów oraz zarządzanie ich wynikami, aby możliwa była ocena stanu oleju oraz maszyny.
  • AUDYTY OLEJOWE – Pomagają ocenić stan procedur i gospodarki smarowniczej. Są podstawą do podjęcia działań wprowadzających kompleksową gospodarkę płynami w zakładzie ukierunkowaną na obniżkę łącznych kosztów utrzymania ruchu i gospodarki smarowniczej.
  • SZKOLENIA – Powinny obejmować wykłady związane z techniką smarowania, środkami smarowymi, analizami olejowymi, serwisem olejowym.
  • ODBIÓR OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – To niezmiernie ważny element serwisu olejowego. Zapewnia profesjonalny odbiór i neutralizację odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska.

Serwis olejowy pozwala na wyeliminowanie wielu kosztów związanych nie tylko ze stratami setek litrów płynów eksploatacyjnych, ale i awarii będących następstwem występujących w ciągach technologicznych czy zespołach roboczych nieprawidłowości.