OLEJE ELEKTROIZOLACYJNEOLEJE ELEKTROIZOLACYJNE

Oleje ISOVOLTINE są bardzo skuteczne pod względem zdolności do izolacji komponentów transformatora oraz zapewnienia skutecznego chłodzenia w systemie. Ponadto zapewniają znakomitą ochronę przed utlenianiem i zapobiegają zużyciu rdzenia, uzwojenia oraz innych materiałów izolacyjnych. Główne cechy olejów ISOVOLTINE:
• Doskonałe właściwości izolacyjne ze względu na: wysokie napięcie przebicia dielektryka, rezystancję objętościową, napięcie powierzchniowe na granicy faz i brak substancji polarnych.
• Doskonała odporność na utlenianie.
• Bardzo wysoki poziom czystości minimalizujący współczynnik mocy i zapobiegający wzrostom temperatury.
• Doskonałe właściwości chłodzące dzięki dobrej płynności i zdolności przenoszenia ciepła.
• Wysoko rafinowany olej zapewnia stabilność chemiczną i trwałość w trakcie eksploatacji.
• Bardzo skuteczna ochrona sprzętu z powodu właściwości czyszczących i braku korozyjnego charakteru.

OLEJE ELEKTROIZOLACYJNE

PRODUKTNATURAZASTOSOWANIASPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCILEPKOŚĆSPECYFIKACJE
ISOVOLTINE IINaftenowy mineralny (nieinhibitowany)• Do transformatorów, obwodów przerywaczy, styczników i innego sprzętu wysoko napięciowego.• Dobre właściwości elektroizolacyjne.
• Bardzo dobra odporność na utlenianie, co zapewnia odpowiednio długi czas pracy.
• Doskonałe właściwości chłodzące.
10IEC 60296:2012 – Nieinhibitowany
ISOVOLTINE II-TNaftenowy mineralny (lekko inhibitowany)• Do transformatorów, obwodów przerywaczy, styczników i innego sprzętu wysoko napięciowego.• Dobre właściwości elektroizolacyjne.
• Zawiera śladowe ilości inhibitora do poprawy odporności na utlenianie.
• Dobre właściwości chłodzące.
8,2IEC 60296:2012 – Lekko inhibitowany • ASTM D 3487 Typ I
ISOVOLTINE II XNaftenowy mineralny (inhibitowany)• Do transformatorów, obwodów przerywaczy, styczników i innego sprzętu wysoko napięciowego.• Dobre właściwości elektroizolacyjne.
• Zawiera inhibitor, aby zapewnić lepszą odporność na utlenianie.
• Dobre właściwości chłodzące.
10IEC 60296:2012 – Inhibitowany
ISOVOLTINE P1Parafinowy mineralny (lekko inhibitowany)• Do transformatorów, obwodów przerywaczy, styczników i innego sprzętu wysoko napięciowego.• Nie zawiera siarki.
• Dobra odporność na utlenianie.
• Doskonała wydajność sporadycznego zgazowania.
7,7IEC 60296:2012 – Lekko inhibitowany • ASTM D 3487 Typ I płyn
ISOVOLTINE P2Parafinowy mineralny (inhibitowany)• Do transformatorów, obwodów przerywaczy, styczników i innego sprzętu wysoko napięciowego.• Nie zawiera siarki.
• Dobra odporność na utlenianie.
• Doskonała wydajność sporadycznego zgazowania.
7,7IEC 60296:2012 – Inhibitowany • ASTM D 3487 Typ II płyn
ISOVOLTINE BIOEstrowy syntetyczny• Transformatory. Wysoce zalecany ze względu na ograniczenie zagrożenia pożarowego (górnictwo, transformator pokładowy).• Biodegradowalny.
• Doskonała odporność przeciwpożarowa.
• Brak zagrożenia dla środowiska wodnego.
26IEC 61099 • IEC 61039 – Klasa K3 • OECD 301B • NWG
ISOVOLTINE BIO VEOlej roślinny• Transformatory. Wysoce zalecany ze względu na ograniczenie zagrożenia pożarowego (górnictwo, transformator pokładowy).• Łatwo biodegradowalne.
• Optymalna odporność przeciwpożarowa.
• Wyższa absorpcja wody rozszerzająca żywotność elektorizolacyjną.
39IEC 62770 • IEC 61039 – Klasa K2 • OECD 301B
BIODEGRADOWALNEH1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością