OLEJE PRZEKŁADNIOWEOLEJE PRZEKŁADNIOWE

CARTER, KASSILA i TOTAL NEVASTANE są przeznaczone do smarowania przekładni zębatych. Wiele parametrów należy wziąć pod uwagę przy dobieraniu środka smarnego do przekładni zębatej:
• Typ przekładni: rozmiary, metalurgię zębów, parametry poślizgu i stosunek redukcji szybkości oraz czy jest to przekładnia otwarta czy zamknięta.
• Warunki eksploatacyjne: zależą od obciążenia, obecności wibracji i poziomu obciążeń udarowych, właściwości przeciwzużyciowe i EP decydują o wyborze środka smarnego.
• Temperatura oleju podczas eksploatacji: bardzo niska, umiarkowana od +20°C do +80°C, wysoka +80°C i powyżej, i temperatura ekstremalna przekraczająca +120°C.
• Wpływ środka smarnego na otoczenie przekładni zębatej w przypadku wycieku: właściwości biodegradowalne, dostosowanie do incydentalnego kontaktu z żywnością lub właściwości nie plamiące, w razie potrzeby.
• Wpływ środka smarnego na środowisko przekładni: aby zapobiec korozji i skróceniu czasu pracy cieczy wskutek wilgoci, kurzu lub innych czynników, niektóre oleje oferują wzmocnione właściwości antykorozyjne.
• Warunki konserwacji: ciecz syntetyczna oferuje dłuższe okresy wymiany oleju a gwarantując odpowiednie bezpieczeństwo eksploatacji zapewnia znaczne oszczędności w kosztach konserwacji.

MINERALNE OLEJE PRZEKŁADNIOWE

PRODUKTNATURAZASTOSOWANIASPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCIISO VGSPECYFIKACJE
CARTER EP 68 – 1000Mineralny• Przekładnie przemysłowe, łożyska mocno obciążone przy wysokich temperaturach oleju.• Wydłużenie okresów między wymianami oleju.
• Ochrona przed mikropittingiem.
68 do 1000ISO 12925-1 CKD
DIN 51517-3 CLP
AGMA 9005-E02 EP
U. S. Steel 224
Flender
TOTAL NEVASTANE EPBiały• Przekładnie, pompy zębate, łańcuchy i przenośniki taśmowe.• Bardzo dobra ochrona przy wysokich obciążeniach.
• Dostosowany do szerokiej gamy zastosowań.
100 do 1000NSF H1
Koshe
Halal
ISO 6743-6 CKD
ISO 21469
CARTER XEPMineralny hydrokrakowany• Przekładnie pracujące przy wysokim obciążeniu, wysokich temperaturach i w trudnym środowisku.
• Przekładnie turbin wiatraków.
• Wydłużony czas pracy oleju dzięki doskonałej termostabilności.
• Wzmocniona ochrona antykorozyjna.
• Bardzo dobra ochrona łożysk.
• Doskonała ochrona zębów przed mikropittingiem.
150 do 680ISO 12925-1 CKD
DIN 51517-3 CLP
AGMA 9005-E02 EP
U. S. Steel 224
FAG
Flender
KASSILLA GMPMineralny• Przekładnie przemysłowe bardzo mocno obciążone i poddawane powtarzającym się obciążeniom udarowym.
• Dostosowane do trudnych warunków: cementownie, przemysł żelaza i stali, kopalnie, kruszarki…
• Bardzo dobra stabilność termiczna.
• Wzmocniona ochrona przed korozją i mikropittingiem.
• Zawiera grafit i disiarczek molibdenu.
150 do 1000ISO 12925-1 CKD
DIN 51517-3 CLP
AGMA 9005-E02 EP

SYNTETYCZNE OLEJE PRZEKŁADNIOWE

PRODUKTNATURAZASTOSOWANIASPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCIISO VGSPECYFIKACJE
CARTER SHSyntetyczny PAO• Przekładnie poddane bardzo dużym obciążeniom i wysokim temperaturom w trudnych środowiskach.
• Przekładnie turbin wiatraków.
• Doskonała ochrona przed korozją, zużyciem i mikropittingiem.
• Wydłużony czas pracy dzięki doskonałej stabilności termicznej.
• Nadaje się do pracy na zewnątrz dzięki niskiej temperaturze płynięcia.
150 do 1000ISO 12925-1 CKD
DIN 51517-3 CLP Flender
FAG
SKF
CARTER BIOSyntetyczny ester• Przekładnie pracujące przy ryzyku przypadkowego skażenia środowiska.• Produkt biodegradowalny.
• Bardzo dobre właściwości EP, przeciwzużyciowe i antykorozyjne. Stabilność oksydacyjna.
68 do 460Równoważny z
ISO 12925-1 CKD
DIN 51517-3 CLP EAL (Environement Acceptable Lubricant)
CARTER SGSyntetyczny PAG• Wysokiej jakości syntetyczny olej przekładniowy do smarowania przekładni ślizgowych, ślimakowych i zębatych.
• Bardzo dobre właściwości smarne i EP.
• Nie mieszalne z olejami mineralnymi i niektórymi syntetycznymi.
• Wysoka sprawność: redukcja temperatury pracy ze względu na niższy współczynnik tarcia oraz oszczędność energii.
• Doskonała odporność na ścinanie oraz bardzo wysoki wskaźnik lepkości.
• Bardzo wysoka stabilność termiczna i oksydacyjna.
100 do 1000Równoważny z
ISO 12925-1 CKT
DIN 51517-3 CLP PG
TOTAL NEVASTANE XSHSyntetyczny PAO• Ostre warunki temperaturowe i wysokie obciążenia.
• Przekładnie zębate, prowadnice, łożyska ślizgowe i toczne.
• Doskonały poziom ochrony sprzętu.
• Wydłużony okres między wymianami oleju. Wydłużony okres eksploatacji sprzętu.
150 do 460NSF H1
Kosher
Halal
ISO 6743-6 CKD
ISO 21469
TOTAL NEVASTANE SYSyntetyczny PAG• Ostre warunki temperaturowe i wysokie obciążenia.
• Łańcuchy pieców i taśmowe przenośniki, sprzęt do butelkowania, przenośniki krążkowe i ślimakowe.
• Nie mieszalne z olejami mineralnymi i niektórymi syntetycznymi.
• Wzmocnione właściwości EP.
• Bardzo dobra stabilność termiczna.
• Ochrona antykorozyjna.
220
320
460
NSF H1

OLEJE SPECJALNE

PRODUKTNATURAZASTOSOWANIASPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCIISO VGSPECYFIKACJE
CARTER EP 1500, 2200, 3000Częściowo syntetyczny• Wolne przekładnie.
• W szczególności pierścienie w piecu i zespoły kruszarek.
• Dzięki właściwościom EP i przeciwzużyciowym duża zdolność do przenoszenia obciążeń.
• Ochrona przed szokowymi obciążeniami i korozją.
1500
2200
3000
ISO 12925 CKC
DIN 51517-3 CLP (klasa 1500)
AGMA 9005-E2, NF-F19-809
CARTER MS 100Bituminy o bardzo wysokiej lepkości• Otwarte przekładnie zębate.• Wzmocnione właściwości EP.
• Doskonała adhezyjność.
• Odporność na wodę i ochrona antykorozyjna.
6800ISO 6743-6 CKJ
CARTER ENS 400Bituminy o bardzo wysokiej lepkości• Otwarte przekładnie zębate lub przekładnie z nieszczelną obudową, obracające się bardzo wolno.
• Zębatki pierścieniowe, prowadnice.
• Smarowanie lin i łańcuchów metalowych.
• Rozpuszczalnik o niskiej lepkości umożliwia stosowanie przy temperaturach otoczenia.Lepkość kinematyczna w 100°C suchego ekstraktu: 400 mm²/sENS 400: ISO 6743-6 CKH-DIL
CARTER ENS/EP 700Bituminy o bardzo wysokiej lepkości• Otwarte przekładnie zębate lub przekładnie z nieszczelną obudową, obracające się bardzo wolno.
• Zębatki pierścieniowe, prowadnice.
• Smarowanie lin i łańcuchów metalowych.
• Rozpuszczalnik o niskiej lepkości umożliwia stosowanie przy temperaturach otoczenia.
• CARTER ENS/EP 700 jest dostępny w aerozolu.
• Wzmocnione właściwości do pracy przy ekstremalnym ciśnieniu.
Lepkość kinematyczna w 100°C suchego ekstraktu: 700 mm²/sENS/EP 700: ISO 6743-6 CKJ-DIL
CARTER ALSNie plamiący• Przekładnie zamykarek puszek aluminiowych, pary przekładni cylindrycznych, łożyska i sprzęgła.
• Przekładnie walcowe i ślimakowe śrubowe.
• Nie plami aluminium.
• Doskonała ochrona smarowanych części.
• Odporność na korozje nawet w obecności wody.
220
460
CARTER OGL 1000 MOlej półsyntetyczny o bardzo wysokiej lepkości do otwartych przekładni zębatych• Bardzo wysoka odporność na obciążenia, zaadaptowana w szczególności do otwartych przekładni zębatych oraz łożysk w młynach trzciny cukrowej.
• Nie zawiera rozpuszczalników eterowych ani składników bitumicznych.
• Bardzo jasny.
• Łatwy do pompowania za pomocą automatycznego sprzętu do natryskiwania.
• Bardzo dobrze zachowuje się w obecności wody lub soku z cukru trzcinowego.
• Bardzo wysoka odporność na ścinanie.
• Bardzo dobre właściwości EP i przeciwzużyciowe.
Lepkość kinematyczna w 40°C: 25000 mm²/s Lepkość kinematyczna w 100°C: 1050 mm²/sISO 6743-6 L-CKJ
BIODEGRADOWALNEH1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością