KONCENTRATY I PŁYNY CHŁODZĄCEKONCENTRATY I PŁYNY CHŁODZĄCE

Produkty COOLELF są to płyny gotowe do użytku. Produkty COOLELF są to koncentraty (antyfryzy) do rozcieńczania wodą demineralizowaną. Chronią silniki przed zamarzaniem, przegrzaniem i korozją metalowych zespołów układu chłodniczego.
Właściwości eksploatacyjne produktów są wzmacniane dodatkami organicznymi.
Zapewniają one:
• Długi czas pracy płynu.
• Całkowite zachowanie właściwości antykorozyjnych, ponieważ nie następuje zużycie dodatków.
• Brak powstawania osadów, które ograniczają wydajność odprowadzania ciepła.

OLEJE ELEKTROIZOLACYJNE

PRODUKT NATURA ZASTOSOWANIA SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM SPEC
COOLELF SUPRA Płyn gotowy do użycia • Przemysłowe silniki Diesla i wszystkie typy silników benzynowych. • Długi czas pracy. -26°C AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 3306,D 4656, D 4985 • BS 6580 • SAE J 1034 MWM (Deutz) • GE Jenbacher • Rolls-Royce • MTU
GLACELF SUPRA Koncentrat -20°C do -69°C zależnie od stopnia rozcieńczenia
COOLELF CHP SUPRA Płyn gotowy do użycia • Silniki w zakładach kogeneracji. • Zalecane w krajach lub warunkach gdzie ochrona przeciw zamarzaniu na poziomie -7°C jest wystarczająca. • Długi czas pracy.
• Lepsza zdolność odprowadzania ciepła.
-7°C AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 3306, D 4985 • BS 6580, BS 5117 • SAE J 1034 MWM (Deutz) • GE Jenbacher
GLACELF CHP SUPRA Koncentrat -7°C do -15°C zależnie od stopnia rozcieńczenia
COOLELF SUPRA GF NP Płyn gotowy do użycia • Elektrownie atomowe.
• Zalecany w krajach z zimnym klimatem.
• Długi czas pracy.
• Lepsza ochrona przeciw zamarzaniu.
-37°C AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 3306, D 4656, D 4985, D 5345 • BS 6580, BS 5117 • SAE J 1034 EDF PMUC • MTU
COOLELF MPG SUPRA Płyn gotowy do użycia • Przemysł rolno-spożywczy i farmaceutyczny, instalacje kogeneracji: obieg grzania i chłodzenia. • Płyn na bazie glikolu monopropylenowego. -26°C AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 4656 • BS 6580
GLACELF MPG SUPRA Koncentrat -17°C do -38°C zależnie od stopnia rozcieńczenia AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 3306
WT SUPRA Wodny koncentrat specyficznych organicznych inhibitorów korozji i kawitacji • Przemysłowe silniki Diesla i silniki benzynowe nie wymagające ochrony przed mrozem. • Długi czas ochrony antykorozyjnej i antykawitacyjnej.
• Optymalna zdolność wymiany ciepła. Składniki nie powodujące zanieczyszczenia.
MWM (Deutz) • Wärtsilä • Rolls-Royce: Bergen • GE Jenbacher
TOTAL NEVASTANE ANTIFREEZE Płyn chłodzący na bazie MPG • Układy chłodnicze, włącznie z produkcją napojów, lodów i obróbką mrożonej żywności. • Odporny na zamarzanie: -15°C do -40°C zależnie od stopnia rozcieńczenia.
• Specjalna ochrona stopów i metalowych elementów przed korozją.
NSF HT1
BIODEGRADOWALNE H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością