OLEJE NOŚNIKI CIEPŁAOLEJE NOŚNIKI CIEPŁA

SERIOLA i JARYTHERM® są cieczami-nośnikami ciepła, które znajdują różnorodne zastosowanie: ogrzewanie domowych i przemysłowych obiektów, procesy produkcyjne w zakładach cementowych, papierniach, przemyśle chemicznym i przetwórstwie tworzyw sztucznych oraz w instalacjach z kombinowanym cyklem grzania i chłodzenia.
SERIOLA i JARYTHERM® charakteryzują się:
• Wysoką stabilnością termiczną, co zapobiega tworzeniu się osadów i sadzy w układach.
• Dobrą zdolnością wymiany ciepła, która jest źródłem energooszczędności z powodu zredukowanego czasu nagrzewania się instalacji.
• Długim czasem pracy bez degradacji cieczy nawet przy temperaturach procesu sięgających +350°C.

PRODUKTNATURAZASTOSOWANIASPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCILEPKOŚĆSPECYFIKACJE
SERIOLA 1510Mineralny• Zamknięte układy, bez kontaktu z powietrzem.• Temperatura procesu < +310°C. (+330°C w cienkiej warstwie).30ISO 6743-12 L-QC
SERIOLA ETAMineralny• Zamknięte układy, bez kontaktu z powietrzem.• Temperatura procesu < +310°C (+350°C w cienkiej warstwie).32
100
ISO 6743-12 L-QC
TOTAL NEVASTANE HTFMineralny biały• Zamknięte układy, bez kontaktu z powietrzem.
• Wiele procesów produkcyjnych w przemyśle rolno-spożywczym: łaźnie wodne, autoklawy, reaktory, piece, prasy i formy.
• Temperatura procesu < +310°C (+330°C w cienkiej warstwie).32NSF H1 & HT1
ISO 6743-12 L-QC
ISO 21469
Halal, Kosher
SERIOLA DTHSyntetyczny detergent• Mycie na gorąco układów wymiany ciepła.
• Mieszalny z mineralnymi nośnikami ciepła.
• Temperatura procesu około +270°C.
• Bardzo wysoka stabilność termiczna.
25
JARYTHERM® DBTSyntetyczny• Zamknięte układy, bez kontaktu z powietrzem.
• Podstawowe zastosowania w przemyśle chemicznym i przetwórstwie tworzyw sztucznych.
• Temperatura procesu od 0°C do +350°C (+370°C w cienkiej warstwie).19ISO 6743-12 L-QD
JARYTHERM® BT 06Syntetyczny• Zamknięte układy, bez kontaktu z powietrzem.
• Głównie do instalacji z kombinowanym cyklem grzania i chłodzenia.
• Temperatura procesu od -30°C do +280°C. • Temperatura w układach pod ciśnieniem < +350°C.4ISO 6743-12 L-QE
BIODEGRADOWALNEH1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością