OlejeOLEJE – CIECZE HYDRAULICZNE

Ciecze hydrauliczne TOTAL spełniają wymagania norm międzynarodowych i techniczne specyfikacje producentów.
• Klasa HM: AZOLLA. Oleje mineralne o dobrej stabilności oksydacyjnej. ochrona antykorozyjna i przeciwzużyciowa.
• Klasa HV: EQUIVIS i HYDROFLO. Właściwości HM uzupełnione o wysoki wskaźnik lepkości, szeroki zakres temperatur.
• Klasy HETG, HEES: BIOHYDRAN. Biodegradowalne ciecze zalecane do sprzętu stosowanego w naturalnym środowisku, ograniczają wpływ incydentalnego wycieku na środowisko.
• Klasy HFA, HFC, HFD: HYDRANSAFE. Specjalne ciecze, ograniczające zagrożenie rozprzestrzeniania się pożaru w przypadku zaistnienia wycieku.

CIECZE HYDRAULICZNE HM: DO WYSOKICH TEMPERATUR I CIŚNIEŃ

PRODUKTZASTOSOWANIASPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCIISO VGSPECYFIKACJE
AZOLLA ZSUkłady hydrauliczne pracujące w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia. Łożyska toczne i inne zespoły.Wzmocniona ochrona sprzętu dzięki właściwościom przeciwzużyciowym i antykorozyjnym. Stabilność termiczna i oksydacyjna zapewnia odpowiednio długi czas pracy cieczy i zapobiega powstawaniu osadów. Filtrowalność nawet w obecności wody.10 do 150ISO 11158 HM • DIN 51524-2 HLP • Eaton I-286S, M-2950S • Denison HF0, HF1, HF2
AZOLLA AFUkłady hydrauliczne szczególnie wrażliwe na tworzenie osadów i/lub pracujące przy wysokiej temperaturze i ciśnieniu. Łożyska toczne i inne zespoły.Dodatki bezpopiołowe zapobiegają powstawaniu osadów. Bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe i dobra stabilność termiczna. Bardzo dobra filtrowalność nawet w obecności wody. Wydłużony okres wymiany oleju. TOST=4000h.22 do 100ISO 11158 HM • DIN 51524-2 HLP • Eaton I-286S, M-2950S • Denison HF0, HF1, HF2
AZOLLA DZFWszystkie układy hydrauliczne w szczególności, gdy obecności wody nie można uniknąć, a odprowadzanie jej nie jest możliwe. Różne zespoły wymagające właściwości EP.Doskonała stabilność hydrolityczna dzięki dodatkom bezpopiołowym. Ciecz z detergentem zapobiega powstawaniu osadów w układzie. Wzmocnione właściwości EP.10 do 68ISO 11158 HM • ISO 12925 CKC • DIN 51524-2 HLPD • Müller Weingarten • MAN N698 HLPD
AZOLLA ALUkłady hydrauliczne w walcowniach aluminium, stali nierdzewnej lub miedzi.Syntetyczny olej pozwala uniknąć plam na walcowanym metalu w przypadku wycieku oleju z układu hydraulicznego. Zredukowane tworzenie się osadów. Ochrona antykorozyjna nawet w obecności wody.15 do 68
AZOLLA VTRPrzekładnie i sprzęgła hydrokinetyczne. Przeznaczony szczególnie do turbo-przekładni, skrzyń Voith Turbo.Ciecz zawierająca dodatki dyspergująco myjące, ograniczające powstawanie osadów. Bardzo dobra zdolność do przenoszenia obciążeń (FZG>12) i ochrona przeciwzużyciowa. Stabilność termiczna, bardzo niska podatność na pienienie.32ISO 6743-4 HM • DIN 51524 HLPD Voith Turbo • SNCF
TOTAL NEVASTANE AWUkłady hydrauliczne pracujące w trudnych warunkach.Bardzo dobra ochrona sprzętu. Wydłużony okres pracy sprzętu. Mieszalne z cieczami mineralnymi.22 do 68NSF H1 • Kosher • Halal ISO 6743-4 HM • ISO 21469

CIECZE HYDRAULICZNE HV: DO UJEMNYCH TEMPERATUR

PRODUKTZASTOSOWANIASPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCIISO VGSPECYFIKACJE
QUIVIS ZSUkłady hydrauliczne pracujące na zewnątrz.Układy hydrauliczne pracujące na zewnątrz. Wydłużenie okresów między wymianami oleju dzięki bardzo dobrej stabilności termicznej i odporności na utlenianie. Bardzo dobra filtrowalność nawet w obecności wody.15 do 100ISO 11158 HV • DIN 51524-3 HVLP Vickers • Cincinnati-Milacron • P68, P69, P70
EQUIVIS AFUkłady hydrauliczne pracujące na zewnątrz.Wydłużenie okresów wymiany oleju. Wzmocniona odporność na ścinanie.32 do 68ISO 11158 HV • DIN 51524 HVLP
EQUIVIS HEUkłady hydrauliczne pracujące w wysokich temperaturach i pod dużym ciśnieniem. Układy hydrauliczne pracujące na zewnątrz.Oszczędność energii nawet do 5%. Wydłużenie okresów między wymianami oleju dzięki bardzo dobrej stabilności termicznej i odporności na utlenianie. Znakomita odporność na ścinanie. Bardzo dobra filtrowalność.32, 46, 68ISO 11158 HV • DIN 51524-3 HVLP • DENISON HF0
EQUIVIS XVUkłady hydrauliczne pracujące w ujemnych temperaturach, do -30°C.Wskaźnik lepkości >250, zapewnia lepszą ochronę sprzętu wskutek ograniczenia zjawiska kawitacji w układach w fazie uruchamiania oraz utrzymanie odpowiedniej grubości filmu smarowego w podwyższonych temperaturach.32, 46
EQUIVIS XLTUkłady hydrauliczne pracujące w ekstremalnie niskich temperaturach, do -40°C.Wzmocniona ochrona z powodu bardzo wysokiego wskaźnika lepkości – 350. Dodatki bezpopiołowe zapobiegają powstawaniu osadów. Doskonała filtrowalność nawet w obecności wody. Wydłużony czas pracy cieczy. TOST = 4000h.15 do 32
HYDROFLO CTUkłady hydrauliczne pracujące na zewnątrz.Optymalna ochrona i właściwości eksploatacyjne sprzętu. Umożliwia wydłużenie okresu między wymianami oleju. Niebieska barwa ułatwia wykrycie możliwych nieszczelności w układzie.46DIN 51524-3 HVLP • Poclain Hydraulics • Denison HF0, HF1, HF2
OTAL NEVASTANE SHUkłady hydrauliczne pracujące w szczególnie niskich temperaturach.Wysokiej jakości produkt, w 100% syntetyczny. Doskonała ochrona sprzętu. Wydłużony okres między wymianami oleju.32 do 100NSF H1 • Kosher • Halal • ISO 6743-4 HV • ISO 21469

BIODEGRADOWALNE CIECZE HYDRAULICZNE

PRODUKTNATURAZASTOSOWANIASPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCIISO VGSPECYFIKACJE
BIOHYDRAN TMPBiodegradowalne. Syntetyczne estry.Układy hydrauliczne pracujące na zewnątrz. Optymalne temperatury pracy: od -20°C do +80°C.Doskonała ochrona przed zużyciem i korozją. Lepsza ochrona i sprawność sprzętu.32 do 100ISO 15380 HEES • European Ecolabel • Swedish Standard SS 15 54 34
BIOHYDRAN SEBiodegradowalne. Nasycone estry syntetyczne.Układy hydrauliczne pracujące na zewnątrz. Prawdopodobieństwo przekroczenia temperatury pracy: +80°C.Wysoka stabilność termiczna zapewnia wydłużenie okresu między wymianami oleju. Doskonała kompatybilność z elastomerami.32 do 68ISO 15380 HEES • European Ecolabel • Swedish Standard SS 15 54 34 • DENISON HF1, HF2, HF6 • Sauer Danfoss

TRUDNOPALNE CIECZE HYDRAULICZNE

PRODUKTNATURAZASTOSOWANIASPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCIISO VGSPECYFIKACJE
HYDRANSAFE HFA E3Koncentrat rozpuszczalny w wodzieGorące prasy i systemy specjalnie zaprojektowane do nisko lepkich wodnych cieczy. Temperatura pracy: +5°C do +55°C.Generacja stabilnych emulsji trudnopalnych. Dobra filtrowalność. Odporność na namnażanie się bakterii.ISO 6743-4 HFAE • ISO 12922
HYDRANSAFE HFA S5Syntetyczny koncentrat rozpuszczalny w wodzieGorące prasy i systemy specjalnie zaprojektowane do nisko lepkich wodnych cieczy. Temperatura pracy: +5°C do +55°C.Generacja stabilnych trudnopalnych roztworów. Doskonała filtrowalność. Wysoka odporność na namnażanie się bakterii.ISO 6743-4 HFAS • ISO 12922
HYDRANSAFE HFC 146Ciecz trudnopalna na bazie wody i glikoluTemperatura pracy: -20°C do +60°C.Trudnopalna ciecz zawierająca dużo wody. Dostosowana do ujemnych temperatur.46ISO 6743-4 HFC • Danieli • Müller Weingarten
HYDRANSAFE HFDUCiecz trudnopalna na bazie estrówZalecana, gdy zachodzi możliwość incydentalnych wycieków do środowiska. Doskonała trudnopalność. Temperatury pracy: -10°C do +70°C, ciągle, do +120°C skokowo.Biodegradowalność ostateczna (OECD 301B). Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe. Mieszalna z olejami mineralnymi.46, 68ISO 6743-4 HFDU • Factory Mutual
HFDU LC 168Ciecz trudnopalna na bazie estrówTemperatury pracy: -10°C do +70°C, ciągle, do +120°C skokowo.Doskonała trudnopalność. Właściwości przeciwzużyciowe.68ISO 6743-4 HFDU
HYDRANSAFE FR EHCCiecz trudnopalna na bazie estrów fosforanowychTemperatury pracy: -10°C do +70°C, ciągle, do +150°C skokowo. Przeznaczony do elektrohydraulicznego systemu sterowania.Doskonała trudnopalność. Brak osadów. Ochrona przed korozją.32, 46ISO 6743-4 HFDR • ISO 12922 • ALSTOM • General Electric • SIEMENS
BIODEGRADOWALNEH1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością