OlejeOLEJE – CIECZE HYDRAULICZNE

Ciecze hydrauliczne TOTAL spełniają wymagania norm międzynarodowych i techniczne specyfikacje producentów.
• Klasa HM: AZOLLA. Oleje mineralne o dobrej stabilności oksydacyjnej. ochrona antykorozyjna i przeciwzużyciowa.
• Klasa HV: EQUIVIS i HYDROFLO. Właściwości HM uzupełnione o wysoki wskaźnik lepkości, szeroki zakres temperatur.
• Klasy HETG, HEES: BIOHYDRAN. Biodegradowalne ciecze zalecane do sprzętu stosowanego w naturalnym środowisku, ograniczają wpływ incydentalnego wycieku na środowisko.
• Klasy HFA, HFC, HFD: HYDRANSAFE. Specjalne ciecze, ograniczające zagrożenie rozprzestrzeniania się pożaru w przypadku zaistnienia wycieku.

CIECZE HYDRAULICZNE HM: DO WYSOKICH TEMPERATUR I CIŚNIEŃ

PRODUKT ZASTOSOWANIA SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI ISO VG SPECYFIKACJE
AZOLLA ZS Układy hydrauliczne pracujące w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia. Łożyska toczne i inne zespoły. Wzmocniona ochrona sprzętu dzięki właściwościom przeciwzużyciowym i antykorozyjnym. Stabilność termiczna i oksydacyjna zapewnia odpowiednio długi czas pracy cieczy i zapobiega powstawaniu osadów. Filtrowalność nawet w obecności wody. 10 do 150 ISO 11158 HM • DIN 51524-2 HLP • Eaton I-286S, M-2950S • Denison HF0, HF1, HF2
AZOLLA AF Układy hydrauliczne szczególnie wrażliwe na tworzenie osadów i/lub pracujące przy wysokiej temperaturze i ciśnieniu. Łożyska toczne i inne zespoły. Dodatki bezpopiołowe zapobiegają powstawaniu osadów. Bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe i dobra stabilność termiczna. Bardzo dobra filtrowalność nawet w obecności wody. Wydłużony okres wymiany oleju. TOST=4000h. 22 do 100 ISO 11158 HM • DIN 51524-2 HLP • Eaton I-286S, M-2950S • Denison HF0, HF1, HF2
AZOLLA DZF Wszystkie układy hydrauliczne w szczególności, gdy obecności wody nie można uniknąć, a odprowadzanie jej nie jest możliwe. Różne zespoły wymagające właściwości EP. Doskonała stabilność hydrolityczna dzięki dodatkom bezpopiołowym. Ciecz z detergentem zapobiega powstawaniu osadów w układzie. Wzmocnione właściwości EP. 10 do 68 ISO 11158 HM • ISO 12925 CKC • DIN 51524-2 HLPD • Müller Weingarten • MAN N698 HLPD
AZOLLA AL Układy hydrauliczne w walcowniach aluminium, stali nierdzewnej lub miedzi. Syntetyczny olej pozwala uniknąć plam na walcowanym metalu w przypadku wycieku oleju z układu hydraulicznego. Zredukowane tworzenie się osadów. Ochrona antykorozyjna nawet w obecności wody. 15 do 68
AZOLLA VTR Przekładnie i sprzęgła hydrokinetyczne. Przeznaczony szczególnie do turbo-przekładni, skrzyń Voith Turbo. Ciecz zawierająca dodatki dyspergująco myjące, ograniczające powstawanie osadów. Bardzo dobra zdolność do przenoszenia obciążeń (FZG>12) i ochrona przeciwzużyciowa. Stabilność termiczna, bardzo niska podatność na pienienie. 32 ISO 6743-4 HM • DIN 51524 HLPD Voith Turbo • SNCF
TOTAL NEVASTANE AW Układy hydrauliczne pracujące w trudnych warunkach. Bardzo dobra ochrona sprzętu. Wydłużony okres pracy sprzętu. Mieszalne z cieczami mineralnymi. 22 do 68 NSF H1 • Kosher • Halal ISO 6743-4 HM • ISO 21469

CIECZE HYDRAULICZNE HV: DO UJEMNYCH TEMPERATUR

PRODUKT ZASTOSOWANIA SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI ISO VG SPECYFIKACJE
QUIVIS ZS Układy hydrauliczne pracujące na zewnątrz. Układy hydrauliczne pracujące na zewnątrz. Wydłużenie okresów między wymianami oleju dzięki bardzo dobrej stabilności termicznej i odporności na utlenianie. Bardzo dobra filtrowalność nawet w obecności wody. 15 do 100 ISO 11158 HV • DIN 51524-3 HVLP Vickers • Cincinnati-Milacron • P68, P69, P70
EQUIVIS AF Układy hydrauliczne pracujące na zewnątrz. Wydłużenie okresów wymiany oleju. Wzmocniona odporność na ścinanie. 32 do 68 ISO 11158 HV • DIN 51524 HVLP
EQUIVIS HE Układy hydrauliczne pracujące w wysokich temperaturach i pod dużym ciśnieniem. Układy hydrauliczne pracujące na zewnątrz. Oszczędność energii nawet do 5%. Wydłużenie okresów między wymianami oleju dzięki bardzo dobrej stabilności termicznej i odporności na utlenianie. Znakomita odporność na ścinanie. Bardzo dobra filtrowalność. 32, 46, 68 ISO 11158 HV • DIN 51524-3 HVLP • DENISON HF0
EQUIVIS XV Układy hydrauliczne pracujące w ujemnych temperaturach, do -30°C. Wskaźnik lepkości >250, zapewnia lepszą ochronę sprzętu wskutek ograniczenia zjawiska kawitacji w układach w fazie uruchamiania oraz utrzymanie odpowiedniej grubości filmu smarowego w podwyższonych temperaturach. 32, 46
EQUIVIS XLT Układy hydrauliczne pracujące w ekstremalnie niskich temperaturach, do -40°C. Wzmocniona ochrona z powodu bardzo wysokiego wskaźnika lepkości – 350. Dodatki bezpopiołowe zapobiegają powstawaniu osadów. Doskonała filtrowalność nawet w obecności wody. Wydłużony czas pracy cieczy. TOST = 4000h. 15 do 32
HYDROFLO CT Układy hydrauliczne pracujące na zewnątrz. Optymalna ochrona i właściwości eksploatacyjne sprzętu. Umożliwia wydłużenie okresu między wymianami oleju. Niebieska barwa ułatwia wykrycie możliwych nieszczelności w układzie. 46 DIN 51524-3 HVLP • Poclain Hydraulics • Denison HF0, HF1, HF2
OTAL NEVASTANE SH Układy hydrauliczne pracujące w szczególnie niskich temperaturach. Wysokiej jakości produkt, w 100% syntetyczny. Doskonała ochrona sprzętu. Wydłużony okres między wymianami oleju. 32 do 100 NSF H1 • Kosher • Halal • ISO 6743-4 HV • ISO 21469

BIODEGRADOWALNE CIECZE HYDRAULICZNE

PRODUKT NATURA ZASTOSOWANIA SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI ISO VG SPECYFIKACJE
BIOHYDRAN TMP Biodegradowalne. Syntetyczne estry. Układy hydrauliczne pracujące na zewnątrz. Optymalne temperatury pracy: od -20°C do +80°C. Doskonała ochrona przed zużyciem i korozją. Lepsza ochrona i sprawność sprzętu. 32 do 100 ISO 15380 HEES • European Ecolabel • Swedish Standard SS 15 54 34
BIOHYDRAN SE Biodegradowalne. Nasycone estry syntetyczne. Układy hydrauliczne pracujące na zewnątrz. Prawdopodobieństwo przekroczenia temperatury pracy: +80°C. Wysoka stabilność termiczna zapewnia wydłużenie okresu między wymianami oleju. Doskonała kompatybilność z elastomerami. 32 do 68 ISO 15380 HEES • European Ecolabel • Swedish Standard SS 15 54 34 • DENISON HF1, HF2, HF6 • Sauer Danfoss

TRUDNOPALNE CIECZE HYDRAULICZNE

PRODUKT NATURA ZASTOSOWANIA SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI ISO VG SPECYFIKACJE
HYDRANSAFE HFA E3 Koncentrat rozpuszczalny w wodzie Gorące prasy i systemy specjalnie zaprojektowane do nisko lepkich wodnych cieczy. Temperatura pracy: +5°C do +55°C. Generacja stabilnych emulsji trudnopalnych. Dobra filtrowalność. Odporność na namnażanie się bakterii. ISO 6743-4 HFAE • ISO 12922
HYDRANSAFE HFA S5 Syntetyczny koncentrat rozpuszczalny w wodzie Gorące prasy i systemy specjalnie zaprojektowane do nisko lepkich wodnych cieczy. Temperatura pracy: +5°C do +55°C. Generacja stabilnych trudnopalnych roztworów. Doskonała filtrowalność. Wysoka odporność na namnażanie się bakterii. ISO 6743-4 HFAS • ISO 12922
HYDRANSAFE HFC 146 Ciecz trudnopalna na bazie wody i glikolu Temperatura pracy: -20°C do +60°C. Trudnopalna ciecz zawierająca dużo wody. Dostosowana do ujemnych temperatur. 46 ISO 6743-4 HFC • Danieli • Müller Weingarten
HYDRANSAFE HFDU Ciecz trudnopalna na bazie estrów Zalecana, gdy zachodzi możliwość incydentalnych wycieków do środowiska. Doskonała trudnopalność. Temperatury pracy: -10°C do +70°C, ciągle, do +120°C skokowo. Biodegradowalność ostateczna (OECD 301B). Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe. Mieszalna z olejami mineralnymi. 46, 68 ISO 6743-4 HFDU • Factory Mutual
HFDU LC 168 Ciecz trudnopalna na bazie estrów Temperatury pracy: -10°C do +70°C, ciągle, do +120°C skokowo. Doskonała trudnopalność. Właściwości przeciwzużyciowe. 68 ISO 6743-4 HFDU
HYDRANSAFE FR EHC Ciecz trudnopalna na bazie estrów fosforanowych Temperatury pracy: -10°C do +70°C, ciągle, do +150°C skokowo. Przeznaczony do elektrohydraulicznego systemu sterowania. Doskonała trudnopalność. Brak osadów. Ochrona przed korozją. 32, 46 ISO 6743-4 HFDR • ISO 12922 • ALSTOM • General Electric • SIEMENS
BIODEGRADOWALNE H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością