OBRÓBKA METALIFORMOWANIE / OLEJE DO FORMOWANIA

Gama MARTOL jest przeznaczona do smarowania w operacjach formowania na zimno metali żelaznych i nieżelaznych: tłoczenia, formowania, wykrawania, ciągnienia, ciągnienia drutu zależnie od zastosowanych produktów. Mając na uwadze zdrowie użytkowników i ochronę środowiska, proponujemy gamę produktów bezchlorowych. Właściwości produktów dotyczące higieny, zdrowia i środowiska (HSE) są wymienione w tablicach.
Oleje MARTOL gwarantują bardzo wysoki poziom właściwości smarnych, na czym zyskuje wydajność produkcji:
• Bardzo dobre wykończenie powierzchni tłoczonych elementów.
• Redukcja przestojów na konserwację.
• Dobre właściwości antykorozyjne.
• Łatwe do usunięcia.

OLEJE DO FORMOWANIA METALI – DO ŚREDNICH I TRUDNYCH OPERACJI, BEZ CHLORU

PRODUKT METALE ZASTOSOWANIE SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI HSE LEPKOŚĆ SPECYFIKACJE
MARTOL AL Nieżelazne • Głębokie ciągnienie, ciągnienie drutu i rur. • Dopasowany do aluminium.
• Do -30% czasu odtłuszczania.
Nie zawiera chloru. 20
60
150
ISO-L-MHF

OLEJE DO FORMOWANIA METALI – DO NAJTRUDNIEJSZYCH OPERACJI, BEZ CHLORU

PRODUKT METALE ZASTOSOWANIE SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI HSE LEPKOŚĆ SPECYFIKACJE
MARTOL EP CF Wszystkie żelazne i aluminium • Do wszystkich trudnych operacji: głębokie ciągnienie, ciągnienie prętów, spęczanie na zimno. • Bardzo dobre właściwości EP dla najtrudniejszych operacji.
• Duży zakres lepkości do tworzenia wszystkich rodzajów kształtów i wszystkich grubości blach.
Nie zawiera chloru. 5
65
100
235
405
ISO-L-MHF

OLEJE DO FORMOWANIA METALI – DO NAJTRUDNIEJSZYCH OPERACJI, FORMULACJA Z CHLOREM

PRODUKT METALE ZASTOSOWANIE SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI HSE LEPKOŚĆ SPECYFIKACJE
MARTOL EP Wszystkie żelazne i aluminium • Do wszystkich trudnych operacji na twardej i nierdzewnej stali. • Długołańcuchowe chlorowane parafiny, nie rakotwórcze. Zgodne z dyrektywą UE 67/ 548, w przeciwieństwie do innych dostępnych na rynku. Chlorowany. 79
180
ISO-L-MHF

OLEJE DO FORMOWANIA METALI – PRODUKTY KLASY SPOŻYWCZEJ

PRODUKT METALE ZASTOSOWANIE SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI HSE LEPKOŚĆ SPECYFIKACJE
MARTOL FMO CF Aluminium • Produkcja opakowań na żywność. • Opracowany na bazie estrów. Zarejestrowany w NSF 3H.
Odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością.
15
75
235

OLEJE DO FORMOWANIA METALI – PRODUKTY SYNTETYCZNE – BEZ OLEJU MINERALNEGO

PRODUKT METALE ZASTOSOWANIE SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI HSE LEPKOŚĆ SPECYFIKACJE
MARTOL SPIROLL SE Stal, tytan, stal nierdzewna, inconel • Wykonywanie śrub przez deformację: tłoczenie gwintu. • Zwiększona żywotność narzędzi.
• Doskonała jakość wykonania gwintu.
• Nie zawiera grafitu – utrzymanie miejsca pracy w czystości.
Bez olejów mineralnych. 68 100

PRODUKTY ODPAROWUJĄCE

PRODUKT METALE ZASTOSOWANIE SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI HSE LEPKOŚĆ SPECYFIKACJE
MARTOL EV 10 CF Żelazne i nieżelazne • Lekkie operacje wykrawania i tłoczenia.
• Do grubości od 0,2 do 0,5 mm.
• Bezwonny.
• Doskonałej jakości film.
Nie zawiera: chloru, siarki. 2,2 w 20°C ISO-L-MHB150
MARTOL EV 40 CF • Cięcie stalowych i aluminiowych taśm. Trudniejsze tłoczenie. • Do grubości < 1 mm.
• Bezbarwny i bezwonny.
• Formulacja uszlachetniona do bardziej trudnego tłoczenia.
Nie zawiera: chloru. 2,05 w 20°C ISO-L-MHC
MARTOL EV 45 • Trudniejsze wykrawanie, tłoczenie. • Odpowiedni do stali nierdzewnej.
• Do grubości < 1 mm.
• Niska pozostałość.
Chlorowany. 2,8 w 20°C ISO-L-MHF
MARTOL LVG 15 CF Nieżelazne • Dokładne tłoczenie, wykrawanie.
• Do grubości < 0,3 mm.
• Nie plami aluminium.
• Eliminacja pozostałości przez wygrzewanie.
• Doskonałe rozprowadzanie się filmu.
• Bezwonny.
Nie zawiera: chloru, siarki, związków aromatycznych. 2,1 w 20°C ISO-L-MHB
MARTOL LVG 25 CF Żelazne i nieżelazne • Średnie i trudne tłoczenie, wykrawanie.
• Do grubości < 2 mm.
• Nie plami aluminium.
• Eliminacja pozostałości przez wygrzewanie.
• Doskonałe rozprowadzanie się filmu.
• Bezwonny.
Nie zawiera chloru. 2,3 w 20°C ISO-L-MHF

PRODUKTY ODPAROWUJĄCE BEZ VOC (LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH)

PRODUKT METALE ZASTOSOWANIE SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI HSE LEPKOŚĆ SPECYFIKACJE
MARTOL EV 10 AQ Aluminium, stal i stal nierdzewna • Proste operacje formowania na cienkich arkuszach. • Produkt niezawierający VOC o wysokiej temperaturze zapłonu dla zapewnienia lepszej jakości powietrza i poprawienia bezpieczeństwa w zakładzie. Nie zawiera VOC. Nie zawiera chloru. 3,8 do 20°C
MARTOL LVG 25 AQ • Proste operacje formowania na cienkich arkuszach, wymaga wygrzewania w celu odtłuszczenia. • Produkt niezawierający VOC o wysokiej temperaturze zapłonu dla zapewnienia lepszej jakości powietrza i poprawienia bezpieczeństwa w zakładzie. • Szczególnie polecany do formowania części później poddawanych lutowaniu. 4,5 do 20°C

EMULSJE OLEJOWE DO ODKSZTAŁCANIA

PRODUKT METALE ZASTOSOWANIE SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI HSE LEPKOŚĆ SPECYFIKACJE
MARTOL SOLUBLE ST Stale samochodowe, twarde stale oraz stopy aluminium • Wytłaczanie matrycowe.
• Cięcie.
• Pozwala na dostosowanie smarności do wymaganego poziomu.
• Uproszczenie procesów smarowania w zakładzie.
• Dobre właściwości eksploatacyjne z twardą wodą.
• Pełna kompatybilność ze stalami pokrytymi cynkiem.
• Zapobiega osadzaniu białej rdzy.
Nie zawiera chloru, formaldehydu. 50 ISO-L-MAD

PRELUBES (OLEJE OCHRONNO SMARUJĄCE)

PRODUKT NATURA FILMU ZASTOSOWANIA SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI LEPKOŚĆ SPECYFIKACJE
FINAROL B 5746 Mineralny koncentrat rozpuszczalny w wodzie • Ochrona i procesy odkształcania od średnich do ciężkich blach stalowych pokrytych cynkiem. • Wielofunkcyjny produkt, opracowany do przemysłu samochodowego i stalowego. 9,75 ISO-L-RC
BIODEGRADOWALNE H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością