OBRÓBKA ELEKTROEROZYJNAOBRÓBKA ELEKTROEROZYJNA

Gama DIEL są to produkty szczególnie dobrze dostosowane do obróbki elektroerozyjnej.
• Wąski zakres destylacji.
• Brak związków aromatycznych.
• Wysoka temperatura zapłonu.
• Doskonała odporność na utlenianie.
Ciecze do obróbki elektroerozyjnej DIEL spełniają wymagania Europejskich Dyrektyw dotyczących emisji VOC (lotne związki organiczne). Stosowanie tych produktów przyczynia się do ciągłego doskonalenia inicjatyw w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska (HSE).

OLEJE OBIEGOWE

PRODUKTZASTOSOWANIESPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCILEPKOŚĆSPECYFIKACJE
DIEL MS 5000• Prace przygotowawcze i wykończenie częściowe.• Płynny produkt.
• Biodegradowalny.
3,9ISO-L-MHA
DIEL MS 7000• Wykończenie częściowe i wykończenie kompleksowych form i precyzyjnych wymiarów.• Bardzo płynny produkt, ułatwiający eliminację cząstek metali.
• Spełniają standard NADCAP (DMP66).
• Biodegradowalny.
2,35ISO-L-MHA
DIEL MS 9000• Wykończenie kompleksowych form i precyzyjnych wymiarów.1,75ISO-L-MHA
BIODEGRADOWALNEH1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością