OBRÓBKA SKRAWANIEMOBRÓBKA SKRAWANIEM / WODNE CIECZE OBRÓBCZE (EMULSJE)

 

TOTAL oferuje szeroką gamę wodnych cieczy obróbczych:

Gama SERADE zawiera dodatki uszlachetniające dodawane do cieczy obróbczej w trakcie eksploatacji. Użyte w odpowiednim czasie, dodatki te pozwalają wydłużyć czas pracy wodnych cieczy obróbczych podczas eksploatacji.

MAKROEMULSJE

PRODUKT METALE ZASTOSOWANIE SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI HSE SPECYFIKACJE
LACTUCA LT 3000 Żelazne i nieżelazne Klasyczna obróbka. Ekonomiczna formuła. Nie plami metali zawierających miedź. ISO-L-MAA
LACTUCA WBA 5400 Obróbka klasyczna i trudna. Nie plami metali zawierających miedź. Specjalnie przeznaczony do sytuacji, gdzie istnieją ostre wymagania względem bezpieczeństwa (HSE). Nie zawiera amin. ISO-L MAF
LACTUCA WBF 9400 Obróbka klasyczna i trudna. Dedykowany do trudnej obróbki. ISO-L MAF

MIKROEMULSJE – CZĘŚCIOWO SYNTETYCZNE

PRODUKT METALE ZASTOSOWANIE SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI HSE SPECYFIKACJE
SPIRIT 3000 Żelazne Szlifowanie i klasyczna obróbka metali miękkich. Ekonomiczna formuła. Szczególnie dedykowany do obróbki żeliwa. Czystość maszyny dzięki działaniu detergentów. ISO-L-MAE
SPIRIT 5000 Żelazne i nieżelazne Szlifowanie i klasyczna obróbka. Wielofunkcyjny produkt (metale, operacje obróbcze). ISO-L-MAF
SPIRIT WBA 5600 Klasyczna obróbka. Wielofunkcyjny produkt (metale, operacje obróbcze). Nie plami metali zawierających miedź. Specjalnie przeznaczony do sytuacji, gdzie istnieją ostre wymagania względem bezpieczeństwa (HSE). Nie zawiera amin. ISO-L-MAF
SPIRIT WBF 7200 Klasyczna i trudna obróbka. Wielofunkcyjny produkt (metale, operacje obróbcze). Dedykowany do trudnej obróbki. ISO-L-MAF

ROZPUSZCZALNE CIECZE SYNTETYCZNE

PRODUKT METALE ZASTOSOWANIE SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI HSE SPECYFIKACJE
VULSOL MSF 5200 Żelazne i nieżelazne Szlifowanie Produkt transparentny – łatwiejsze warunki obróbki. Szczególnie dedykowany do operacji szlifowania. ISO-L-MAG
VULSOL MSF 7200 Klasyczna obróbka i szlifowanie. Produkt transparentny – łatwiejsze warunki obróbki. Produkt wielofunkcyjny. ISO-L-MAH
VULSOL WBF 7219 Trudna obróbka i szlifowanie. Produkt transparentny – łatwiejsze warunki obróbki. Produkt wielofunkcyjny. Specjalnie przeznaczony do sytuacji, gdzie istnieją ostre wymagania względem bezpieczeństwa (HSE). ISO-L-MAH
VULSOL GLASSCUT Szkła optyczne i plastikowe Klasyczna obróbka i szlifowanie. Produkt transparentny – łatwiejsze warunki obróbki. Produkt wielofunkcyjny. ISO-L-MAH

MAKROEMULSJE DO PIŁOWANIA TWARDYCH MATERIAŁÓW

PRODUKT METALE ZASTOSOWANIE SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI HSE SPECYFIKACJE
GRANITCUT 5000 Mineralny koncentrat rozpuszczalny w wodzie Stworzony do piłowania ceramiki, granitu za pomocą diamentowej tarczy, drutu i kabla oraz pobierania próbek rdzeniowych z bloków granitowych. Stopień zużycia: 2%. 20 ISO-L-MAB

Gama SERADE zawiera dodatki uszlachetniające dodawane do cieczy obróbczej w trakcie eksploatacji. Użyte w odpowiednim czasie, zgodnie z zaleceniem technicznego doradcy, dodatki te pozwalają wydłużyć czas pracy wodnych cieczy obróbczych podczas eksploatacji.

DODATKI USZLACHETNIAJĄCE W CZASIE EKSPLOATACJI

PRODUKT METALE ZASTOSOWANIA SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI
SERADE AFM EMULSION Żelazne i nieżelazne Antypienny: wydajnie likwiduje pianę podczas stosowania. Zalecany tylko do LACTUCA, SPIRIT. Redukuje pianę powstającą podczas pracy (wysokie ciśnienie natryskowe, ciągły przepływ cieczy w maszynie, itp.).
SERADE AFM SYNTHETIC Antypienny: wydajnie likwiduje pianę podczas stosowania. Zalecany tylko do VULSOL.
SERADE WQ PLUS Jakość wody: pozwala uniknąć pienienia spowodowanego zbyt miękką wodą. Uwaga, czas pracy tego dodatku jest ograniczony. Zwiększa twardość wody.
SERADE WQ MINUS Jakość wody: pozwala uniknąć powstawania twardych, białych osadów ze zbyt twardej wody.
SERADE WQ BUFFER Jakość wody: zapobiega spadkowi pH. Zwiększa pH, poprawiając tym samym właściwości antykorozyjne i stabilność biologiczną produktu.
SERADE ACR FERROUS Żelazne Antykorozja: zapobiega korozji części żelaznych. Poprawia właściwości antykorozyjne cieczy względem metali żelaznych.
SERADE ACR NON FERROUS Nieżelazne Antykorozja: zapobiega korozji części nieżelaznych. Poprawia właściwości antykorozyjne cieczy względem metali nieżelaznych.
SERADE AW EMULSION Żelazne i nieżelazne Przeciwzużyciowy: zapobiega zużyciu wskutek tarcia części mechanicznych. Zalecany tylko do LACTUCA, SPIRIT. Dodatek przeciwzużyciowy stosowany do wydłużenia czasu pracy narzędzi i uzyskania lepszego wykończenia powierzchni obrabianych elementów.
SERADE AW SYNTHETIC Przeciwzużyciowy: zapobiega zużyciu wskutek tarcia części mechanicznych. Zalecany tylko do VULSOL.
SERADE STAB EMULSION Stabilizator emulsji: zalecany tylko do LACTUCA, SPIRIT, w przypadku ostrego zanieczyszczenia smarami i olejami (często powodowane przez oleje obce). Stabilizuje emulsję przez optymalizację dyspersji wodno-olejowej.
SERADE STAB SYNTHETIC Stabilizator roztworu: zalecany tylko do VULSOL, w przypadku ostrego zanieczyszczenia smarami i olejami (często powodowane przez oleje obce). Poprawia separację oleju od wody (rozbija emulsje, które mogłyby powstać).
BIODEGRADOWALNE H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością