OBRÓBKA SKRAWANIEMOBRÓBKA SKRAWANIEM / WODNE CIECZE OBRÓBCZE (EMULSJE)

 

TOTAL oferuje szeroką gamę wodnych cieczy obróbczych:

Gama SERADE zawiera dodatki uszlachetniające dodawane do cieczy obróbczej w trakcie eksploatacji. Użyte w odpowiednim czasie, dodatki te pozwalają wydłużyć czas pracy wodnych cieczy obróbczych podczas eksploatacji.

MAKROEMULSJE

PRODUKTMETALEZASTOSOWANIESPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCIHSESPECYFIKACJE
LACTUCA LT 3000Żelazne i nieżelazneKlasyczna obróbka.Ekonomiczna formuła. Nie plami metali zawierających miedź.ISO-L-MAA
LACTUCA WBA 5400Obróbka klasyczna i trudna.Nie plami metali zawierających miedź. Specjalnie przeznaczony do sytuacji, gdzie istnieją ostre wymagania względem bezpieczeństwa (HSE).Nie zawiera amin.ISO-L MAF
LACTUCA WBF 9400Obróbka klasyczna i trudna.Dedykowany do trudnej obróbki.ISO-L MAF

MIKROEMULSJE – CZĘŚCIOWO SYNTETYCZNE

PRODUKTMETALEZASTOSOWANIESPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCIHSESPECYFIKACJE
SPIRIT 3000ŻelazneSzlifowanie i klasyczna obróbka metali miękkich.Ekonomiczna formuła. Szczególnie dedykowany do obróbki żeliwa. Czystość maszyny dzięki działaniu detergentów.ISO-L-MAE
SPIRIT 5000Żelazne i nieżelazneSzlifowanie i klasyczna obróbka.Wielofunkcyjny produkt (metale, operacje obróbcze).ISO-L-MAF
SPIRIT WBA 5600Klasyczna obróbka.Wielofunkcyjny produkt (metale, operacje obróbcze). Nie plami metali zawierających miedź. Specjalnie przeznaczony do sytuacji, gdzie istnieją ostre wymagania względem bezpieczeństwa (HSE).Nie zawiera amin.ISO-L-MAF
SPIRIT WBF 7200Klasyczna i trudna obróbka.Wielofunkcyjny produkt (metale, operacje obróbcze). Dedykowany do trudnej obróbki.ISO-L-MAF

ROZPUSZCZALNE CIECZE SYNTETYCZNE

PRODUKTMETALEZASTOSOWANIESPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCIHSESPECYFIKACJE
VULSOL MSF 5200Żelazne i nieżelazneSzlifowanieProdukt transparentny – łatwiejsze warunki obróbki. Szczególnie dedykowany do operacji szlifowania.ISO-L-MAG
VULSOL MSF 7200Klasyczna obróbka i szlifowanie.Produkt transparentny – łatwiejsze warunki obróbki. Produkt wielofunkcyjny.ISO-L-MAH
VULSOL WBF 7219Trudna obróbka i szlifowanie.Produkt transparentny – łatwiejsze warunki obróbki. Produkt wielofunkcyjny. Specjalnie przeznaczony do sytuacji, gdzie istnieją ostre wymagania względem bezpieczeństwa (HSE).ISO-L-MAH
VULSOL GLASSCUTSzkła optyczne i plastikoweKlasyczna obróbka i szlifowanie.Produkt transparentny – łatwiejsze warunki obróbki. Produkt wielofunkcyjny.ISO-L-MAH

MAKROEMULSJE DO PIŁOWANIA TWARDYCH MATERIAŁÓW

PRODUKTMETALEZASTOSOWANIESPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCIHSESPECYFIKACJE
GRANITCUT 5000Mineralny koncentrat rozpuszczalny w wodzieStworzony do piłowania ceramiki, granitu za pomocą diamentowej tarczy, drutu i kabla oraz pobierania próbek rdzeniowych z bloków granitowych.Stopień zużycia: 2%.20ISO-L-MAB

Gama SERADE zawiera dodatki uszlachetniające dodawane do cieczy obróbczej w trakcie eksploatacji. Użyte w odpowiednim czasie, zgodnie z zaleceniem technicznego doradcy, dodatki te pozwalają wydłużyć czas pracy wodnych cieczy obróbczych podczas eksploatacji.

DODATKI USZLACHETNIAJĄCE W CZASIE EKSPLOATACJI

PRODUKTMETALEZASTOSOWANIASPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI
SERADE AFM EMULSIONŻelazne i nieżelazneAntypienny: wydajnie likwiduje pianę podczas stosowania. Zalecany tylko do LACTUCA, SPIRIT.Redukuje pianę powstającą podczas pracy (wysokie ciśnienie natryskowe, ciągły przepływ cieczy w maszynie, itp.).
SERADE AFM SYNTHETICAntypienny: wydajnie likwiduje pianę podczas stosowania. Zalecany tylko do VULSOL.
SERADE WQ PLUSJakość wody: pozwala uniknąć pienienia spowodowanego zbyt miękką wodą. Uwaga, czas pracy tego dodatku jest ograniczony.Zwiększa twardość wody.
SERADE WQ MINUSJakość wody: pozwala uniknąć powstawania twardych, białych osadów ze zbyt twardej wody.
SERADE WQ BUFFERJakość wody: zapobiega spadkowi pH.Zwiększa pH, poprawiając tym samym właściwości antykorozyjne i stabilność biologiczną produktu.
SERADE ACR FERROUSŻelazneAntykorozja: zapobiega korozji części żelaznych.Poprawia właściwości antykorozyjne cieczy względem metali żelaznych.
SERADE ACR NON FERROUSNieżelazneAntykorozja: zapobiega korozji części nieżelaznych.Poprawia właściwości antykorozyjne cieczy względem metali nieżelaznych.
SERADE AW EMULSIONŻelazne i nieżelaznePrzeciwzużyciowy: zapobiega zużyciu wskutek tarcia części mechanicznych. Zalecany tylko do LACTUCA, SPIRIT.Dodatek przeciwzużyciowy stosowany do wydłużenia czasu pracy narzędzi i uzyskania lepszego wykończenia powierzchni obrabianych elementów.
SERADE AW SYNTHETICPrzeciwzużyciowy: zapobiega zużyciu wskutek tarcia części mechanicznych. Zalecany tylko do VULSOL.
SERADE STAB EMULSIONStabilizator emulsji: zalecany tylko do LACTUCA, SPIRIT, w przypadku ostrego zanieczyszczenia smarami i olejami (często powodowane przez oleje obce).Stabilizuje emulsję przez optymalizację dyspersji wodno-olejowej.
SERADE STAB SYNTHETICStabilizator roztworu: zalecany tylko do VULSOL, w przypadku ostrego zanieczyszczenia smarami i olejami (często powodowane przez oleje obce).Poprawia separację oleju od wody (rozbija emulsje, które mogłyby powstać).
BIODEGRADOWALNEH1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością