CIECZE OBRÓBKOWE OLEJOWE

 

 

OLEJ DO CIĘCIA BLACH ALUMINIOWYCH – środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Olej do cięcia blach aluminiowych stosuje się w procesie cięcia blach aluminiowych.

SKŁAD OGÓLNY
Olej do cięcia blach aluminiowych jest kompozycją głębokorafinowanego oleju mineralnego oraz dodatków uszlachetniajacych.

PARAMETRY OLEJ DO CIĘCIA BLACH ALUMINIOWYCH
wygląd jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej do jasnobrązowej
lepkość kinematyczna w temp. 20°C, mm2/s,

nie wyższa niż

4,0
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 100
liczba zmydlenia, mg KOH/g,nie niższa niż 5,0

AKORINOL E-1 OLEJ DO ELEKTRODRĄŻAREK – środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Olej do elektrodrążarek
 Akorinol E-1 przeznaczony jest do obróbki elektroerozyjnej
jako ciecz dielektryczna. Zalecany jest obróbki elementów o złożonych kształtach geometrycznych wykonanych z materiałów łatwoskrawalnych oraz trudnoskrawalnych.
Akorinol E-1 może być stosowany również w miejsce nafty oświetleniowej ze względu na skład.

SKŁAD OGÓLNY
Olej do elektrodrążarek Akorinol E -1
 produkowany jest na bazie niskolepkiego, głębokorafinowanego oleju mineralnego.
Akorinol E-1 posiada prężnośc par w temp. 20°C poniżej 0,01 kPa, czyli nie jest lotnym związkiem organicznym.

PARAMETRY AKORNIOL E-1
lepkość kinemtyczna w temp. 20 °C, mm2/s 3,5
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 100
liczba kwasowa, mg KOH/g, nie wyższa niż 0,01

OLEJ DO POLEROWANIA SSM – środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Olej do polerowania SSM stosuje się do obróbki cierno-polerującej stopów miedzi.

SKŁAD OGÓLNY
Olej do polerowania SSM
 jest kompozycją niskolepkiego, głębokorafinowanego oleju mineralnego oraz dodatków uszlachetniających.

PARAMETRY OLEJ DO POLEROWANIA SSM
wygląd jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej do jasnobrązowej
lepkość kinematyczna w temp. 20°C, mm2/s,

nie wyższa niż

5,0
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 100
badanie działania korodującego w temp.80°C/5h na płytkach miedzianych 1a
własności smarne, obciążenie zespawania, daN, nie niższe niż 196

POLGRIND 1A – środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Olej Polgrind 1A przeznaczony jest do szybkościowego szlifowania stali szybkotnących i narzędziowych przy szybkościach 40 – 65 m/s.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Chłodziwo olejowe Polgrind 1A
 produkowane jest na bazie głębokorafinowanych olejów mineralnych zawierających dodatki polepszające własności smarne, przeciwkoro­zyjne, przeciwutleniające oraz przeciwpienne.

PARAMETRY POLGRIND 1A
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 41,4 – 50,6
temp. zapłonu, °C, nie niższa niż 180
temp. krzepnięcia, °C, nie wyższa niż -10
badanie własności smarnych w aparacie czterokulowym, obciążenie zespawania, Pz, daN, nie niższe niż 309
badanie działania korodującego w temp.
100°C/3h na płytkach
– stalowych
– miedzianych
 wytrzymuje
wytrzymuje

HONOSOL – środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Honosol stosowany jest do dogładzania metali i honowania elementów ze stali, żeliwa i metali nieżelaznych. Zalecany jest do obróbki detali precyzyjnych. Honosol posiada własność dobrej zwilżalności powierzchni metalowych. Stosowanie oleju Honosol pozwala na uzyskanie gładkości dogładzanych powierzchni w klasie chropowatości 10-12. W zależności od lepkości kinematycznej w temp. 20°C rozróżnia się 3 rodzaje oleju: Honosol D, Honosol C, Honosol B.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej Honosol zawiera niskolepki, głębokorafinowany olej mineralny, dodatki przeciw­korozyjne, przeciwutleniające, polepszające własności smarne oraz odporność na pienienie.

Honosol powinien być w temp. 20°C jednorodną, klarowną cieczą barwy słomkowej.

PARAMETRY HONOSOL D
HONOSOL C HONOSOL B
lepkość kinematyczna w temp.20°C, mm2/s,

nie wyższa niż

4,5 7,5 7,5
temperatura zapłonu,°C, nie niższa niż 100 100 100
temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż -5 -5 -5
liczba zmydlenia, mg KOH/g, nie niższa niż 12 12 12
badanie działania korodującego w temp. 80°C/5h na płytkach ze stali i miedzi wytrzymuje wytrzymuje wytrzymuje
własności smarne, obciążenie zespawania, daN, powyżej 147 147 147

HONOL B – środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Olej Honol B stosuje się do dogładzania i honowania elementów ze stali i żeliwa, w szczególności na dogładzarkach typu SM-581 firmy Supfina.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej Honol B produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mineralnego.
Zawiera syntetyczny olej węglowodorowy, dodatki polepszające własności smarne oraz odporność na pienienie.

PARAMETRY HONOL B
lepkość kinematyczna na temp. 20°C, mm2/s wysokolepka ciecz barwy czarnej
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 140
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż -10
liczba zmydlenia, mg KOH/g, nie niższa niż 7,0
własności smarne, obciążenia zespawania, daN, nie niższe niż 196

HONOL A – środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Honol A stosuje się głownie do honowania osełkami diamentowymi, a więc w szczególnie trudnych warunkach obróbki. Może być również stosowany jako środek pomocniczy w operacjach wiercenia i wytaczania w obróbce aluminium, brązów fosforanowych, stopów niklowych.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej Honol A produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mineralnego.
Zawiera dodatki polepszające własności smarne oraz odporność na pienienie.

PARAMETRY HONOL A
wygląd ciecz jednorodna, klarowna
lepkość kinematyczna w temp. 20°C, mm2/s 19,0 – 22,0
temperatura zapłonu, °C , nie niższa niż 120
temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż -15
własności smarne, obciążenie zespawania, daN, nie niższe niż 392

SULFOFREZOL 1 – ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE
Olej Sulfofrezol 1 stosuje się do obróbki metali trudnoskrawalnych, w szczególności konstrukcyjnej i żaroodpornej przy toczeniu, wierceniu, frezowaniu, przeciąganiu, gwintowaniu, struganiu, dłutowaniu oraz przy obróbce na automatach. Nie zaleca się stosować go do obróbki metali nieżelaznych, zwłaszcza miedzi i jej stopów.

SKŁAD OGÓLNY
Olej Sulfofrezol 1 jest siarkowanym olejem, w skład którego wchodzi głębokorafinowany olej mineralny oraz dodatki poprawiające własności smarne, przeciwmgielne oraz przeciwpieniące.

PARAMETRY SULFOFREZOL 1
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 19,8-24,2
temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż -10
zawartość wody, %, nie wyżej 0,05
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 145
badanie działania korodującego na Fe, 120°C/3h wytrzymuje

LUBRIKOL ® S-22 – ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE
Lubrikol S-22 stosuje się przy obróbce stali trudnoskrawalnych, szczególnie konstruk­cyjnej i żaroodpornej przy toczeniu, wierceniu, frezowaniu, przeciąganiu, gwintowaniu, struganiu, dłutowaniu oraz przy obróbce na automatach. Lubrikolu S-22 nie należy stosować do obróbki metali nieżelaznych, zwłaszcza miedzi i jej stopów.

SKŁAD OGÓLNY
Lubrikol S-22 jest olejem nieemulgującym, w skład którego wchodzą głębokorafinowane oleje naftowe, dodatki poprawiające własności smarne, przeciwmgielne oraz od­porność na pienienie.

PARAMETRY LUBRIKOL S-22
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 19,8-24,2
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 160
temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż -10

FEROKOL ® EP-800 – ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE
Olej Ferokol EP 800 przeznaczony jest do obróbki skrawaniem stali trudnoskrawalnych w trudnych warunkach obróbki przy szlifowaniu, toczeniu, wierceniu, frezowaniu, przeciąganiu itp. Nie zaleca się stosować do obróbki metali kolorowych, zwłaszcza miedzi i jej stopów.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej Ferokol EP 800 jest olejem nieemulgującym, w skład którego wchodzą głębokorafinowane oleje mineralne, dodatki poprawiające wytrzymałość filmu smarowego,przeciwutleniające oraz zmniejszające skłonność do pienienia.

PARAMETRY FEROKOL EP-800
wygląd w temperaturze 20 +/-5°C jednorodna, klarowna ciecz
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 19,8-24,2
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 160
badanie działania korodującego na płytkach ze stali w temp. 100°C/3h wytrzymuje
własności smarne, obciążenie zespawania, daN, nie niższe niż 785

FEROKOL ® EPS-22 – ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE
Olej Ferokol EPS-22 przeznaczony jest do obróbki skrawaniem stali trudno skrawal­nych w trudnych warunkach obróbki przy szlifowaniu, toczeniu, wierceniu, frezowaniu, przeciąganiu.
Ferokolu EPS-22 nie należy stosować do obróbki metali nieżelaznych, zwłaszcza miedzi i jej stopów.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej Ferokol EPS-22 jest olejem nieemulgującym, w skład którego wchodzi głębokorafinowany olej mineralny, olej pochodzenia roślinnego, dodatki smarne i przeciwzużyciowe.
Olej Ferokol EPS-22 nie zawiera chloru.

PARAMETRY FEROKOL EPS-22
wygląd jednorodna ciecz barwy żółtej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 19,8-24,2
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 160
badanie działania korodujacego na płytkach ze stali w temp. 100°C/3h wytrzymuje
własności smarne:
– obciążenie zespawania, daN, nie niższe niż
785

FEROKOL ® EPS-15 – ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE
Olej Ferokol EPS-15 przeznaczony jest do obróbki skrawaniem stali trudno skrawal­nych w trudnych warunkach obróbki przy szlifowaniu, toczeniu, głębokim wierceniu, frezowaniu, przeciąganiu.
Olej Ferokol EPS-15 zawiera bardzo aktywne kombinacje dodatków, które zapew­niają długi czas eksploatacji narzędzi oraz wysoką ekonomiczność przy procesie wiercenia.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej Ferokol EPS-15 produkowany jest na bazie głębokorafinowanych olejów mine­ralnych i oleju pochodzenia roślinnego z dodatkami smarnymi i przeciwzużyciowymi.
Olej Ferokol EPS-15 nie zawiera chloru, PCB oraz dioksyn i furanów.

PARAMETRY FEROKOL EPS-15
kolor brązowy
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 13,0-16,0
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 160
obciążenie zespawania, daN, nie niższe niż 785
Olej mineralny Tłuszcz Siarka aktywna Siarka związana Fosfor Chlor
+ + + +

FEROKOL ® EPF-22 – ciecz obróbkowa syntetyczna

ZASTOSOWANIE
Olej Ferokol EPF-22 stosuje się przy obróbce stali wysokostopowych, trudnoskrawal­nych w trudnych warunkach obróbki, np. do gwintowania, przeciągania, rozwiercania, frezowa­nia, dłutowania, przy obróbce uzębień, szczególnie w przemyśle lotniczym.
Ferokol EPF- 22 można również stosować do obróbki metali nieżelaznych i ich stopów.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej nieemulgujący Ferokol EPF-22 produkowany jest na bazie głębokorafinowanych olejów mineralnych i oleju pochodzenia roślinnego. Zawiera dodatki poprawiające wła­sności smarne , przeciwzużyciowe, przeciwutleniające oraz przeciwpienne.
Olej Ferokol EPF-22 nie zawiera chloru i siarki aktywnej, oraz PCB, PCT, PBB, dioksyn i furanów.

PARAMETRY FEROKOL EPF-22
wygląd jednorodna ciecz barwy brązowej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 19,8-24,2
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 160
badanie działania korodujacego na płytkach stalowych i miedzianych w temp. 100°C/3h wytrzymuje
Olej mineralny Tłuszcz Siarka aktywna Siarka związana Fosfor Chlor
+ + + +

FEROKOL ® EPF-15 – ciecz obróbkowa syntetyczna

ZASTOSOWANIE
Olej Ferokol EPF-15 stosuje się przy obróbce stali wysokostopowych, trudnoskrawal­ych w trudnych warunkach obróbki, np. do gwintowania, przeciągania, rozwiercania, frezowa­nia, dłutowania, przy obróbce uzębień, szczególnie w przemyśle lotniczym.
Ferokol EPF- 15 można również stosować do obróbki metali nieżelaznych i ich stopów.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej nieemulgujący Ferokol EPF-15 produkowany jest na bazie głębokorafinowanych olejów mineralnych i oleju pochodzenia roślinnego. Zawiera dodatki poprawiające wła­sności smarne , przeciwzużyciowe, przeciwutleniające oraz przeciwpienne.
Olej Ferokol EPF- 15 nie zawiera chloru i siarki aktywnej, oraz PCB, PCT, PBB, dioksyn i furanów.

PARAMETRY FEROKOL EPF-15
wygląd jednorodna ciecz barwy brązowej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 13,0-16,0
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 160
badanie działania korodujacego na płytkach stalowych i miedzianych w temp. 100°C/3h wytrzymuje
 Olej mineralny Tłuszcz Siarka aktywna Siarka związana Fosfor Chlor

FEROKOL ® 22 F-LE – ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE
Olej Ferokol 22 F-LE przeznaczony jest do obróbki na automatach tokarskich stali i żeliwa. Nadaje się również do przeciągania i gwintowania metali nieżelaznych i ich stopów. Zapewnia zmniejszenie zużycia narzędzi skrawa­jących przy obróbce elementów stalowych od 30 do 50% oraz znaczną poprawę gładkości obrabianej powierzchni.
Charakteryzuje się niską emisją mgły olejowej.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej Ferokol 22 F-LE produkowany jest na bazie głębokorafinowanych olejów mineralnych i oleju pochodzenia roślinnego z dodatkami smarnymi, przeciwzużyciowymi, oraz zmniejszającymi mgłę olejową.
Ferokol 22 F-LE nie zawiera chloru ani siarki, PCB, PCT, PBB, dioksyn i furanów.

PARAMETRY FEROKOL 22 F-LE
wygląd ciecz barwy żółtej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 19,8-24,2
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 160
własności smarne, obciążenie zespawania, daN, nie niżej 196

FEROKOL ® 37 F – ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE
Olej Ferokol 37 F przeznaczony jest do obróbki na automatach tokarskich stali nisko-
i średniowęglowych. Zapewnia znacznie zmniejszone zużycie narzędzi skrawa­jących przy obróbce elementów stalowych oraz poprawę gładkości obrabianej powierzchni.
Nadaje się również do przeciągania i gwintowania metali nieżelaznych i ich stopów.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej Ferokol 37 F produkowany jest na bazie głębokorafinowanych olejów mineral­nych i oleju pochodzenia roślinnego z dodatkami smarnymi i przeciwzużyciowymi oraz zmniejszającymi mgłę olejową.
Olej Ferokol 37 F nie zawiera chloru ani siarki. PCB, PCT, PBB, dioksyn i furanów.

PARAMETRY FEROKOL 37 F
kolor w temp.20 +/-5°C ciecz barwy żółtej do brązowej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 34-40
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 160
własności smarne, obciążenie zespawania, daN, nie niżej 196
badania działania korodującego w temp. 100°C/3h:
– na płytkach z miedzi
– na płytkach ze stali
1a
wytrzymuje

FEROKOL ® EPF-22 – ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE
Olej Ferokol EPF-22 stosuje się przy obróbce stali wysokostopowych, trudnoskrawal­nych w trudnych warunkach obróbki, np. do gwintowania, przeciągania, rozwiercania, frezowa­nia, dłutowania, przy obróbce uzębień, szczególnie w przemyśle lotniczym.
Ferokol EPF- 22 można również stosować do obróbki metali nieżelaznych i ich stopów.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej nieemulgujący Ferokol EPF-22 produkowany jest na bazie głębokorafinowanych olejów mineralnych i oleju pochodzenia roślinnego. Zawiera dodatki poprawiające wła­sności smarne , przeciwzużyciowe, przeciwutleniające oraz przeciwpienne.
Olej Ferokol EPF-22 nie zawiera chloru i siarki aktywnej, oraz PCB, PCT, PBB, dioksyn i furanów.

PARAMETRY FEROKOL EPF-22
wygląd jednorodna ciecz barwy brązowej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 19,8-24,2
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 160
badanie działania korodujacego na płytkach stalowych i miedzianych w temp. 100°C/3h wytrzymuje
Olej mineralny Tłuszcz Siarka aktywna Siarka związana Fosfor Chlor
+ + + +

FEROKOL ® VG-32 – ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE
Olej hydrauliczno-obróbkowy Ferokol VG-32 przeznaczony jest do smarowania urządzeń hydraulicznych oraz do obróbki na automatach tokarskich i szlifierskich stali i stopów miedzi.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej hydrauliczno-obróbkowy Ferokol VG-32 jest olejem dwufunkcyjnym, w skład którego wchodzą głębokorafinowane oleje mineralne, dodatki smarne, przeciwkorozyjne, przeciwutleniające i przeciwmgielne.

PARAMETRY FEROKOL VG-32
wygląd w temperaturze 20 +/-5°C jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej do brązowej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 28,8-35,2
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 190
wskaźnik lepkości, nie niższy niż 95
temperatura płynięcia, °C, nie wyższa niż -15
własności smarne, obciążenie zespawania, daN, nie niższe niż 157
badanie działania korodującego w temp. 100°C/3h:
– na płytkach z miedzi
– na płytkach ze stali
1b
wytrzymuje
zawartość wody nie zawiera

FEROKOL ® 22F – ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE
Ferokol 22 przeznaczony jest do obróbki skrawaniem (również na automatach tokar­skich) metali nieżelaznych, stali i żeliwa oraz do przeciągania i gwintowania metali nieżelaznych i ich stopów.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Ferokol 22 jest olejem nieemulgującym, w skład którego wchodzą głębokorafinowane oleje mineralne, dodatki smarne typu tłuszczowego, dodatki przeciwkorozyjne, poprawiające odporność na pienienie, przeciwutleniające, zmniejszające mgłę olejową.

PARAMETRY FEROKOL 22
wygląd w temperaturze 20 +/-5°C jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej do brązowej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 19,8-24,2
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 140
temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż -10
liczba zmydlenia, mg KOH/g, nie niższa niż 15

FEROKOL ® SM – ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE
Ferokol SM przeznaczony jest do obróbki na automatach tokarskich stali nisko i średniowęglowych oraz do przeciągania i gwintowania metali nieżelaznych i ich stopów.

SKŁAD OGÓLNY
Ferokol SM jest olejem nieemulgującym, w skład którego wchodzą głębokorafinowane oleje mineralne, dodatki smarne typu tłuszczowego, dodatki przeciwutleniające i poprawiające odporność na pienienie.

PARAMETRY FEROKOL SM
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s:
– w temp. 40°
– w temp. 50°
19,8-24,2
12-15
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 160
badanie działania korodujacego w temperaturze 100°C/3 godz. na płytkach ze stali i miedzi wytrzymuje

LUBRIKOL ® CL (-10 i -22) – ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE
Lubrikol CL stosuje się przy obróbce stali wysokostopowych w zakresie średnich prędkości skrawania, w szczególności przy szlifowaniu kształtowym, frezowaniu obwiedniowym kół zębatych, rolowaniu, rozwiercaniu i wiórkowaniu. Można go stosować do obróbki stopów metali nieżelaznych.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Lubrikol CL jest olejem nieemulgującym, w skład którego wchodzą głębokorafinowa­ne oleje naftowe, dodatki poprawiające własności smarne, przeciwmgielne oraz odpor­ność na pienienie. Lubrikol Cl charakteryzuje się wysokim stopniem oczysz­czenia bazy olejowej, wydatnie zmniejszoną skłonnością do wydzielania mgły olejowej, niższym zu­życiem i lepszymi własnościami obróbkowymi.
Rozróżnia się dwa rodzaje oleju Lubrikol:
– Lubrikol CL-10
– Lubrikol CL-22

PARAMETRY LUBRIKOL CL-10
LUBRIKOL CL-22
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 9,0-11,0 19,8-24,2
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 120 140
temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż -15 -15
zawartość wody, %, nie wyższa niż 0,05 0,05
liczba zmydlenia, mg KOH/g, nie niższa niż 15 15

GROTANOL SR-1 – PREPARAT DO MYCIA I DEZYNFEKCJI UKŁADÓW OBIEGOWYCH CIECZY OBRÓBKOWYCH

Środek do obróbki plastycznej

GROTANOL SR 1 – koncentrat środka do mycia i dezynfekcji układów technicznych

SKŁAD
GROTANOL SR 1 Jest ciekłą mieszaniną wysoko efektywnych substancji zwilżających, emulgatorów, alkalii oraz środków biobójczych.
Biobójczym składnikiem aktywnym jest:
1.3.5-Triazine-1,3,5-(2H,4H,6H)-triethanol
8-12% wag CAS no 4719-04-4

ZASTOSOWANIE
GROTANOL SR 1 jest zalecany do mycia i dezynfekcji obiektów produkcyjnych, w szczególności obiegów cyrkulacyjnych, aparatury zbiornikowej i innych maszyn-
GROTANOL SR 1 w postaci handlowej jest koncentratem.
Można stosować go na dwa różne sposoby:
• – wprowadzić GROTANOL SR 1 w ilości 1-3% do zużytego medium znajdującego się w układzie. Zapewnić czas kontaktu 6-24 godziny i mieszanie
-np, zużyte emulsje chłodzące przed ich wymianą
• sporządzić 1-3% roztwór – wodny, którym przeprowadzone będzie mycie i dezynfekcja układu, przy parametrach j.w.
Typowe przykłady zastosowań to:
• przemysł spożywczy
• obróbka metali
• zakłady chemii budowlanej
• przemysł papierniczy
• przemysł kosmetyczny
• wytwarzanie innych produktów technicznych
Działanie myjące GROTANOLU SR 1 polega na zmiękczaniu osadów przylegających do ścian obiektów, odwarstwieniu osadów od powierzchni, emulgowaniu tłuszczów, rozpuszczaniu szlamów pochodzenia organicznego.
Działanie dezynfekujące GROTANOLU SR 1 polega na redukcji w ciągu paru godzin ilości mikroorganizmów (bakterie, grzyby, pleśnie)
w układzie z poziomu 107-108 /ml (duże skażenie) praktycznie do zera.
O stężeniu GROTANOLU SR 1 w układzie decydują:
– czas przeznaczony na mycie i dezynfekcję
– stopień zanieczyszczenia układu, głównie osadami i szlamami
– charakterystyka hydrodynamiczna i chemiczna układu

Proces dezynfekcji wymaga zazwyczaj czasu 2-3 godzin. Dłużej trwa zmiękczanie i rozpuszczanie starych zleżałych osadów.
Ogólnie zaleca się stosować:
– stężenie GROTANOLU SR 1 – 1-3%,
– czas przebywania w układzie – minimum 6 godzin
Uwaga: dodanie GROTANOLU SR 1 powoduje alkalizację układu (1% roztwór pH ok.12). Dlatego też GROTANOLU SR 1 nie należy stosować do urządzeń nieodpornych na podwyższone pH, np. aluminium, cynk.

ZALETY
• łączy w sobie działanie czyszcząco-myjące biobójcze
• czyści układy podczas normalnej ich pracy
• ma działanie antykorozyjne
• usuwa nawet stare osady 2 miejsc niedostępnych
• łatwo rozpuszczalny w wodzie, alkoholu, acetonie
• wykazuje zgodność chemiczną z układami anionowymi i niejonowymi. Zakres pH 7-12
• produkt stabilny chemicznie i termicznie do 60° C
• produkt niepalny
• nie zawiera wolnego formaldehydu, fenoli, metali ciężkich. Zawartość chloru organicznego poniżej 0,1%
• rozcieńczone roztwory wodne GROTANOLU SR 1 są biorozkładalne

SPOSÓB UŻYCIA
Mycie i dezynfekcję układów cyrkulacyjnych przeprowadzić przed wymianą będącego w obiegu medium. Dla aparatury zbiornikowej – po opróżnieniu zbiornika i napełnieniu go wodą,
GROTANOL SR 1 wprowadzić w stężeniu 1-3% liczone na objętość czynną układu. Stężenie zależne jest od stopnia zanieczyszczenia systemu i czasu przeznaczonego na mycie.
Miejsce wprowadzenia GROTANOLU SR 1 powinno posiadać odpowiednio dużą turbulencję przepływu, która pozwoli na -szybkie wymieszanie się GROTANOLU SR 1 z medium w układzie.
Roztwór z GROTANOLEM powinien pozostawać
w cyrkulacji przez minimum 6 godzin. Dla starych układów czyszczonych GROTANOLEM SR 1 po raz pierwszy zaleca się 12-24 godziny.
Dla obiegów chłodziw stosowanych w obróbce metali należy wprowadzić GROTANOL SR 1 przed ostatnią zmianą produkcyjną.
Po wprowadzeniu GROTANOLU SR 1 należy unikać kontaktu z roztworem z uwagi na podwyższone pH
i możliwość podrażnienia skóry.
Po zakończeniu procesu roztwór myjący z GROTANOLEM SR 1 odprowadzić do kanalizacji. W przypadku oczyszczalni biologicznych należy zapewnić 100-krotne rozcieńczenie roztworu wodą lub innym strumieniem ścieków.
W zależności od rodzaju czyszczonego układu można przeprowadzić płukanie wodą. W przypadku obiegów chłodziw emulsyjnych płukanie takie nie jest konieczne, należy jedynie całkowicie odprowadzić roztwór myjąco-dezynfekujący z układu.

DANE FIZYKO-CHEM1CZNE
• wygląd – klarowny, jasno żółty roztwór
• gęstość (20o C – ok.1,08g/cm3
• lepkość (20° C DIN 53211) – <15 sek.
• wsp. refrakcji (20° C) – ok.1,38
• temperatura wrzenia – ok. 100°C
• temperatura zapłonu (DIN 51758) – > 100°C prężność pary 20° C ok. 20 hPa
• pH (roztwór 1%) – ok. 12