CIECZE OBRÓBKOWE SYNTETYCZNE

 

 

SYNKON ® HB – ciecz obróbkowa syntetyczna

ZASTOSOWANIE
Synkon HB w postaci wodnego roztworu stosuje się jako ciecz chłodząco- smarującą przy obróbce skrawaniem stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów w procesach, w których głównym zadaniem cieczy jest chłodzenie. Zalecane stężenie cieczy obróbkowej w zależności od rodzaju obróbki wynosi:

normalna obróbka wiórowa3-6%
szlifowanie2-4%

Do sporządzania roztworów zaleca się stosowanie wody wodociągowej o twardości nie większej niż 15°N
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Synkon HB jest syntetycznym chłodziwem wodorozcieńczalnym, w skład którego wchodzą środki smarujące, woda oraz bezazotynowe inhibitory korozji. Synkon HB nie powoduje uczuleń i nie wykazuje niepożądanego działania w stosunku do obrabiarek.

PARAMETRYSYNKON HB
wygląd w temp. 20°( +/-5°C)jednorodna ciecz barwy żółtej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s,

nie wyższa niż

8
własności 5% roztworu na wodzie o twardości 15°N:
– wygląd
– pH
– korozja metoda Herberta
ciecz barwy lekko mlecznej
8,5 – 9,5
H0

SYNKON ® PGB – ciecz obróbkowa syntetyczna

ZASTOSOWANIE

Synkon PGB stosuje się w postaci wodnych roztworów o stężeniu 2-10% jako ciecz smarująco – chłodzącą przy obróbce skrawaniem stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów. Synkon PGB posiada bardzo dobre własności obróbkowe, zapewniające uzyskiwanie wysokich klas chropowatości powierzchni przy szlifowaniu, dogładzaniu i toczeniu. Zaleca się sporządzać roztwory na wodzie o twardości do 15°N.

SKŁAD OGÓLNY
Synkon PGB jest kompozycją środków smarowych, przeciwkorozyjnych, inhibitorów korozji, dodatków przeciwpiennych, wody i biocydu.
Synkon PGB nie zawiera glikolu monoetylowego oraz amin drugorzędowych.

PARAMETRYSYNKON PGB
wygląd w 20°Cjednorodna ciecz barwy brązowej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s,

nie wyższa niż

150
własności 2% roztworu na wodzie destylowanej:
– wygląd
– pH
– własności przeciwkorozyjne metoda Herberta
ciecz jednorodna, opalizująca do mlecznej
9,0 – 9,5
H0

SYNKON ® PGA – ciecz obróbkowa syntetyczna

ZASTOSOWANIE
Synkon PGA stosuje się w postaci wodnych roztworów o stężeniu 2-10% jako ciecz smarująco – chłodzącą przy obróbce skrawaniem stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów.Synkon PGA posiada bardzo dobre własności obróbkowe, zapewniające uzyskiwanie wysokich klas chropowatości powierzchni przy szlifowaniu, dogładzaniu i toczeniu. Zaleca się sporządzać roztwory na wodzie o twardości do 15°N.

SKŁAD OGÓLNY
Synkon PGA jest kompozycją środków smarowych, przeciwkorozyjnych, inhibitorów korozji, dodatków przeciwpiennych, wody i biocydu.
Synkon PGA nie zawiera glikolu monoetylowego, amin drugorzędowych oraz związków boru.

PARAMETRYSYNKON PGA
wygląd w 20°Cjednorodna ciecz barwy brązowej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s,

nie wyższa niż

150
własności 2% roztworu na wodzie o twardości 15°N:
– wygląd
– pH
– własności przeciwkorozyjne metoda Herberta
bezbarwna, przezroczysta ciecz
9,0 – 9,5
H0

Hydrokol B – ciecz obróbkowa syntetyczna

ZASTOSOWANIE
Hydrokol B w postaci wodnych roztworów przeznaczony jest jako ciecz smarująco-chłodząca do obróbki skrawaniem stali, żeliwa i ich stopów. W zależności od rodzaju obróbki najczęściej stosuje się roztwory o następujących stężeniach:

szlifowanie5%
szlifowanie szybkościowe5-8%
toczenie5-10%
frezowanie5-10%
wiercenie płytkie5-8%
wiercenie głębokie5-10%
gwintowanie5-10%

Chłodziwo posiada bardzo dobre własności obróbkowe zapewniające uzyskanie wyso­kich klas chropowatości powierzchni przy szlifowaniu, dogładzaniu i toczeniu. Ponadto chłodziwo charakteryzuje się dobrymi własnościami zmywającymi i wykazuje dużą odporność na rozkład bakteryjny.
Hydrokol B stosowany jest również do szlifowania szkła.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Hydrokol B jest syntetycznym chłodziwem wodorozcieńczalnym, w skład którego wchodzą środki smarująco – zwilżające oraz bezazotynowy dodatek przeciwkorozyjny.

WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE
Roztwory Hydrokolu B należy sporządzać na kondensacie wodnym. W trakcie eks­ploatacji chłodziwa należy kontrolować jego stężenie,np. za pomocą refraktometru.
W przypadku wzrostu stężenia na skutek odparowania wody z chłodziwa, należy dolać wody, a w przypadku zbytniego rozcieńczenia chłodziwa należy dolać rozcieńczonego koncentratu.

PARAMETRYHydrokol B
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s,

nie wyższa niż

30
własności 5% roztworu na wodzie destylowanej:
– wygląd
– pH
– własności przeciwkorozyjne metoda Herberta, ocena liczbowa, nie wyższa niż
ciecz klarowna, bezbarwna
8,5 – 9,5
H0