CIECZE OBRÓBKOWE EMULSYJNE

 

 

Naftocool BF-1 – ciecz obróbkowa emulsyjna wodorozcieńczalna

ZASTOSOWANIE
Naftocool BF-1 stosuje się w postaci emulsji wodnej jako ciecz smarująco-chłodzącą przy obróbce skrawaniem stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów. Zalecane stężenie emulsji do poszczególnych rodzajów obróbki:

szlifowanie3-5%
toczenie zgrubne4-5%
toczenie gładkościowe5-8%
rozwiercanie wykańczające5-8%
gwintowanie5-8%

Naftocool BF-1 zalecany jest szczególnie do obróbki aluminium i jego stopów.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Naftocool BF-1 jest koncentratem chłodziwa emulsyjnego, w skład którego wchodzi głębokorafinowany olej mineralny, emulgatory, inhibitory korozji, dodatki przeciwdziałające rozwojowi mikroorganizmów i dodatki przeciwpienne.
Nie zawiera amin oraz związków boru.
Naftocool BF-1 zawiera ok. 20% oleju mineralnego.

PARAMETRYNAFTOCOOL BF-1
wyglądjednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej do brązowej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s,

nie wyższa niż

150
własności 5% emulsji na wodzie o twardości 15°N:
– wygląd
– stabilność
– pH
– własności przeciwkorozyjne metoda Herberta, ocena liczbowa
przeźroczysta do opalizującej
wytrzymuje
8,0 – 8,5
H0

Naftocool BF – ciecz obróbkowa emulsyjna wodorozcieńczalna

ZASTOSOWANIE
Naftocool BF stosuje się w postaci emulsji wodnej jako ciecz smarująco-chłodzącą przy obróbce skrawaniem stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów. Zalecane stężenie emulsji do poszczególnych rodzajów obróbki:

szlifowanie3-5%
toczenie zgrubne3-5%
toczenie gładkościowe5-8%
rozwiercanie wykańczające5-8%
gwintowanie5-8%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Naftocool BF jest koncentratem chłodziwa emulsyjnego, w skład którego wchodzi głębokorafinowany olej mineralny, emulgatory, inhibitory korozji, dodatki przeciwdziałające rozwojowi mikroorganizmów i dodatki przeciwpienne.
Nie zawiera amin drugorzędowych oraz zwiazków boru.
Naftocool BF zawiera ok. 50% oleju mineralnego.

PARAMETRYNAFTOCOOL BF
wyglądjednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej do brązowej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s,

nie wyższa niż

150
własności 3% emulsji na wodzie o twardości 15°N:
– wygląd
– stabilność
– pH
– własności przeciwkorozyjne metoda Herberta, ocena liczbowa
lekko mleczna
wytrzymuje
9,0 – 9,7
H0

Naftocool W – ciecz obróbkowa emulsyjna wodorozcieńczalna

ZASTOSOWANIE
Naftocool W
 stosuje się w postaci emulsji wodnej jako ciecz chłodząco-smarujacą do obróbki skrawaniem stali, żeliwa i metali kolorowych. W zależności od rodzaju obróbki stosuje się następujące stężenia emulsji:

szlifowanie2%
toczenie2%
frezowanie8%
wiercenie otworów10%
gwintowanie10%
rozwiercanie10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Naftocool W
 jest koncentratem chłodziwa wysokoolejowego. Zawiera olej mineralny głębokorafinowany, emulgatory, środki powierzchniowo-czynne, dodatki o działaniu przeciwkorozyjnym oraz smarnym.
Naftocool W jest koncentratem chłodziwa nowej generacji, nie zawierającym amin drugorzędowych. Charakteryzuje się dobrymi własnościami smarnymi, bakteriostatycznymi, dobrą ochroną antykorozyjną i małą skłonnością do tworzenia piany.
Zawiera ok. 65% oleju mineralnego.

PARAMETRYNAFTOCOOL W
wyglądjednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s,

nie wyższa niż

100
własności 4% emulsji na wodzie o twardości 15°N:
– wygląd
– stabilność
– pH
– własności przeciwkorozyjne metoda Herberta, ocena liczbowa
mleczna
wytrzymuje
9,0 – 9,5
H0

Naftocool P – ciecz obróbkowa emulsyjna wodorozcieńczalna

ZASTOSOWANIE
Naftocool P stosuje się w postaci emulsji wodnej jako ciecz smarująco-chłodzącą przy obróbce skrawaniem stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów. Zalecane stężenie emulsji do poszczególnych rodzajów obróbki:

szlifowanie3-5%
toczenie zgrubne3-5%
toczenie gładkościowe5-8%
rozwiercanie wykańczające5-8%
gwintowanie5-8%

Emulsję Naftocoolu P można sporządzać na wodzie o twardości ogólnej do 30°N.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Naftocool P
 jest koncentratem chłodziwa mikroemulsyjnego, w skład którego wchodzi głębokorafinowany olej mineralny, emulgatory, inhibitory korozji, dodatki poprawiające własności smarne, dodatki przeciwdziałające rozwojowi mikroorganizmów i dodatki przeciwpienne.
Nie zawiera amin drugorzędowych, które mogą powodować powstawanie nitrozoamin w eksploatowanym chłodziwie.
Naftocool P zawiera ok. 40% oleju mineralnego.

PARAMETRYNAFTOCOOL P
wyglądjednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej do brązowej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s,

nie wyższa niż

200
własności 2% emulsji na wodzie o twardości 15°N:
– wygląd
– stabilność
– pH
– własności przeciwkorozyjne metoda Herberta
przeźroczysta do opalizującej
wytrzymuje
9,0 – 9,5
H0

Emulkol WO – ciecz obróbkowa emulsyjna wodorozcieńczalna

ZASTOSOWANIE
Emulkol WO
 stosuje się w postaci emulsji wodnej, jako ciecz chłodząco – smarującą w procesach obróbki skrawaniem stali, żeliwa i metali kolorowych. Polecany jest szczególnie do obróbki stali trudnoskrawalnych.
W zależności od rodzaju obróbki najczęściej stosuje się emulsje o następujących stężeniach:

szlifowanie2%
toczenie4-5%
frezowanie5-8%
wiercenie otworów8-10%
gwintowanie8-10%
rozwiercanie8-10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Emulkol 
WO jest koncentratem chłodziwa wysokoolejowego. Zawiera olej mineralny głębokorafinowany, emulgatory, inhibitory korozji, dodatki smarne, biobójcze.
Nie zawie­ra azotynów, PCB, PCT ani innych nośników chloru, związków siarki i fosforu. Charakteryzuje się dobrymi własnościami smarnymi i trwałością w czasie eksplo­atacji.
Emulkol WO zawiera ok. 65% oleju mineralnego.

PARAMETRYEMULKOL ® WO
wyglądjednorodna, klarowna ciecz barwy brązowej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s,

nie wyższa niż

250
własności 2% emulsji na wodzie o twardości 15°N:
– wygląd
– pH
– własności przeciwkorozyjne metoda Herberta, ocena liczbowa
mleczna
9,0 – 9,5
H0

Emulkol WO – ciecz obróbkowa emulsyjna wodorozcieńczalna półsyntetyczna

ZASTOSOWANIE
Emulkol PS jest chłodziwem emulgującym powszechnego stosowania do obróbki stali, żeliwa, miedzi, aluminium oraz ich stopów.
W zależności od rodzaju obróbki najczęściej stosuje się emulsje o następujących stężeniach:

szlifowanie3-5%
toczenie zgrubne3-5%
toczenie gładkościowe5-8%
rozwiercanie wykańczające5-8%
gwintowanie5-8%
wytłaczanie8-20%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej emulgujący Emulkol PS jest kompozycją zawierającą głębokorafinowany olej naf­towy, emulgatory jonowe i niejonowe, inhibitory korozji, dodatki poprawiające wła­sności smarne i odporność na pienienie oraz biobójcze. Emulkol PS tworzy z wodą drob­nodyspersyjne emulsje tzw. mikroemulsje. Chłodziwo wytwarzane na jego bazie chara­kteryzuje się dużą trwałością w czasie eksploatacji, dobrymi własnościami smar­nymi i chłodzącymi. Emulkol PS nie zawiera azotynu sodowego zaliczanego do tru­cizn i po­wodującego zanieczyszczenia wód związkami rakotwórczymi. Zawiera małą ilość oleju przez co jest łatwiej rozkładalny biologicznie w ściekach.
Emulkol PS zawiera ok. 30% oleju mineralnego.

PARAMETRYEMULKOL ® PS
wygląd w temp. 20 +/-5°Cjednorodna,klarowna ciecz barwy żółtej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s,

nie wyższa niż

200
własności 3% emulsji na wodzie o twardości 15°N:
– wygląd
– stabilność
– pH
– własności przeciwkorozyjne metoda Herberta, ocena liczbowa
lekko mleczna, opalizująca
wytrzymuje
8,0 – 9,5
H0

Emulkol ESP – ciecz obróbkowa emulsyjna wodorozcieńczalna

ZASTOSOWANIE
Emulkol EPS
 w postaci 2-10% emulsji przeznaczony jest do szczególnie trudnych warunków obróbki skrawaniem oraz w postaci 20-50% emulsji do procesów wytłacza­nia, ciągnienia rur itp.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Emulkol EPS
 jest półsyntetycznym olejem emulgującym, zawierającym głębokorafi-nowany olej naftowy, emulgatory jonowe, inhibitory korozji, dodatki poprawiające własności smarne, dodatki homogenizujące, biobójcze i przeciwpienne.
Emulkol EPS jest olejem emulgującym tworzącym z wodą drobnodyspersyjne emul­sje tzw. mikroemulsje. Chłodziwo sporządzone na bazie Emulkolu EPS charakteryzu­je się dużą trwałością w czasie eksploatacji, dobrymi własnościami smarnymi i chłodzącymi oraz niższą toksycznością ścieków.

PARAMETRYEMULKOL ® EPS
wygląd w temp. 20 +/-5°Cjednorodna, klarowna ciecz barwy brązowej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s,

nie wyższa niż

300
własności smarne w badaniu na aparacie czterokulowym, obciążenie zespawania, daN, nie niższe niż392
własności 4% emulsji na wodzie o twardości 15°N:
– wygląd
– pH
– stabilność
– własności przeciwkorozyjne metoda Herberta
jasnobrązowa, transparentna do lekko mlecznej
8,0 – 9,5
wytrzymuje
H0

Emulkol EP – ciecz obróbkowa emulsyjna wodorozcieńczalna

ZASTOSOWANIE
Emulkol EP w postaci 2-8 % emulsji, przeznaczony jest do obróbki skrawaniem stali trudnoskrawalnych. W zależności od rodzaju obróbki zaleca się stosowanie emulsji o następujących stężeniach:

szlifowanie2-5%
toczenie zgrubne2-5%
toczenie gładkościowe5-8%
rozwiercanie wykańczające5-8%
gwintowanie5-8%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Emulkol EP
 jest półsyntetycznym olejem emulgującym zawierającym głębokorafino­wany olej mineralny, emulgatory jonowe i niejonowe, inhibitory korozji, dodatki popra­wiające własności smarne, dodatki homogenizujące, biobójcze i przeciwpienne. Wy­tworzone emulsje są przeźroczyste do lekko mlecznych. Chłodziwo sporządzone na bazie Emulkolu EP charakteryzuje się wysoką stabilnością w czasie eksploatacji, dobrymi własnościami smarnymi i chłodzącymi.
Emulkol EP zawiera ok. 20% oleju mineralnego.

PARAMETRYEMULKOL ® EP
wygląd w temp. 20 +/-5°Cjednorodna, klarowna ciecz barwy brązowej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s,

nie wyższa niż

200
własności 4% emulsji na wodzie o twardości 15°N: – wygląd – stabilność – pH – własności przeciwkorozyjne metoda Herberta – odporność na pienieniejasnobrązowa, transparentna do lekko mlecznej wytrzymuje 8,0 – 9,5 H0 wytrzymuje

Emulkol EKO – ciecz obróbkowa emulsyjna wodorozcieńczalna

ZASTOSOWANIE
Emulkol EKO
 przeznaczony jest do obróbki stali, żeliwa, miedzi, aluminium i ich stopów.
W zależności od warunków obróbki zalecane są stężenia:

szlifowanie2-5%
toczenie zgrubne2-5%
toczenie gładkościowe5-8%
rozwiercanie wykańczające5-8%
gwintowanie5-8%
wytłaczanie8-20%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Emulkol EKO
 jest koncentratem chłodziwa mikroemulsyjnego, zawierającym głębokorafinowany olej mineralny, efektywne emulgatory, środki smarne, inhibitory korozji, biocyd i dodatek przeciwpienny. Nie zawiera azotynu sodu, związków siarki, chloru i fosforu. Wyróżnia się biostabilnością i słabym oddziaływaniem na skórę. Skład Emulkolu EKO pozwala przy dużych rozcieńczeniach uzyskiwać dobre efekty obróbkowe.
Emulkol EKO zawiera ok. 20% oleju mineralnego.

PARAMETRYEMULKOL EKO
wygląd w temp. 20 +/-5°Cjednorodna,klarowna ciecz barwy brązowej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s,

nie wyższa niż

250
własności 4% emulsji na wodzie o twardości 15°N:
– wygląd
– pH
– własności przeciwkorozyjne metoda Herberta
– odporność na pienienie
jasnożółta ,transparentna do lekko mlecznej
8,0 – 9,5
H0
wytrzymuje

Emulkol BA – ciecz obróbkowa emulsyjna wodorozcieńczalna

ZASTOSOWANIE
Emulkol
 BA stosuje się w postaci emulsji wodnej jako ciecz smarująco-chłodzącą przy obróbce skrawaniem stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów.
Zalecane stężenie emulsji do poszczególnych rodzajów obróbki:

szlifowanie2-4%
toczenie zgrubne3-5%
toczenie gładkościowe5-8%
rozwiercanie wykańczające5-8%
gwintowanie5-8%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Emulkol BA
 jest koncentratem chłodziwa mikroemulsyjnego, w skład którego wchodzi głębokorafinowany olej mineralny, emulgatory, inhibitory korozji, dodatki poprawiające własności smarne, dodatki przeciwdziałające rozwojowi mikroorganizmów i dodatki przeciwpienne. Nie zawiera amin drugorzędowych, które mogą powodować powstawanie nitrozoamin w eksploatowanym chłodziwie.
Emulkol BA zawiera ok. 40% oleju mineralnego.

PARAMETRYEMULKOL ® BA
wyglądjednorodna, klarowna ciecz barwyżółtej do brązowej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C,mm2/s,

nie wyższa niż

200
własności 2% emulsji na wodzie o twardości 15°N:
– wygląd
– stabilność
– pH
– własności przeciwkorozyjne metodą Herberta,ocena liczbowa
przeźroczysta do opalizującej
wytrzymuje
9,0 – 9,5
H0