SMARY SPECJALNE

 

 

HERMETON AZ

ZASTOSOWANIE
Smar Hermeton AZ
 przeznaczony jest do długotrwałej konserwacji i hermetyzacji szczelin, otworów, pokryw, drzwi i innych nieszczelności w pojazdach wojskowych.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Hermeton AZ
 wytwarzany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mineralnego zagęszczonego mydłem glinowym; zawiera dodatki uszlachetniające.
Charakteryzuje się silnie ciągliwą teksturą oraz wysoką przyczepnością do powierzchni metalowych.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYHERMETON AZ
penetracja bez ugniatania w temp. 25 °C40-80
temperatura kroplenia,°C, nie niższa niż115
badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100 °C w czasie 3 hwytrzymuje
zawartość wody, %nie zawiera
skłonność do spływania w temp. 100 °Cnie spływa

KONZOGÓR

ZASTOSOWANIE
Smar ochronny Konzogór
 stosuje się do zabezpieczania przed korozja obudów górniczych pracujących w warunkach dużego zasolenia i zawilgocenia.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Konzogór
 wytwarzany jest na bazie oleju mineralnego zagęszczonego zagęszczaczem węglowodorowym. Zawiera dodatki o działaniu przeciwkorozyjnym, przeciwutleniającym oraz proszek miedzi.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYKONZOGÓR
penetracja w temp. 25°C bez ugniatania280 – 320
badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100°C w czasie 3hbrak korozji
badanie własności ochronnych w roztworze 3% NaCl w temp. 20 +/-2°C, stopień skorodowania po 10 cyklach0

LINKOR W

ZASTOSOWANIE
Smar Linkor W
 stosuje się do powlekania przewodów energetycznych w procesie ich wytwarzania. Szczególnie przydatny jest do pokrywania przewodów energetycznych użytkowanych w klimacie gorącym.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Linkor W
 produkowany jest na bazie oleju mineralnego zagęszczonego mydłami litowymi. Zawiera dodatki o działaniu przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnym.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYLINKOR W
penetracja w temperaturze 250 °C po ugniataniu260-300
temperatura kroplenia, °C,nie niższa niż180
badanie dzialania korodującego na płytkach stalowych i aluminiowych, w temp. 120 °C przez 50hwytrzymuje

LINKOR N

ZASTOSOWANIE
Smar Linkor N
 stosowany jest do smarowania lin i łańcuchów Galla w procesie ich wytwarzania i eksploatacji. Smar Linkor N zabezpiecza liny i łańcuchy przed korozją w czasie składowania, transportu oraz pracy w normalnych i trudnych warunkach klimatycznych, a także w atmosferze przemysłowej.
Przystosowany jest do nanoszenia metodą zanurzeniową w stanie roztopionym w temp. 70-100°C lub w postaci plastycznej przez przetarcie powierzchni smarem.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Linkor N
 wytwarzany jest przez zagęszczanie oleju mineralnego zagęszczaczem węglowodorowym. Zawiera dodatki o działaniu przeciwkorozyjnym, przeciwutleniającym, przeciwzużyciowym oraz polepszające przyczepność do powierzchni metalowych.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYLINKOR N
penetracja w temperaturze 250°C, bez ugniatania, nie wyższa niż120
badanie działania korodującegona płytkach z miedziw temp.100°C przez 3hwytrzymuje
własności ochronne metodą zanurzeniową w 3%roztworze chlorku sodowego, stopień skorodowaniapo 10 cyklach, nie wyższy niż0
własności smarne, obciążenie zespawania, daN, wyższe niż196

AKORIN N

ZASTOSOWANIE
Smar ochronny Akorin N
 przeznaczony jest do ochrony czasowej przed korozją atmosferyczną wyrobów metalowych, maszyn i urządzeń, w tym również łożysk tocznych, w czasie składowania i transportu w normalnych i trudnych warunkach klimatycznych, szczególnie w atmosferze przemysłowej, klimacie morskim oraz klimacie tropikalnym.
Smar Akorin N może być stosowany do konserwacji podzespołów maszyn rolniczych takich jak:
– przekładnie zębate otwarte
– przekładnie łańcuchowe, z łańcuchami ogniowymi i drabinkowymi
– przeguby, śruby regulacyjne, wielowypusty, wrzeciona itp.
Czas ochrony przed korozją wynosi minimum 1 rok. Po tym okresie sprawdzić i ewentualnie uzupełnić ubytki powłoki ochronnej.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Akorin N
 produkowany jest na bazie głębokorafinowego oleju naftowego i zagęszczacza węglowodorowego. Zawiera dodatki przeciwkorozyjne, przeciwutleniajace, polepszające przyczepność do powierzchni metalowych oraz bakteriobójcze i grzybobójcze.

SPOSÓB UŻYCIA
Powierzchnia przeznaczona do zakonserwowania smarem Akorin N powinna być oczyszczona z zanieczyszczeń mechanicznych takich jak kurz, opiłki, błoto, rdza oraz ze smarów, resztek soli i wilgoci. Smar Akorin N jest przystosowany do nanoszenia na powierzchnie metalowe na zimno przez smarowanie w stanie stopionym w temperaturze od 70°C do 100°C metodą zanurzeniową lub pędzlem.

WŁASNOŚCI
Produkowane są trzy rodzaje smarów ochronnych Akorin N.
– Akorin N – 1
– Akorin N – 2
– Akorin N – 3
różniące się konsystencją i temperaturą kroplenia. Smary ochronne Akorin N powinny być barwy brązowej do ciemnobrązowej o plastycznej, lekko ciągliwej teksturze.

PARAMETRYAKORIN N-3
AKORIN N-2
AKORIN N-1
klasa NLGI321
penetracja w temp. 25°C bez ugniatania180-250250-300300-380
temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż605550
badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100°C w czasie 24hbrak korozjibrak korozjibrak korozji
badanie własności ochronnych w roztworze 3 % NaCl w temp. 20 /- 2°C, stopień skorodowaniapo 15 cyklach
0
po 12 cyklach
0
po 10 cyklach
0
stopień skorodowania płytek ze stali w atmosferze SO2 w temp. 35bez zmianbez zmianbez zmian

SMAR CSW

ZASTOSOWANIE
Smary CSW-1 i CSW-2
 stosuje się do smarowania łożysk tocznych klatek walcowniczych i urządzeń pomocniczych w centralnym systemie smarowania przy temperaturze pracy nie wyższej niż 60°C.
Smar CSW-1 stosuje się przy dłuższych i węższych przewodach doprowadzających smar,natomiast smar CSW-2 przy krótszych i szerszych przewodach doprowadzających smar.

SKŁAD OGÓLNY
Smary CSW 
otrzymywane są przez zagęszczenie głębokorafinowanego oleju mineralnego mydłami kwasów tłuszczowych. Zawierają dodatek poprawiający własności smarne.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYCSW-1
CSW-2
penetracja w temp. 25°C po ugniataniu290-325250-285
temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż8585
badanie działania korodującego na Fe,100°C/3hwytrzymujewytrzymuje
zawartość substancji rysującychnie zawieranie zawiera
zawartość wody, %, nie więcej niż0,050,05<

SMAR STP

ZASTOSOWANIE
Smar STP
 przeznaczony jest do okresowego smarowania podwozi pojazdów samo­chodowych, sworzni, przegubów oraz innych węzłów tarcia w zakresie tempera­tur od -10 do 60°C.
Nie nadaje się do smarowania łożysk tocznych oraz pompy wodnej.

SKŁAD OGÓLNY
Smar STP
 produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mineralnego za­gęszczonego mydłami kwasów tłuszczowych.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYSMAR STP
temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż80
penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C300 – 350
zawartość wolnych zasad, w przeliczeniu na % NaOH, nie więcej niż0,2
zawartość wody, %, nie więcej niż2,5
badanie działania korodującego na płytkach stalowych w temperaturze 100°C w ciągu 3 godzinwytrzymuje

SMAR GRAFITOWANY

ZASTOSOWANIE
Smar Grafitowany
 przeznaczony jest do smarowania wolnoobrotowych mechanizmów i silnie obciążonych powierzchni trących pracujący w zakresie temperatur od -20 °C do 60 °C.
Smar ten może być stosowany do smarowania piór resorów, gwintów śrub, łańcuchów, otwartych przekładni zębatych oraz przekładni ślimakowych.
Nie nadaje się do smarowania łożysk tocznych i innych mechanizmów precyzyjnych.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Grafitowany
 produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mineralnego, mydeł kwasów tłuszczowych oraz 10 % wagowych grafitu naturalnego.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYSMAR GRAFITOWY
temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż77
penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C250
badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temperaturze 100°C w ciągu 3 godzinwytrzymuje

SMAR CU-10 A

ZASTOSOWANIE
Smar Cu 10A stosuje się do smarowania zestyków elektrycznych przełączników kierunkowskazów samochodowych oraz innych zestyków elektrycznych małej mocy, w celu zmniejszenia oporu zestykowego i polepszenia warunków przełączania.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Cu 10A
 otrzymywany jest przez zagęszczenie oleju mineralnego mydłami litowymi. Zawiera dodatki o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym oraz około 10% sproszkowanej miedzi.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYSMAR CU 10A
wyglądsmar jednorodny,gładki, barwy miedzi
penetracja w temperaturze 25°C,po ugniataniu260-300
temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż170
penetracja w temp.-25°C bez ugniatania,nie niższa niż120
wydzielanie oleju ze smaru w temp.100°C, w czasie 24h, nie więcej niż6
badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp.100°C/24hwytrzymuje