SMARY BETONITOWE

 

 

MOLITERM

ZASTOSOWANIE
Smary Moliterm 025 i 225 stosuje się do smarowania elementów urządzeń pracujących przy dużych obciążeniach i w warunkach wysokich temperatur, szczegól­nie do smarowania prowadnic trzonów przesuwnych pieców tunelowych w procesie wypalania porcelany.
Plastyczny charakter smary Moliterm utrzymują w zakresie temperatur od -10°C do 250°C. W temp. od 250°C do 400°C przechodzą, po odparowaniu nośnika węglowo­dorowego, w postać proszku posiadającego własno­ści smarne ( dwusiarczek molib­denu).
Smary Moliterm są wytwarzane w dwóch klasach konsystencji: 0 i 2.
Smar Moliterm 025 stosuje się w układach centralnego smarowania, natomiast smar Moliterm 225 przy ręcznym doprowadzaniu smaru do węzłów tarcia.
Smarów Moliterm 025 i 225 nie zaleca się do smarowania łożysk.

SKŁAD OGÓLNY
Smary Moliterm 025 i 225
 wytwarzane są przez zagęszczenie oleju mineralnego modyfikowanym bentonitem. Zawierają dodatki przeciwutleniające, przeciwkorozyjne, deaktywator metali oraz dwusiarczek molibdenu w ilości ok. 25%.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYMOLITERM 025
MOLITERM 225
klasa NLGI02
penetracja w temp. 25°C po ugniataniu350 – 390260 – 300
temp. kroplenia, °C, nie niższa niż200220
wydzielanie oleju w temp.150°C, w czasie 24h, %, nie więcej niż155
badanie działania korodującego w temp. 100°C w czasie 3h na płytkach miedzianychdopuszczalna lekka zmiana barwy płytkidopuszczalna lekka zmiana barwy płytki
ubytek smaru po ogrzewaniu w temp. 150°C/3h, %, nie więcej niż83
odporność na działanie wody w temp. wrzenia, min, nie więcej niż3030

MOLITERM 23

ZASTOSOWANIE
Smar Moliterm 23
 stosuje się do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz in­nych powierzchni trących pracujących w podwyższonych temperaturach do 200°C oraz narażonych na wysokie obciążenia. Smar jest odporny na działanie wody. Nie zaleca się go stosować do łożysk napędzanych małym momentem obrotowym oraz do łożysk o małym luzie poprzecznym.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Moliterm 23
 wytwarzany jest przez zagęszczanie oleju mineralnego modyfikowanym bentonitem. Zawiera dodatki przeciwutleniąjace, przeciwkorozyjne, deaktywator metali oraz dwusiarczek molibdenu w ilości około 3%.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYMOLITERM 23
penetracja w temperaturze 25°C po ugniataniu260 – 300
temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż220
wydzielanie oleju w temp. 150°C w czasie 24h, %, nie więcej niż5
badanie działania korodujacego na płytkach miedzianych w temp. 100°C w czasie 3hdopuszczalna lekka zmiana barwy płytek
odporność na działanie wody w temp. wrzenia, minut, nie mniej niż30
ubytek smaru po ogrzewaniu w temp. 150°C przez 3h, %, nie więcej niż3

BENTERM 2

ZASTOSOWANIE
Smar Benterm 2 stosuje się do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych,pracujących w zakresie temperatur od 100°C do 200°C. Smar może pracować w łożyskach przy dostępie wody lub pary wodnej. Smaru Benterm 2 nie zaleca się stosować do łożysk napędzanych małym momentem obrotowym oraz łożysk o małym luzie poprzecznym.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Benterm 2 wytwarzany jest przez zagęszczanie oleju mineralnego modyfikowa­nym bentonitem. Zawiera dodatek o działaniu przeciwutleniającym.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYBENTERM 2
penetracja w temp. 25°C po ugniataniu260 -300
temp. kroplenia, °C, nie niższa niż220
wydzielanie oleju w temp. 150°C w czasie 24h, %, nie więcej niż5
badanie działania korodującego na płytkach miedzianych w temp. 100°C w czasie 3hwytrzymuje
odporność na działanie wody w temp. wrzenia, minut, nie mniej niż30
ubytek smaru po ogrzewaniu w temp. 150°C w czasie 3h, %, nie więcej niż3