SMARY GLINOWE

 

 

ALITEN LKP-000

ZASTOSOWANIE
Smar Aliten LKP-000 stosuje się do smarowania pantografów oraz zbieraków prądowych , przy suwnicach dźwigowych oraz wszelkiego rodzaju elektrowozach w przemyśle maszynowym.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Aliten LKP-000 wytwarzany jest przez zagęszczanie oleju mineralnego
(o lepkości 280 mm2/s) kompleksowym mydłem glinowym. Smar zawiera drobnoziarnisty grafit, dodatki o działaniu przeciwkorozyjnym, przyczepnościowym oraz polepszającym własności smarne.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYALITEN LKP-000
wyglądjednorodny o gładkiej teksturze i czarnej barwie
penetracja w temp. 25°C po ugniataniu440-480
własności smarne: obciążenie zespawania, daN, nie nie niższe niż392
badanie działania korodującego w temperaturze 70 °C/5h
– na płytkach stalowych
– na płytkach miedzianych,
nie wyższe niż
wytrzymuje
1

ALITEN PS

ZASTOSOWANIE
Smar Aliten PS przeznaczony jest do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych maszyn i urządzeń pracujących w przemyśle spożywczym w temperaturze od -30°C do 120°C.
Smar Aliten PS posiada atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający ten smar do stosowania w urządzeniach przemysłu spożywczego.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Aliten PS wytwarzany jest przez zagęszczanie oleju wazelinowego białego kompleksowym mydłem glinowym. Zawiera dodatek o działaniu przeciwutleniającym.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYALITEN PS
wyglądjednorodny o gładkiej teksturze i jasnożółtej barwie
penetracja w temp. 25°C po ugniataniu260-300
temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż220
wydzielanie oleju w temperaturze 100°C/24h, %, nie wyższe niż5
stabilność mechaniczna,zmiana mikropenertacji po 4 godz. wałkowania w temperaturze 60°C, %, nie wyższa niż25

ALITEN N

ZASTOSOWANIE Smar niskotemperaturowy Aliten N przeznaczony jest do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz przyrządów i mechanizmów pracujących w temperaturze od -50°C do 80°C, przy wysokich gradientach prędkości.

SKŁAD OGÓLNY Smar niskotemperaturowy Aliten N jest kompleksowym smarem glinowym wytwarzanym na syntetycznym oleju węglowodorowym. Zawiera dodatek polepszający własno­ści smarne oraz dodatki o działaniu przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnym.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYALITEN N
wyglądjednorodny, barwy niebieskiej
penetracja w temp. 25°C po ugniataniu270 – 320
temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż220
stabilność mechaniczna, wzrost mikropenetracjipo 4h wałkowania w temperaturze 60°C, %, nie więcej niż20
stabilność strukturalna, %, wydzielonego oleju, nie więcej niż25
badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100°C w czasie 3hwytrzymuje
lepkość strukturalna w temp.- 50°C przy gradiencie prędkości odkształcenia 10 s-1, Pa*s, nie wyższa niż1100