SMARY LITOWE

 

 

LUBRITEN EPX

Smar Lubriten EPX produkowany jest w czterech klasach konsystencji:
Lubriten EPX – 000 o klasie konsystencji 000
Lubriten EPX – 00 o klasie konsystencji 00
Lubriten EPX – 0 o klasie konsystencji 0
Lubriten EPX – 1 o klasie konsystencji 1

ZASTOSOWANIE
Smary Lubriten EPX stosuje się do smarowania zamkniętych przekładni zębatych, walcowych i stożkowych. Zakres temperatur pracy smarów wynosi od -20°C do 100°C.
Smary Lubriten EPX-000, EPX-00, EPX-0, EPX-1 stosuje się w zależności od konstrukcji przekładni, stopnia uszczelnienia i temperatury:
Lubriten EPX – 000 – do smarowania przekładni mechanizmów kosiarek rotacyjnych.
Lubriten EPX – 00 – w niższych temperaturach podanego zakresu i przy dobrym uszczelnieniu przekładni.
Lubriten EPX – 0 – w warunkach pośrednich.
Lubriten EPX – 1 – w wyższych temperaturach podanego zakresu i przy słabym uszczelnianiu przekładni.
Smary litowe Lubriten EPX wytwarzane są na bazie oleju mineralnego głębokorafino­wanego zawierającego dodatki o działaniu przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnym oraz polepszającym własności smarne i przyczepnościowe.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYLUBRITEN EPX-000
LUBRITEN EPX-00
LUBRITEN EPX-0
LUBRITEN EPX-1
klasa NLGI0000001
penetracja w temp. 25°C po ugniataniu435-475395-435350-390305-345
temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż160160165170
badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100°C w czasie 24hdopuszczalne lekkie pociemnieniedopuszczalne lekkie pociemnieniedopuszczalne lekkie pociemnieniedopuszczalne lekkie pociemnienie
zawartość substancji rysującychnie zawieranie zawieranie zawieranie zawiera
penetracja w temp. -20°C, nie niższa niż190190180160

LUBRITEN EPS

Smar Lubriten EPS produkowany jest w trzech klasach konsystencji:
– Lubriten EPS -1 o klasie konsystencji 1
– Lubriten EPS -0 o klasie konsystencji 0
– Lubriten EPS -00 o klasie konsystencji 00

ZASTOSOWANIE
Smary Lubriten EPS
 stosuje się do smarowania niedostatecznie uszczelnionych prze­kładni ślimakowych, a także do przekładni zębatych np. w elektronarzędziach, reduk­torach przemysłowych i innych. Zakres temperatur pracy smarów wynosi od -20°C do 100°C .

SKŁADA OGÓLNY
Smary Lubriten EPS
 wytwarzane są przez zagęszczanie głębokorafinowanego oleju mineralnego mydłami litowymi. Zawierają dodatki polepszające własności smarne i przyczepnościowe, a także o działaniu przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnym.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYLUBRITEN EPS 1
LUBRITEN EPS 0
LUBRITEN EPS 00
klasa NLGI1000
penetracja w temp. 25°C po ugniataniu305-345350-390395-435
temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż170165160
badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100°C w czasie 24hwytrzymujewytrzymujewytrzymuje
wydzielanie oleju ze smaru w temp.100°C/24h, %, nie więcej niż15
zawartość wody, %, nie więcej niż0,10,10,1
zawartość substancji rysującychnie zawieranie zawieranie zawiera

LUBRITEN EP

Smar Lubriten EP jest produkowany w trzech klasach konsystencji:
– Lubriten EP – 0 o klasie konsystencji 0
– Lubriten EP – 1 o klasie konsystencji 1
 Lubriten EP – 2 o klasie konsystencji 2

ZASTOSOWANIE
Smary Lubriten EP
 przeznaczone są do smarowania łożysk tocznych pracujących przy wysokich obciążeniach, tj. gdy C*/P*<7 dla łożysk obciążonych głównie promieniowo i gdy C/P <16 dla łożysk obciążonych głównie osiowo, a także, gdy w pracy łożysk mniej obciążonych występuje obciążenie udarowe.

Zakres temperatur pracy smarów Lubriten EP wynosi od -20 do 100°C, również przy dostępie wody. Graniczne temperatury pracy mogą być wyższe lub niższe, w zależno­ści od rodzaju łożyska i wymaganych okresów smarowania.
Smar Lubriten EP-0 przeznaczony jest do smarowania łożysk urządzeń z centralnymi układami smarowania, pracujących w niskich temperaturach (-20 do -10°C) i wy­magających przetłaczania smaru na duże odległości.
Smar Lubriten EP-1 przeznaczony jest do smarowania łożysk urządzeń z centralnymi układami smarowania, pracujących w umiarkowanych temperaturach otoczenia i wy­magających przetłaczania smaru na duże odległości.
Smar Lubriten EP-2 przeznaczony jest do smarowania łożysk urządzeń z systemem indywidualnym oraz z centralnymi układami smarowania, pracujących w wysokich temperaturach otoczenia i wymagających przetłaczania smaru na małe odległości.

C-nośność ruchowa, daN
P-obciążenie zastępcze ruchowe, daN

SKŁAD OGÓLNY
Smary Lubriten EP
 wytwarzane są przez zagęszczanie oleju mineralnego mydłami litowymi. Zawierają dodatki polepszające własności smarne, a także o działaniu prze­ciwutleniającymi i przeciwkorozyjnym.

WŁASNOŚCI 

PARAMETRYLUBRITEN EP 0
LUBRITEN EP 1
LUBRITEN EP 2
klasa NLGI012
penetracja w temp. 25°C po ugniataniu350-390305-345>260-300
temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż165175180
badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100°C w czasie 24hdopuszczalna zmiana barwy lecz nie na czarnąj<dopuszczalna zmiana barwy lecz nie na czarnądopuszczalna zmiana barwy lecz nie na czarną
wydzielanie oleju ze smaru w temp.100°C/24h, %, nie więcej niż148
zawartość wody, %, nie więcej niż0,10,10,1
zawartość substancji rysującychnie zawieranie zawierajednorodna, klarowna ciecz

MULTILUB EP-00

ZASTOSOWANIE
Smar Multilub EP-00
 stosuje się do smarowania przekładni zamkniętych.
Smar Multilub EP-00 może być również stosowany do centralnego smarowania nadwozi , do którego jest zalecany smar klasy NLGI 00.
Zakres temperatury pracy smaru Multilub EP-00 wynosi od -30 °C do 100 °C.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Multilub EP-00
 produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mineralnego zagęszczonego mydłami litowymi kwasu 12-hydroksystearynowego. Zawiera dodatki o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym oraz polepszającym własności przeciwzużyciowe, smarne i przyczepnościowe.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYMULTILUB EP-00
penetracja po ugniataniu w temp. 25°C395 – 435
temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż160
badanie działania korodującego: na płytkach z miedzi w temp. 100°C w czasie 24h , metoda Bwytrzymuje
penetracja w temp. -30°C,nie niższa niż180
własności smarne, obciążenie zespawania, daN, nie niższe niż196

LITOMOS EP

ZASTOSOWANIE
Smar Litomos EP-23 przeznaczony jest do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych powierzchni trących, pracujących przy wysokich, szczególnie udarowych obciążeniach.
Smar Litomos EP-25 przeznaczony jest do smarowania przegubów homokinetycz­nych i kulowych, cięgieł, sworzni, złącz, a także połączeń gwintowych w pojazdach mechanicznych, sprzęcie rolniczym, budowlanym i innych.
Smar Litomos EP-25 zalecany jest szczególnie do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w warunkach zapylenia. Zakres pracy smarów Litomos EP wynosi -30°C do 130°C (krótkotrwale do 150°C).

SKŁAD OGÓLNY
Smary plastyczne Litomos EP produkowane są na bazie oleju mineralnego głębokorafinowanego zagęszczonego mydłami litowymi kwasu 12-hydroksystearynowego. Zawierają dodatki EP polepszające własności smarne, dodatki o działaniu przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnymi oraz dwusiarczek molibdenu.
W zależności od zawartości dwusiarczku molibdenu, smary plastyczne Litomos EP dzieli się na dwa rodzaje:
Litomos EP-23 o zawartości dwusiarczku molibdenu 2 – 3%.
Litomos EP-25 o zawartości dwusiarczku molibdenu 4 – 5%.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYLITOMOS EP-23
LITOMOS EP-25
wyglądjednorodny barwy czarnejjednorodny barwy czarnej
penetracja w temp. 25°C, po ugniataniu260-300260-300
temp. kroplenia, °C, nie niższa niż180180
wydzielanie oleju ze smaru w temp. 100°C w ciągu 24h, %, nie więcej niż55
badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100°C w ciągu 24hdopuszczalna lekka zmiana barwy płytkidopuszczalna lekka zmiana barwy płytki
penetracja w temp. -30°C, nie niższa niż150150
badanie własności smarnych na aparacie tarciowym Timken, obciążenie zacierające, daN, nie niższe niż15,615,6

ŁT 4S-2

ZASTOSOWANIE
Smary wielofunkcyjne ŁT-4S
 Long life przeznaczone są do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych elementów trących w montażu i eksploatacji samochodów, a także maszyn i urządzeń przemysłowych pracujących w warunkach, w których wy­magana jest wysoka stabilność mechaniczna, odporność na starzenie i własności przeciwkorozyjne smaru.
Zakres temperatur pracy smaru ŁT-4S2 wynosi od -30°C do 120°C, natomiast smaru ŁT-4S3 od -20°C do 130°C.
Smary ŁT-4S są odporne na działanie wody.

SKŁAD OGÓLNY
Smary ŁT-4S
 produkowane są na bazie głębokorafinowanego oleju mineralnego za­gęszczonego mydłami litowymi. Zawierają dodatki polepszające własności smarne oraz dodatki o działaniu przeciwkorozyjnym i przeciwutleniającym.

PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNE

PARAMETRYŁT-4S 2
ŁT-4S 3
klasa NLGI23
penetracja w temp. 25 °C, po ugniataniu260-300230-260
temp. kroplenia, °C, nie niższa niż185185
badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100 °C w czasie 24hwytrzymujewytrzymuje
wydzielanie oleju ze smaru w temp. 100 °C2,01,5
badanie własności smarnych, obciążenie zespawania, daN, wyższe niż140140
odporność na działanie wody w temp. 38°C, ubytek smaru, %, nie większy niż44