PREPARATY DO OCHRONY PRZED KOROZJĄ – MYJĄCO – KONSERWUJĄCE

 

 

CHEMCLEAN A-10

Środek do ochrony przed korozją myjąco-konserwujący

ZASTOSOWANIE
Chemclean A-10
 jest alkalicznym preparatem przeznaczonym do odtłuszczania i mycia wyrobów metalowych oraz części fosforanowanych przez natrysk oraz mycie w myjkach ultradźwiękowych.
Chemclean A-10 stosowany jest w stężeniu 2 -5%.
Zalecana temperatura stosowania wynosi 20-60°C.

SKŁAD OGÓLNY
Chemclean A-10
 stanowi kompozycję alkalicznych środków myjących, związków powierzchniowoczynnych oraz inhibitorów korozji.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYCHEMCLEAN A-10
wyglądciecz klarowna o barwie niebieskiej
zapachcharakterystyczny
gęstość w temp.20°C, g/cm31,05
temperatura płynięcia , °C,0
odczyn pH11

AKORINOL ZM

Środek do ochrony przed korozją myjąco-konserwujący

ZASTOSOWANIE
Akorinol ZM
 przeznaczony jest do mycia maszyn i urządzeń oraz ich części. Może być stosowany do mycia elementów metalowych w miejsce nafty kosmetycznej ze względu na skład.

SKŁAD OGÓLNY
Akorinol ZM
 stanowi kompozycję niskolepkiego oleju mineralnego i dodatków uszlachetniających popra­wiających własności użytkowe.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYAKORINOL ZM
wyglądciecz jednorodna,bezbarwna
lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C, mm2/s,

nie wyższa niż

4,0
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż70
liczba kwasowa, mg KOH/g, nie wyższa niż0,1

AKORINOL ZK

Środek do ochrony przed korozją myjąco-konserwujący

ZASTOSOWANIE
Akorinol ZK
 stosuje się do mycia i konserwacji maszyn i urządzeń, łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych wyrobów metalowych.
Akorinol ZK nadaje się do mycia w myjkach ultradźwiękowych.

SKŁAD OGÓLNY
Akorinol ZK
 jest kompozycją niskolepkiego oleju mineralnego i dodat­ków uszlachetniających poprawiających własności użytkowe.
Akorinol ZK zawiera dodatek antystatyczny, uniemożliwiający tworzenie się ładunków
elektrostatycznych podczas przepływu cieczy.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYAKORINOL ZK
wygląd w temperaturze 20 +/-5°Cjednorodna, klarowna ciecz
barwy żółtej
lepkość kinematyczna w temperaturze20°C, mm2/s

nie wyższa niż

7,0
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż100
liczba kwasowa, mg KOH/g, nie większa niż0,1
zawartość wody,%nie zawiera
odczyn wyciągu wodnegoobojętny
zawartość siarki,%, nie wyższa niż0,1
badanie działania korodującego na płytkachstalowych i z miedzi w temp. 50°C/96hwytrzymuje

AKORINOL Z

Środek do ochrony przed korozją myjąco-konserwujący

ZASTOSOWANIE
Akorinol Z
 przeznaczony jest do mycia i krótkotrwałej konserwacji maszyn i urządzeń, łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych wyrobów metalowych.

SKŁAD OGÓLNY
Akorinol Z
 stanowi kompozycję niskolepkiego oleju mineralnego i dodatków popra­wiających własności użytkowe.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYAKORINOL Z
lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C, mm2/s,

nie wyższa niż

7,0
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż85
odczyn wyciągu wodnegoobojętny
zawartość stałych ciał obcychnie zawiera
liczba kwasowa, mg KOH/g, nie wyższa niż0,1

AKORINOL VG-5

Środek do ochrony przed korozją myjąco-konserwujący

ZASTOSOWANIE
Akorinol VG-5
 przeznaczony jest do mycia części metalowych i urządzeń zanieczyszczonych osadami typu asfaltowo-żywicznego i koksowego oraz ochrony przeciwkorozyj­nej.

SKŁAD OGÓLNY
Akorinol VG-5
 produkowany jest na bazie rafinowanego oleju mineralnego, zawiera dodatki dyspergująco-myjące, przeciwkorozyjnie i przeciwpienne.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYAKORINOL VG-5
lepkość kinemtyczna w temperaturze 20°C, mm2/s7,4 – 9,6
lepkość kinemtyczna w temperaturze 40°C, mm2/s4,0 – 5,0
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż110
temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż-5
– badanie działania korodującego w temperaturze 100°C w czasie 3h:
-na płytkach z miedzi
-na płytkach ze stali
wytrzymuje
wytrzymuje
pozostałość po koksowaniu ,%, nie więcej niż0,5
zawartość wody, %, nie większa niż0,1
zawartość stałych ciał obcych, %nie zawiera

AKORINOL VG-3

Środek do ochrony przed korozją myjąco-konserwujący

ZASTOSOWANIE
Akorinol VG-3
 przeznaczony jest do mycia wyrobów metalowych oraz do międzyope­racyjnej ochrony przeciwkorozyjnej. Charakteryzuje się wysoką efektywnością myjącą oraz dobrymi własnościami przeciwkorozyjnymi i zdolnością hamowania korozji po­towej.

SKŁAD OGÓLNY
Akorinol VG-3
 stanowi kompozycję rafinowanego lekkiego oleju naftowego oraz do­datków przeciwkorozyjnych, przeciwutleniających, myjących i polepszających od­porność na pienienie.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYAKORINOL VG-3
lepkość kinematyczna w temperaturze 20 °C, mm2/s4,60 – 5,99
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s2,8 – 3,52
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż85
zawartość wody, %,nie zawiera
zawartość stałych ciał obcych, %nie zawiera