PREPARATY DO OCHRONY PRZED KOROZJĄ – OLEJOWE

 

 

AKORINOL 10N

Środek do ochrony przed korozją olejowy

ZASTOSOWANIE
Olej ochronny Akorinol 10 N stosowany jest do czasowej ochrony przed korozją wy­robów metalowych, części maszyn i innych elementów metalowych w czasie magazynowania i transportu w warunkach, gdy wymagane jet stosowanie oleju ochronnego o niskiej lepkości, tworzącego cienkie warstwy olejowe o dobrych własno­ściach ochronnych.
Zdolność ochrony czasowej Akorinolu 10 N wynosi 9-12 miesięcy w zależności od warunków składowania. Na powierzchnie metalowe Akorinol 10 N może być nakłada­ny przez zanurzenie, natrysk lub za pomocą pędzla.
Akorinol 10 N jest łatwo zmywalny przy użyciu wodnych roztworów alkalicznych środ­ków myjących.
Olej ochronny Akorinol 10 N jest nietoksyczny, nie powoduje uczuleń i podrażnień skóry.

SKŁAD OGÓLNY
Olej ochronny Akorinol 10 N jest produkowany na bazie głębokorafinowanej lekkiej frakcji ropy naftowej. Zawiera dodatki o działaniu przeciwkorozyjnym i przeciwu­tleniającym.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYAKORINOL 10 N
lepkość kinematyczna w temp. 20 °C, mm2/s

nie wyższa niż

25
lepkość kinematyczna w temp. 40 °C, mm2/s8,0-11,0
temp. zapłonu, °C, nie niższa niż100
temp. krzepnięcia, °C, nie wyższa niż-25
zawartość stałych ciał obcychnie zawiera
zawartość wody, %, nie więcej ninie zawiera

AKORINOL N

Środek do ochrony przed korozją olejowy

ZASTOSOWANIE
Olej odwadniająco-ochronny
 Akorinol N stosowany jest do odwadniania powierzchni wyrobów metalowych po procesie obróbki skrawaniem z użyciem wodnych i olejowo-wodnych cieczy obróbkowych. Stosowany jest również do czasowej ochrony przed korozją wyrobów metalowych, części maszyn i innych elementów metalowych w czasie składowania i transportu w przy­padkach gdy wymagane jest stosowanie oleju ochronnego o niskiej lepkości, tworzące­go cienkie warstwy olejowe o dobrych własnościach ochronnych.
Zdolność ochrony przed korozją Akorinolu N wynosi 6 – 9 miesięcy w zależności od warunków stosowania.

SKŁAD OGÓLNY
Olej odwadniająco-ochronny
 Akorinol N produkowany jest na bazie oleju mineralnego. Zawiera dodatki o działaniu przeciwkorozyjnym, odwadniającym i przeciwutleniającym oraz polepszającym odporność na pienienie.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYAKORINOL N
lepkość kinemtyczna w temp. 20 °C, mm2/s7,0-12,0
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niżwytrzymuje
badanie zdolności odwadnianiawytrzymuje
badanie zdolności deemulgowaniabrak korozji

ANTYKOL M-100

Środek do ochrony przed korozją olejowy

ZASTOSOWANIE
Olej ochronny Antykol M-100
 stosuje się do czasowej ochrony przed korozją zewnętrznych powierzchni metalowych maszyn i urządzeń, przyrządów pomiarowych oraz innych, z wyjątkiem silników spalinowych i łożysk tocznych.
Czas działania ochronnego Antykolu M-100 wynosi, zależnie od warunków składowania, od 8 do 15 miesięcy.

SKŁAD OGÓLNY
Olej ochronny Antykol M-100
 produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mineralnego. Zawiera dodatki przeciwkorozyjne i przeciwutleniające.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYOLEJ OCHRONNY ANTYKOL M-100
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s90,0 – 110,0
lepkość kinematyczna w temp. 100°C, mm2/s50,0 – 65,0
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż190
temperatura płynięcia, °C, nie niższa niż-15
własności przeciwkorozyjne w roztworze soli nieorganicznych48
własności przeciwkorozyjne w roztworze soli nieorganicznychbrak korozji
badanie w komorze klimatycznej
/stały klimat bez roszenia płytek/
wytrzymuje, godzin
192
badanie w komorze aerozolowej
z roszeniem płytek, wytrzymuje, godzin
120

ANTYKOL NS

Środek do ochrony przed korozją olejowy

ZASTOSOWANIE
Antykol NS
 stosuje się do czasowej ochrony przed korozją precyzyjnych przyrządów pomiarowych, narzędzi o dokładnej obróbce, maszyn włókienniczych, pomp wtry­skowych. Czas działania ochronnego oleju Antykol NS wynosi, zależnie od warunków składowania, od 8 do 15 miesięcy.

SKŁAD OGÓLNY
Olej ochronny Antykol NS
 produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mine­ralnego o niskiej lepkości. Zawiera dodatki przeciwkorozyjne, przeciwutleniające oraz smarne.

SPOSÓB UŻYCIA
Powierzchnia przeznaczona do zakonserwowania olejem powinna być sucha, wolna od rdzy i kurzu. Antykol NS nakładany jest na zimno przez natryskiwanie, smarowanie, zanurzanie.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYANTYKOL NS
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s9,0 – 11,0
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż130
własności przeciwkorozyjne w komorze solnej w czasie
48 h
brak korozji
własności przeciwkorozyjne w roztworze soli nieorganicznychbrak korozji

ANTYKOL N

Środek do ochrony przed korozją olejowy

ZASTOSOWANIE
Antykol N
 stosuje się do czasowej ochrony przed korozją precyzyjnych przyrządów pomiarowych, narzędzi o dokładnej obróbce, maszyn włókienniczych, pomp wtry­skowych, małych silników elektrycznych. Czas działania ochronnego oleju Antykol N wynosi, zależnie od warunków składowania, od 8 do 15 miesięcy.

SKŁAD OGÓLNY
Olej ochronny Antykol N
 produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mine­ralnego o niskiej lepkości. Zawiera dodatki przeciwkorozyjne, przeciwutleniające oraz smarne.

WŁASNOŚCI POWŁOKI OCHRONNEJ
Olej naniesiony cienką warstwą na przedmioty metalowe tworzy miękkopowłokową, równomierną warstwę wykazującą zdolności wypierania wilgoci z powierzchni chronionych oraz dobre własności ochronne, niską temperaturę krzepnięcia, dobre własności smarne. W związku z tym posiada własności oleju smarnego i przed eks­ploatacją urządzeń precyzyjnych nie musi być usuwany. Nie powoduje zakleszczania precyzyjnych części współpracujących ani też sklejania się cienkich wyrobów.

SPOSÓB UŻYCIA
Powierzchnia przeznaczona do zakonserwowania olejem powinna być sucha, wolna od rdzy i kurzu. Antykol N nakładany jest na zimno przez natryskiwanie, smarowanie, zanurzanie.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYANTYKOL N
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s15 – 20
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż130
własności przeciwkorozyjne w komorze solnej w czasie
48 h
brak korozji
własności przeciwkorozyjne w roztworze soli nieorganicznychbrak korozji

AKORIN W

Środek do ochrony przed korozją olejowy

ZASTOSOWANIE
Akorin W przeznaczony jest do ochrony przeciwkorozyjnej maszyn i ich części, środków transportu, konstrukcji stalowych w czasie ich magazynowania i transportu.
Akorin W tworzy oleistą powłokę barwy brązowej. Może być nakładany przez zanurzenie, przy użyciu pędzla lub aparatu natryskowego. W celu obniżenia lepkości i uzyskania cieńszej powłoki, preparat można podgrzać do temp. 50°C lub rozcieńczyć benzyną do lakierów C.
Czas ochrony przeciwkorozyjnej w magazynach zakrytych wynosi co najmniej 1 rok.

SKŁAD OGÓLNY
W skład środka ochrony czasowej Akorin W wchodzi głębokorafinowany olej mineralny, woski, dodatki wypierające wodę, przeciwkorozyjne i przeciwutleniające.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYAKORIN W
wyglądgęsta ciecz o barwie brązowej
lepkość kinematyczna w temp. 100°C, mm2/s10,0-15,0
temp. zapłonu, °C, nie niższa niż180
temp. krzepnięcia,°C,nie wyższa niż-25
badanie własności ochronnych metodą
zanurzeniową w roztworze 3% NaCl, w temp.
20°C+/-2%°C,stopień skorodowania po 25 cyklach
0