ŚRODKI DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

 

 

LAGRAF, LAGRAMOS

Środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Lagraf jest środkiem smarnym z dodatkiem grafitu przeznaczonym do wyciskania profili z aluminium.
Lagramos jest środkiem smarnym z dodatkiem grafitu i dwusiarczku molibdenu, prze-znaczonym do wyciskania profili z aluminium, miedzi i stopów miedzi.

SKŁAD OGÓLNY
Środki smarne Lagraf i Lagramos produkowane są na bazie stałych węglowodorów, grafitu i dwusiarczku molibdenu.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY własności
postać pręty o dowolnym przekroju i długości
temperatura kroplenia, °C, powyżej 120
pozostałość po odparowaniu, %, nie niżej 25

LUBRIKOL CL-40

Środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Lubrikol CL-40 stosuje się do redukowania sworzni stalowych.
Może być stosowany do obróbki metali nieżelaznych.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Lubrikol CL-40 jest olejem nieemulgującym, w skład którego wchodzi głębokorafino-wany olej naftowy oraz dodatki poprawiające własności smarne.

WŁASNOŚCI
PARAMETRY

LUBRIKOL CL-40
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s

nie niższa niż

170
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 220
temperatura płynięcia, °C, nie wyższa niż -10
liczba kwasowa, mgKOH/g, nie wyższa niż 0,2
własności smarne, obciążenie zespawania,
daN, nie niższe niż
608

FEROKOL EPS-220

Środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Olej Ferokol EPS-220 przeznaczony jest do obróbki plastycznej stali, szczególnie do tłoczenia blach w przemyśle samochodowym.
Oleju Ferokol EPS-220 nie zaleca się stosować do obróbki metali kolorowych i ich stopów.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej Ferokol EPS-220 produkowany jest na bazie głębokorafinowanych olejów mineralnych. Zawiera dodatki polepszające własności smarne i przeciwzużyciowe. Olej nie zawiera związków chloru.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY FEROKOL EPS-220
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s,

nie niższa niż

198,0-242,0
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 180
własności smarne, obciążenie zespawania, daN,
nie niższe niż
785
badanie działania korodującego na płytkach
ze stali w temp. 100°C w ciągu 3h
wytrzymuje

OLEJ DO TŁOCZENIA S 100 PLUS

Środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Olej do tłoczenia S 100 Plus przeznaczony jest do tłoczenia elementów ze stali o trudnej geometrii oraz do wykrawania blach o grubości ok. 10 mm. Może być również stosowany do wiercenia i gwintowania stali.
Może być również stosowany do kucia na zimno, gięcia rur, a także do wiercenia i gwintowania stali trudnoskrawalnych oraz do walcowania gwintów ze stali nierdzewnych.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej do tłoczenia S 100 Plus produkowany jest na bazie głębokorafinowanych olejów mineralnych i oleju roślinnego. Zawiera dodatki podwyższające własności smarne oraz dodatki przeciwkorozyjne.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY OLEJ DO TŁOCZENIA S 100 PLUS
wygląd jednorodna ciecz barwy brązowej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 105 – 120
wskaźnik lepkości, nie niższy niż 100
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 170
własności smarne, obciążenie zespawania, daN,
nie niżej niż
785
badanie działania korodującego na płytkach
ze stali w temp. 100°C w ciągu 24 h
wytrzymuje

GRAFIKOL10

Środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Grafikol 10 stosuje się do smarowania części maszyn i urządzeń narażonych na duże obciążenia, pracujących w wysokich temperaturach w przemyśle hutniczym, maszyno­wym, szklarskim i innych. Grafikol 10 stosuje się także jako środek smarny w opera­cjach kucia matrycowego, wyciskania i zbliżonych rodzajach obróbki plastycznej na gorąco.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Grafikol 10 jest to olejowa suspensja grafitowa, w skład której wchodzi głębokorafino­wany olej mineralny, wysokorozdrobniony grafit oraz dodatki o działaniu stabilizują­cym, przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnym.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY GRAFIKOL 10
wygląd w temp. 20°C /-5°C jednorodna ciecz barwy czarnej
badanie stabilności wytrzymuje
zawartość grafitu, % 10 – 11
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 200
temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż -10

ALUMOL

Środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Alumol stosuje się w postaci emulsji wodnej do obróbki plastycznej aluminium i jego stopów. Zalecane stężenie 20 – 30% w zależności od rodzaju obróbki.

SKŁAD OGÓLNY
Alumol jest koncentratem oleju emulgującego, w skład którego wchodzi glębokorafinowany olej oraz dodatki o działaniu przeciwkorozyjnym, przeciwutleniającym i przecipiennym.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY ALUMOL
wygląd jednorodna, klarowna ciecz barwy brązowej
lepkość kinematyczna w temp.40°C, mm2/s,;

nie wyższa niż

40
własności 10% emulsji na wodzie destylowanej:
– wygląd
– pH
– własności przeciwkorozyjne metodą Herberta
– odporność na pienienie
transparentna do lekko mlecznej
7,5 – 9.5
H0
wytrzymuje

TERMOKUT

Środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE 
Termokut jest bezgrafitowym środkiem przeznaczony do smarowania w procesie kucia matrycowego na gorąco odkuwek ze stali. Stosowany jest w postaci roztworów wodnych w rozcieńczeniu od 1:5 do 1:20 w zależności od warunków procesu kucia.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Termokut jest wodorozcieńczalnym, nie zawierającym grafitu środkiem smarnym. Zawiera on w swoim składzie dodatki stabilizujące i zwilżające, dodatki EP, biobójcze i przeciwpienne.

SPOSÓB UŻYCIA
Wodny roztwór środka do kucia sporządza się przez dodanie do wody wodociągowej koncentratu Termokutu w temperaturze 20°C – 25°C przy równoczesnym intensywnym mieszaniu. Roztwór Termokutu należy sporządzać na bieżąco. Środek do kucia nanosi się natryskiem hydrodynamicznym lub pneumatycznym.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY TERMOKUT
wygląd ciecz barwy żółtej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s nie wyższa niż 100
własności smarne, obciążenie zespawania, daN nie niższe niż 490
pH nie wyższe niż 10

AKWAGRAFIT CP-2

Środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Akwagrafit CP-2 przeznaczony jest do smarowania w procesie kucia matrycowego na gorąco odkuwek ze stali. Stosowany jest w postaci suspensji wodnych w rozcieńcze­niu od 1:5 do 1:20 w zależności od warunków procesu kucia.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Akwagrafit CP-2 jest wodorozcieńczalnym środkiem smarnym, zawierającym w swoim składzie grafit oraz dodatki stabilizujące i zwilżające.

SPOSÓB UŻYCIA
Suspensję wodną do kucia sporządza się przez dodanie do koncentratu Akwagrafitu CP-2 wody wodociągowej w temperaturze 20°C – 25°C przy równoczesnym intensyw­nym mieszaniu. Suspensję Akwagrafitu CP-2 nanosi się natryskiem hydrodynamicznym lub pneumatycznym.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY AKWAGRAFIT CP-2
wygląd wysokolepka ciecz barwy czarnej
lepkość umowna koncentratu w temp.25°C, s 10-16
pozostałość po odparowaniu, %, nie niżej 20
własności 10% suspensji:
– stabilność
– pH
wytrzymuje
9-10