OLEJE HARTOWNICZE

 

 

HARTENOL 70, 120, 160

ZASTOSOWANIE
Oleje Hartenol
 stosuje się do obróbki cieplnej elementów z żeliwa i stali, dla których dopuszcza się małe deformacje geometryczne, przy wymaganej szybkości chłodzenia. W zależności od optymalnej temperatury pracy rozróżnia się trzy rodzaje olejów:
– Olej Hartenol 70 o zalecanej temperaturze pracy 40 – 80°C
– Olej Hartenol 120 o zalecanej temperaturze pracy 110 – 130°C
– Olej Hartenol 160 o zalecanej temperaturze pracy 160 – 180°C.

SKŁAD OGÓLNY
Oleje Hartenol zawierają głębokorafinowane oleje mineralne oraz dodatki przeciwu­tleniające, powierzchniowo-czynne, zwiększające szybkość chłodzenia, przeciwdziała­jące powstawaniu osadów na powierzchni hartowanych elementów.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYHARTENOL 70HARTENOL 120HARTENOL 160
gęstość w temp.20°C, g/ml, nie wyższa niż0,90,90,9
– lepkość kinematyczna w temp. 40°C,mm2/s,

nie wyższa niż

19,8-24,236,0-45,0198,0-242,0
wskaźnik lepkości, nie niższy niż959595
temperatura zapłonu, °C:
– w tyglu otwartym, nie niższa niż
– w tyglu zamkniętym, nie niższa niż
200
180
200
180
250
200
zawartość wody, %nie zawieranie zawieranie zawiera
temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż-15-14-12
temperatura krzepnięcia,°C, nie wyższa niż-17-16-15
liczba kwasowa, mg KOH/g, nie wyższa niż0,050,050,05
pozostałość po koksowaniu, %, nie wyższa niż0,10,20,4
badanie własności termokinetycznych:
– temperatura kąpieli,°C
– temp.max.szybkości chłodzenia,°C
– max.szybkość chłodzenia, °C/s, nie niższa niż
80
600°C +/- 25
85
110
620°C +/- 25
80
160
640°C +/- 25
70>

OLEJE HARTOWNICZE OH-M 70, 120, 160

ZASTOSOWANIE
Oleje do hartowania OH-M
 stosuje się do obróbki cieplnej elementów z żeliwa i stali, dla których dopuszcza się małe deformacje geometryczne przy wymaganej szybkości chłodzenia.
W zależności od optymalnej temperatury pracy rozróżnia się trzy rodzaje olejów :
Olej hartowniczy OH-70M o zalecanej temperaturze pracy 40°C-80°C
Olej hartowniczy OH-120M o zalecanej temperaturze pracy 110°C-130°C
Olej hartowniczy OH-160M o zalecanej temperaturze pracy 160°C-180°C

SKŁAD OGÓLNY
Oleje do hartowania OH-M
 produkowane są na bazie głębokorafinowanych olejów mineralnych. Zawierają dodatki przeciwutleniające i powierzchniowo – czynne, zwiększające szybkość chłodzenia, przeciwdziałające powstawaniu osadów na powierzch­niach hartowanych elementów.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYOLEJ DO
HARTOWANIA
OH-M70
OLEJ DO
HARTOWANIA OH-M120
OLEJ DO
HARTOWANIA OH-M160
lepkość kinematyczna w temp. 40°C,mm2/s19,8-24,241,4-50,6198,0-242,0
temperatura zapłonu, tygiel otwarty, °C, nie niżej180200250
temperatura zapłonu, tygiel zamknięty, °C, nie niżej160180230
temperatura płynięcia, °C, nie wyżej-15-12-10
pozostałość po koksowaniu, %, nie wyżej0,20,60,6
popiół siarczanowy, %, nie wyżej0,10,10,1
zawartość wody, %nie zawieranie zawieranie zawiera
liczba kwasowa, mgKOH/g, nie wyżej0,10,10,1

OLEJ HARTOWNICZY SZYBKI HARTENOL 70S

ZASTOSOWANIE
Olej Hartenol 70S
 stosuje się do obróbki cieplnej elementów z żeliwa i stali, dla których dopuszcza się małe deformacje geometryczne. Charakteryzuje się zwiększoną szybkością chłodzenia.
Zalecana temperatura pracy oleju Hartenol 70 S wynosi 80°C.

SKŁAD OGÓLNY
Olej Hartenol 70S zawiera głębokorafinowane oleje mineralne oraz dodatki przeciwu­tleniające, powierzchniowo-czynne, zwiększające szybkość chłodzenia, przeciwdziała­jące powstawaniu osadów na powierzchni hartowanych elementów.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYHARTENOL 70S
lepkość kinematycznaw temp.40°C, mm2/s19,8-24,2
wskaźnik lepkości, nie niższy niż95
temperatura zapłonu, tygiel otwarty, °C, nie niższa niż200
temperatura zapłonu, tygiel zamknięty,°C, nie niższa niż180
temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż-15
liczba kwasowa, mgKOH/g, nie wyższa niz0,05
pozostałość po koksowaniu,%, nie wyższa niż0,1
badanie własności termokinetycznych, temperatura kąpieli 80°C:
– temp.max.szybkości chłodzenia
– max.szybkość chłodzenia, °C/s, nie niższa niż
600°C +/- 25
95

OLEJ SERWISOWY HARTENOL 70S PLUS

ZASTOSOWANIE
Olej serwisowy Hartenol 70S Plus przeznaczony jest do poprawy własności termokinetycznych olejów hartowniczych podczas eksploatacji.

SKŁAD OGÓLNY
Olej serwisowy Hartenol 70S Plus zawiera głębokorafinowany olej mineralny oraz dodatek poprawiający własności termokinetyczne.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYOLEJ SERWISOWY HARTENOL 70S PLUS
lepkość kinematyczna w temp.40°C, mm2/s27,0-33,0
temperatura zapłonu, tygiel otwarty, °C,
nie niższa niż
200

CHEMCLEAN A-10 PREPARAT DO MYCIA PO PROCESIE HARTOWANIA

ZASTOSOWANIE
Chemclean A-10
 jest alkalicznym preparatem przeznaczonym do odtłuszczania i mycia wyrobów metalowych oraz części fosforanowanych przez natrysk oraz mycie w myjkach ultradźwiękowych.
Chemclean A-10 stosowany jest w stężeniu 2 -5%.
Zalecana temperatura stosowania wynosi 20-60°C.

SKŁAD OGÓLNY
Chemclean A-10
 stanowi kompozycję alkalicznych środków myjących, związków powierzchniowoczynnych oraz inhibitorów korozji.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYCHEMCLEAN A-10
wyglądciecz klarowna o barwie niebieskiej
zapachcharakterystyczny
gęstość w temp.20°C, g/cm31,05
temperatura płynięcia ,°C0
odczyn pH11