OLEJE TECHNOLOGICZNE

 

 

OLEJ DO POMP PRÓŻNIOWYCH P-I

Olej technologiczny

ZASTOSOWANIE
Olej do pomp próżniowych P-I stosuje się do napełnienia obrotowych pomp próżniowych. Technologia produkcji i własności oleju są uzgodnione ze specjalistami z Zakładu Techniki Próżniowej TERPO w Koszalinie. Jest on zalecany do stosowania w obrotowych pompach próżniowych produkowanych przez ten zakład, jak również w innych pompach tego samego typu.

SKŁAD OGÓLNY
Olej do pomp próżniowych P-I jest otrzymany z wysokiej jakości oleju mineralnego w procesie destylacji w warunkach wysokiej próżni. Jest pozbawiony frakcji lotnych, co ogranicza prężność pary nasyconej do wielkości odpowiadającej wymaganiom obrotowych pomp próżniowych. Jakość naszego oleju jest porównywalna z jakością olejów zagranicznych tego typu.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYOLEJ DO POMP PRÓŻNIOWYCH P-I
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s90,0- 110,0
lepkość kinematyczna w temp. 100°C, mm2/s10,0 – 13,0
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż260
temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż-10
pozostałość po koksowaniu, %, nie wyższa niż0,1
liczba kwasowa, mgKOH/g, nie wyższa niż0,02
ciśnienie parcjalne w temperaturze 80°C, hPa3,5*10-3

OLEJ ITERM 30 MF

Olej technologiczny

ZASTOSOWANIE
Olej Iterm 30 MF stosuje się do smarowania maszyn i urządzeń pracujących w zakre­sie temperatur do 200°C, a zwłaszcza elementów roboczych maszyn włókienniczych, elementów łańcuchowych w suszarkach itp.

SKŁAD OGÓLNY
Olej Iterm 30 MF
 produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mineralnego. Zawiera dodatki o działaniu przeciwutleniającym, dyspergującym oraz polepszającym odporność na pienienie.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYOLEJ ITERM 30 MF
wyglądjednorodna, transparentna ciecz>
gęstość w temp. 20°C, g/cm3,

nie niższa niż

0,9
lepkość kinematyczna w temp.100°C, mm2/s30-36
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż220
temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż0
badanie działania korodującego na płytkach ze stali i miedzi w temp. 100°C w czasie 3hwytrzymuje
zawartość stałych ciał obcych, %nie zawiera
zawartość wody , %nie zawiera
pozostałość po koksowaniu, %, nie wyższa niż1,3

OLEJE ITERM 6Mb I ITERM 12

Olej technologiczny

ZASTOSOWANIE
Oleje Iterm 6Mb i Iterm 12
 stosuje się jako olejowe nośniki ciepła w urządzeniach grzewczych w zakresie temperatur od -10°C do 280°C.

SKŁAD OGÓLNY
Oleje Iterm 6Mb i Iterm 12
 produkowane są na bazie wysokorafinowanego oleju mineralnego. Zawierają dodatki dyspergująco-myjące oraz poprawiające odporność na pienienie.

WŁASNOŚCI
Oleje Iterm 6Mb i Iterm 12 powinny być w temp. 20 +/- 5°C jednorodnymi, klarownymi cieczami barwy jasnobrązowej do brązowej.

PARAMETRYITERM 6 MB
ITERM 12
gęstość w temp.20°C, g/cm3,

nie niższa niż

0,8400,840
lepkość w temp. 100°C, mm2/s5,5 – 6,511,5 – 13,0
temp. zapłonu, °C, nie niższa niż205250
temp. krzepnięcia, °C, nie wyższa niż-10-10
zawartość stałych ciał obcych, %nie zawieranie zawiera
zawartość wody, %nie zawieranie zawiera
pozostałość po koksowaniu, %, nie więcej niż0,30,3
badanie działania korodującego na płytkach stalowych i miedzianych w temperaturze 100°C w czasie 3 hwytrzymujewytrzymuje

DREWNOSUW

Olej technologiczny

ZASTOSOWANIE
Drewnosuw przeznaczony jest do smarowania stołów maszyn do drewna. Zapewnia dobry poślizg obrabianego materiału oraz zapobiega odkładaniu się żywicy na stołach roboczych obrabiarek.
Preparat należy nanosić na stół roboczy obrabiarki za pomocą spryskiwacza lub pędzlem. Nie natryskiwać Drewnosuw bezpośrednio na element obrabiany.

SKŁAD OGÓLNY
Drewnosuw produkowany jest na bazie lekkiego oleju mineralnego oraz dodatków
poprawiających własności użytkowe.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYDREWNOSUW
lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C, mm2/s,

nie wyższa niż

7,0
emperatura zapłonu, °C, nie niższa niż7,0

OLEJ SPIERALNY SP

Olej technologiczny

ZASTOSOWANIE
Olej spieralny SP
 jest przeznaczony do smarowania tarczy żebrowej i korony cylindra wraz z igłami i płaszczkami maszyn szydełkujących.

SKŁAD OGÓLNY
Olej spieralny SP produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mineralne­go. Zawiera dodatek powierzchniowo – czynny.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYOLEJ SPIERALNY SP
wyglądolej klarowny, jednorodny,barwy jasnożółtej do żółtej
lepkość w temp. 40°C,mm2/s32 – 42
temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż-18
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż210
pozostałość po spopieleniu, %, nie wyższa niż0,5
zawartość wody, %, nie więcej niż0,3
zawartość stałych ciał obcych, %nie zawiera