OLEJE TECHNOLOGICZNE

 

 

OLEJ DO POMP PRÓŻNIOWYCH P-I

Olej technologiczny

ZASTOSOWANIE
Olej do pomp próżniowych P-I stosuje się do napełnienia obrotowych pomp próżniowych. Technologia produkcji i własności oleju są uzgodnione ze specjalistami z Zakładu Techniki Próżniowej TERPO w Koszalinie. Jest on zalecany do stosowania w obrotowych pompach próżniowych produkowanych przez ten zakład, jak również w innych pompach tego samego typu.

SKŁAD OGÓLNY
Olej do pomp próżniowych P-I jest otrzymany z wysokiej jakości oleju mineralnego w procesie destylacji w warunkach wysokiej próżni. Jest pozbawiony frakcji lotnych, co ogranicza prężność pary nasyconej do wielkości odpowiadającej wymaganiom obrotowych pomp próżniowych. Jakość naszego oleju jest porównywalna z jakością olejów zagranicznych tego typu.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY OLEJ DO POMP PRÓŻNIOWYCH P-I
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 90,0- 110,0
lepkość kinematyczna w temp. 100°C, mm2/s 10,0 – 13,0
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 260
temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż -10
pozostałość po koksowaniu, %, nie wyższa niż 0,1
liczba kwasowa, mgKOH/g, nie wyższa niż 0,02
ciśnienie parcjalne w temperaturze 80°C, hPa 3,5*10-3

OLEJ ITERM 30 MF

Olej technologiczny

ZASTOSOWANIE
Olej Iterm 30 MF stosuje się do smarowania maszyn i urządzeń pracujących w zakre­sie temperatur do 200°C, a zwłaszcza elementów roboczych maszyn włókienniczych, elementów łańcuchowych w suszarkach itp.

SKŁAD OGÓLNY
Olej Iterm 30 MF
 produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mineralnego. Zawiera dodatki o działaniu przeciwutleniającym, dyspergującym oraz polepszającym odporność na pienienie.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY OLEJ ITERM 30 MF
wygląd jednorodna, transparentna ciecz>
gęstość w temp. 20°C, g/cm3,

nie niższa niż

0,9
lepkość kinematyczna w temp.100°C, mm2/s 30-36
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 220
temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż 0
badanie działania korodującego na płytkach ze stali i miedzi w temp. 100°C w czasie 3h wytrzymuje
zawartość stałych ciał obcych, % nie zawiera
zawartość wody , % nie zawiera
pozostałość po koksowaniu, %, nie wyższa niż 1,3

OLEJE ITERM 6Mb I ITERM 12

Olej technologiczny

ZASTOSOWANIE
Oleje Iterm 6Mb i Iterm 12
 stosuje się jako olejowe nośniki ciepła w urządzeniach grzewczych w zakresie temperatur od -10°C do 280°C.

SKŁAD OGÓLNY
Oleje Iterm 6Mb i Iterm 12
 produkowane są na bazie wysokorafinowanego oleju mineralnego. Zawierają dodatki dyspergująco-myjące oraz poprawiające odporność na pienienie.

WŁASNOŚCI
Oleje Iterm 6Mb i Iterm 12 powinny być w temp. 20 +/- 5°C jednorodnymi, klarownymi cieczami barwy jasnobrązowej do brązowej.

PARAMETRY ITERM 6 MB
ITERM 12
gęstość w temp.20°C, g/cm3,

nie niższa niż

0,840 0,840
lepkość w temp. 100°C, mm2/s 5,5 – 6,5 11,5 – 13,0
temp. zapłonu, °C, nie niższa niż 205 250
temp. krzepnięcia, °C, nie wyższa niż -10 -10
zawartość stałych ciał obcych, % nie zawiera nie zawiera
zawartość wody, % nie zawiera nie zawiera
pozostałość po koksowaniu, %, nie więcej niż 0,3 0,3
badanie działania korodującego na płytkach stalowych i miedzianych w temperaturze 100°C w czasie 3 h wytrzymuje wytrzymuje

DREWNOSUW

Olej technologiczny

ZASTOSOWANIE
Drewnosuw przeznaczony jest do smarowania stołów maszyn do drewna. Zapewnia dobry poślizg obrabianego materiału oraz zapobiega odkładaniu się żywicy na stołach roboczych obrabiarek.
Preparat należy nanosić na stół roboczy obrabiarki za pomocą spryskiwacza lub pędzlem. Nie natryskiwać Drewnosuw bezpośrednio na element obrabiany.

SKŁAD OGÓLNY
Drewnosuw produkowany jest na bazie lekkiego oleju mineralnego oraz dodatków
poprawiających własności użytkowe.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY DREWNOSUW
lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C, mm2/s,

nie wyższa niż

7,0
emperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 7,0

OLEJ SPIERALNY SP

Olej technologiczny

ZASTOSOWANIE
Olej spieralny SP
 jest przeznaczony do smarowania tarczy żebrowej i korony cylindra wraz z igłami i płaszczkami maszyn szydełkujących.

SKŁAD OGÓLNY
Olej spieralny SP produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mineralne­go. Zawiera dodatek powierzchniowo – czynny.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY OLEJ SPIERALNY SP
wygląd olej klarowny, jednorodny,barwy jasnożółtej do żółtej
lepkość w temp. 40°C,mm2/s 32 – 42
temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż -18
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 210
pozostałość po spopieleniu, %, nie wyższa niż 0,5
zawartość wody, %, nie więcej niż 0,3
zawartość stałych ciał obcych, % nie zawiera