OLEJE MASZYNOWE L-AN

 

 

 

ZASTOSOWANIE
Oleje maszynowe L-AN stosuje się głównie do smarowania lekko lub średnioobciążonych części maszyn przemysłowych (łożysk tocznych i ślizgowych, prowadnic, przekładni  mechanicznych  oraz  innych  elementów roboczych).

Oleje maszynowe L-AN ze względu na temperaturę krzepnięcia należy w porze zimowej stosować do smarowania urządzeń mechanicznych znajdujących się w po­mieszczeniach ogrzewanych.

SKŁAD OGÓLNY
Oleje maszynowe  L-AN produkowane są na bazie głębokorafinowanych olejów mine­ralnych.Własności produkowanych olejów maszynowych L-AN przedsta­wione są na następnej stronie.

PARAMETRYL-AN  10L-AN  15L-AN  22L-AN  32L-AN  46L-AN  68L-AN  100
lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C,mm2/s9,0-11,013,5-16,519,8-24,228,8-35,241,4-50,661,2-74,890 – 110
wskaźnik lepkości, nie niższy niż 60606060606060
temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż-10-10-10-10-10-10-10
temperatura zapłonu,°C,nie niższa niż130160170170170190200
pozostałość po spopieleniu, %, nie wyżej niż0,010,010,010,010,020,020,02
zawartość wody, %, nie wyżej niż0,10,10,10,10,10,10,1
zawartość ciał stałych obcych, %, nie więcej niżnie zawieranie zawiera0,010,010,010,010,01
liczba kwasowa, mg KOH/g, nie więcej niż0,10,10,10,10,150,150,2
pozostałość po skoksowaniu, %, nie wyżej niż0,150,250,45
odporność na utlenianie, przyrost liczby kwasowej, mg KOH/g, nie większy niż</span0,30,30,40,40,40,40,4

PRZECHOWYWANIE
Oleje maszynowe L-AN należy przechowywać  w  opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed  dostępem  wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Dopuszcza  się  okres przechowywania olejów do 2 lat.