OLEJE PRZEKŁADNIOWE

 

OLEJE PRZEKŁADNIOWE TRANSGEAR SP

ZASTOSOWANIE
Oleje do przekładni Transgear SP stosuje się w przekładniach przemysłowych, w których jest wymagane użycie oleju o wysokiej wytrzymałości warstwy smarnej na obciążenie, dobrej stabilności termooksydacyjnej przy stosowaniu w wyższych tempe­raturach i dobrych własnościach przeciwkorozyjnych oraz deemulgujących.
Oleje Transgear SP można stosować w temperaturze do 120°C.
Produkowane są w siedmiu klasach lepkości:
-Transgear SP – 68
-Transgear SP – 100
-Transgear SP – 150
-Transgear SP – 320
-Transgear SP – 460
-Transgear SP – 680

SKŁAD OGÓLNY
Oleje Transgear SP do przekładni przemysłowych produkowane są na bazie wy­sokorafinownych olejów naftowych. Zawierają pakiet dodatków uszlachetniających poprawiających własności smarne i przeciwkorozyjne, podwyższające odporność na utlenianie oraz dodatki o działaniu przeciwpiennym i deemulgującym.

WŁASNOŚCI
Własności produkowanych przez nas olejów przekładniowych:

PARAMETRY TRANSGEAR SP 68
TRANSGEAR SP 100 TRANSGEAR SP 150 TRANSGEAR SP 220
TRANSGEAR SP 320
TRANSGEAR SP 460
lepkość kinematyczna w temp. 40°C,mm2/s 61-75 90-110 135-165 198-242 288-352 414 – 506
wskaźnik lepkości, nie niższy niż 95 95 90 90 90 90
temperatura płynięcia,
°C, nie wyższa niż
-27 -21 -21 -18 -12 -9
temperatura zapłonu,
°C, nie niższa niż
200 220 220 220 220 230
własności smarne, obciążenie zespawania,daN, nie niższe niż 40 40 40 45 45 45
zawartość wody,%, nie wyższa niż 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
badanie działania korodującego na pł. Cu w temp. 120°C/3h, stopień korozji, nie wyższy niż 2 2 2 2 2 2
odporność na pienienie skłonność do pienienia objętość piany po 5 min. przedmuchiwania powietrza, cm3, w temp.,

25°C/95°C/25°C po próbie w 95 °C, nie wyższa niż

50/50/50 50/50/50 50/50/50 50/50/50 50/50/50 50/50/50
trwałość piany, cm3,

po 10 min. odstania w temp.25°C/95 °C /25 °C po próbie w 95°C nie wyższa niż

0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

OLEJE PRZEKŁADNIOWE TRANSGEAR

ZASTOSOWANIE
Oleje do przekładni zębatych Transgear
 przeznaczone są do stosowania w przekład­niach obrabiarek, turbin parowych i gazowych, maszyn walcowniczych, okrętowych oraz innych urządzeń, wymagających użycia olejów o zwiększonej wytrzymałości warstwy smarnej na obciążenie i dobrych własnościach przeciwkorozyjnych. Oleje Transgear można stosować w temperaturze do 100°C.

SKŁAD OGÓLNY
Oleje Transgear do zębatych przekładni przemysłowych
 produkowane są na bazie wysokorafinowanych olejów naftowych. Zawierają pakiet dodatków uszlachetniających poprawiających własności smarne i przeciwkorozyjne, podwyższające odporność na utlenianie oraz dodatki o działaniu przeciwpiennym i deemulgującym.

WŁASNOŚCI
Własności produkowanych przez nas olejów przekładniowych:

PARAMETRY TRANSGEAR 68
TRANSGEAR 100 TRANSGEAR 150 TRANSGEAR 220
TRANSGEAR 320
lepkość kinematyczna w temp. 40°C,mm2/s 61-75 90-110 135-165 198-242 288-352
wskaźnik lepkości, nie niższy niż 90 90 90 90 90
temperatura płynięcia,
°C, nie wyższa niż
-27 -25 -21 -20 -12
temperatura zapłonu,
°C, nie niższa niż
200 220 220 220 220
własności smarne, obciążenie zespawania,daN, nie niższe niż 245 245 245 245 245
zawartość wody,%, nie wyższa niż 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
badanie działania korodującego na pł. Cu w temp. 120°C/3h, stopień korozji, nie wyższy niż 2 2 2 2 2