OLEJE HYDRAULICZNE

 

 

OLEJE HYDRAULICZNE L-HL

ZASTOSOWANIE
Oleje hydrauliczne klasy L-HL przeznaczone są do stosowania jako ciecze robocze w średnioobciążonych układach napędu i sterowania hydraulicznego. Produkowane są w siedmiu klasach lepkości.

SKŁAD OGÓLNY
Oleje hydrauliczne L-HL produkowane są w oparciu o wysokiej jakości, głębokora­finowane mineralne bazy olejowe, wzbogacone pakietem dodatków uszlachet­niających.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYL-HL 15L-HL 22L-HL 32L-HL 46
lepkość kinetyczna w temp. 40°C, mm2/s13,5-16,519,8-24,228,8-35,241,4-50,6
wskaźnik lepkości, nie niższy niż95959595
temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż-33-33-27-24
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż150170190190
zawartość stałych ciał obcych,%nie zawieranie zawieranie zawieranie zawiera
zawartość wody,%, nie wyższa niżnie zawieranie zawieranie zawieranie zawiera
odporność na pienienie; skłonność do pienienia – objętość piany po5min. przedmuchiwania powietrza, cm3,w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż
-trwałość piany, cm3, po 10 min. odstania w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż
100/100/10

10/10/10

100/100/10

10/10/10

100/100/10

10/10/10

100/100/10

10/10/10

własności deemulgujące, czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania:
40-43 ml oleju
37-40 ml wody
0-3 ml emulsji
min., nie dłuższy niż
w temp. 54°C
w temp. 82°C
60
60
60
60
działanie korodujące na płytkach Cu, 3h/120°C, stopień korozji, nie wyżej1111

PARAMETRYL-HL 68L-HL 100L-HL ????
lepkość kinetyczna w temp. 40°C, mm2/s61,2-74,890,0-100,2
wskaźnik lepkości, nie niższy niż9590
temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż-24-18
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż190210
zawartość stałych ciał obcych,%nie zawieranie zawieranie zawiera
zawartość wody,%, nie wyższa niżnie zawieranie zawieranie zawiera
odporność na pienienie; skłonność do pienienia – objętość piany po5min. przedmuchiwania powietrza, cm3,w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż
-trwałość piany, cm3, po 10 min. odstania w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż
100/100/10

10/10/10

100/100/10

10/10/10

100/100/10

10/10/10

własności deemulgujące, czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania:
40-43 ml oleju
37-40 ml wody
0-3 ml emulsji
min., nie dłuższy niż
w temp. 54°C
w temp. 82°C
60
60
60
działanie korodujące na płytkach Cu, 3h/120°C, stopień korozji, nie wyżej111

OLEJE HYDRAULICZNE L-HV/E

ZASTOSOWANIE
Oleje hydrauliczne klasy L-HV/E stosuje się w układach napędu i sterowania hydraulicznego, szczególnie w urządzeniach ruchowych, maszynach budowlanych oraz w urządzeniach jednostek pływających.

SKŁAD OGÓLNY
Oleje hydrauliczne L-HV/E produkowane są w oparciu o wysokiej jakości mineralne bazy olejowe wzbogacone pakietem dodatków uszlachetniających. Oleje te nie zawierają w swoim składzie związków cynku.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYL-HV/E 15
L-HV/E 22L-HV/E 32L-HV/E 46
lepkość kinetyczna w temp. 40°C, mm2/s13,5-16,519,8-24,228,8-35,241,4-50,6
wskaźnik lepkości, nie niższy niż140140140140
temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż-39-36-30-27
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż140160180190
zawartość stałych ciał obcych,%nie zawieranie zawieranie zawieranie zawiera
zawartość wody,%, nie wyższa niż0,050,050,050,05
odporność na pienienie; skłonność do pienienia – objętość piany po5min. przedmuchiwania powietrza, cm3,w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż
-trwałość piany, cm3, po 10 min. odstania w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż
100/100/10

10/10/10

100/100/10

10/10/10

100/100/10

10/10/10

100/100/10

10/10/10

własności deemulgujące, czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania:
40-43 ml oleju
37-40 ml wody
0-3 ml emulsji
min., nie dłuższy niż
w temp. 54°C
w temp. 82°C
54
60
54
60
54
60
54
60
działanie korodujące na płytkach Cu, 3h/120°C, stopień korozji, nie wyżej1111
PARAMETRYL-HV/E 68L-HV/E 100L-HV/E 150
lepkość kinetyczna w temp. 40°C, mm2/s61,2-74,890-110135-165
wskaźnik lepkości, nie niższy niż140120120
temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż-24-21-18
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż190200200
zawartość stałych ciał obcych,%nie zawieranie zawieranie zawiera
zawartość wody,%, nie wyższa niż0,050,050,05
odporność na pienienie; skłonność do pienienia – objętość piany po5min. przedmuchiwania powietrza, cm3,w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż
-trwałość piany, cm3, po 10 min. odstania w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż
100/100/10

10/10/10

100/100/10

10/10/10

100/100/10

10/10/10

własności deemulgujące, czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania:
40-43 ml oleju
37-40 ml wody
0-3 ml emulsji
min., nie dłuższy niż
w temp. 54°C
w temp. 82°C
54
60
82
60
82
60
działanie korodujące na płytkach Cu, 3h/120°C, stopień korozji, nie wyżej111

OLEJE HYDRAULICZNE L-HV

Ciecz obróbkowa syntetyczna

ZASTOSOWANIE
Oleje hydrauliczne klasy L-HV przeznaczone  są do stosowania w układach napędu i sterowania  hydraulicznego,  szczególnie  w  urządzeniach  ruchowych,  maszynach budowlanych, w urządzeniach  jednostek pływających i innych, pracujących  w  warun­kach dużych różnic temperatur.

SKŁAD OGÓLNY
Oleje hydrauliczne L-HV produkowane są   w oparciu  o wysokiej jakości, głębokora­finowane mineralne  bazy  olejowe, wzbogacone pakietem  dodatków  uszlachetniających.

WŁASNOŚCI

PARAMETRYL-HV  15L-HV  22L-HV  32L-HV  46L-HV  68L-AN  100L-AN  120
lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C,mm2/s13,5-16,519,8-24,228,8-35,241,4-50,661,2-74,890-110135-165
wskaźnik lepkości, nie niższy niż140140140140140120120
temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż-39-36-30-27-24-21-18
temperatura zapłonu,°C,nie niższa niż140160180190190200200
zawartość wody, %, nie wyżej niż0,050,050,050,050,050,050,05
własności demulgujące: czas  rozdziału  emulsji  z  wodą w  temperaturze, °C, do uzyskania:
40-43 ml
oleju 37-40ml wody
0-3ml emulsji,
min.,nie dłuższy  niż
???????
działanie  korodujące  na  płytce z  miedzi  w  temp. 120°C /3h, stopień korozji nie wyższy niż1111111

OLEJE HYDRAULICZNE L-HM

ZASTOSOWANIE
Oleje hydrauliczne klasy L-HM przeznaczone są do stosowania jako ciecze robocze w trudnych warunkach eksploatacyjnych szczególnie, gdy wymagana jest bardzo do­bra stabilność termiczna oleju oraz jego wysoka odporność na utlenianie.
Produkowane są w ośmiu klasach lepkości :L-HM 10, L-HM 15, L-HM 22, L-HM 32, L-HM 46, L-HM 68, L-HM 100, L-HM 150.

SKŁAD OGÓLNY Oleje hydrauliczne klasy L-HM produkowane są w oparciu o wysokiej jakości, głęboko rafinowane mineralne bazy olejowe, wzbogacone pakietem dodatków uszlachetniających.