OLEJE HYDRAULICZNE

 

 

OLEJE HYDRAULICZNE L-HL

ZASTOSOWANIE
Oleje hydrauliczne klasy L-HL przeznaczone są do stosowania jako ciecze robocze w średnioobciążonych układach napędu i sterowania hydraulicznego. Produkowane są w siedmiu klasach lepkości.

SKŁAD OGÓLNY
Oleje hydrauliczne L-HL produkowane są w oparciu o wysokiej jakości, głębokora­finowane mineralne bazy olejowe, wzbogacone pakietem dodatków uszlachet­niających.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY L-HL 15 L-HL 22 L-HL 32 L-HL 46
lepkość kinetyczna w temp. 40°C, mm2/s 13,5-16,5 19,8-24,2 28,8-35,2 41,4-50,6
wskaźnik lepkości, nie niższy niż 95 95 95 95
temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż -33 -33 -27 -24
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 150 170 190 190
zawartość stałych ciał obcych,% nie zawiera nie zawiera nie zawiera nie zawiera
zawartość wody,%, nie wyższa niż nie zawiera nie zawiera nie zawiera nie zawiera
odporność na pienienie; skłonność do pienienia – objętość piany po5min. przedmuchiwania powietrza, cm3,w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż
-trwałość piany, cm3, po 10 min. odstania w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż
100/100/10

10/10/10

100/100/10

10/10/10

100/100/10

10/10/10

100/100/10

10/10/10

własności deemulgujące, czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania:
40-43 ml oleju
37-40 ml wody
0-3 ml emulsji
min., nie dłuższy niż
w temp. 54°C
w temp. 82°C
60
60
60
60
działanie korodujące na płytkach Cu, 3h/120°C, stopień korozji, nie wyżej 1 1 1 1

PARAMETRY L-HL 68 L-HL 100 L-HL ????
lepkość kinetyczna w temp. 40°C, mm2/s 61,2-74,8 90,0-100,2
wskaźnik lepkości, nie niższy niż 95 90
temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż -24 -18
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 190 210
zawartość stałych ciał obcych,% nie zawiera nie zawiera nie zawiera
zawartość wody,%, nie wyższa niż nie zawiera nie zawiera nie zawiera
odporność na pienienie; skłonność do pienienia – objętość piany po5min. przedmuchiwania powietrza, cm3,w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż
-trwałość piany, cm3, po 10 min. odstania w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż
100/100/10

10/10/10

100/100/10

10/10/10

100/100/10

10/10/10

własności deemulgujące, czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania:
40-43 ml oleju
37-40 ml wody
0-3 ml emulsji
min., nie dłuższy niż
w temp. 54°C
w temp. 82°C
60
60
60
działanie korodujące na płytkach Cu, 3h/120°C, stopień korozji, nie wyżej 1 1 1

OLEJE HYDRAULICZNE L-HV/E

ZASTOSOWANIE
Oleje hydrauliczne klasy L-HV/E stosuje się w układach napędu i sterowania hydraulicznego, szczególnie w urządzeniach ruchowych, maszynach budowlanych oraz w urządzeniach jednostek pływających.

SKŁAD OGÓLNY
Oleje hydrauliczne L-HV/E produkowane są w oparciu o wysokiej jakości mineralne bazy olejowe wzbogacone pakietem dodatków uszlachetniających. Oleje te nie zawierają w swoim składzie związków cynku.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY L-HV/E 15
L-HV/E 22 L-HV/E 32 L-HV/E 46
lepkość kinetyczna w temp. 40°C, mm2/s 13,5-16,5 19,8-24,2 28,8-35,2 41,4-50,6
wskaźnik lepkości, nie niższy niż 140 140 140 140
temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż -39 -36 -30 -27
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 140 160 180 190
zawartość stałych ciał obcych,% nie zawiera nie zawiera nie zawiera nie zawiera
zawartość wody,%, nie wyższa niż 0,05 0,05 0,05 0,05
odporność na pienienie; skłonność do pienienia – objętość piany po5min. przedmuchiwania powietrza, cm3,w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż
-trwałość piany, cm3, po 10 min. odstania w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż
100/100/10

10/10/10

100/100/10

10/10/10

100/100/10

10/10/10

100/100/10

10/10/10

własności deemulgujące, czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania:
40-43 ml oleju
37-40 ml wody
0-3 ml emulsji
min., nie dłuższy niż
w temp. 54°C
w temp. 82°C
54
60
54
60
54
60
54
60
działanie korodujące na płytkach Cu, 3h/120°C, stopień korozji, nie wyżej 1 1 1 1
PARAMETRY L-HV/E 68 L-HV/E 100 L-HV/E 150
lepkość kinetyczna w temp. 40°C, mm2/s 61,2-74,8 90-110 135-165
wskaźnik lepkości, nie niższy niż 140 120 120
temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż -24 -21 -18
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 190 200 200
zawartość stałych ciał obcych,% nie zawiera nie zawiera nie zawiera
zawartość wody,%, nie wyższa niż 0,05 0,05 0,05
odporność na pienienie; skłonność do pienienia – objętość piany po5min. przedmuchiwania powietrza, cm3,w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż
-trwałość piany, cm3, po 10 min. odstania w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż
100/100/10

10/10/10

100/100/10

10/10/10

100/100/10

10/10/10

własności deemulgujące, czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania:
40-43 ml oleju
37-40 ml wody
0-3 ml emulsji
min., nie dłuższy niż
w temp. 54°C
w temp. 82°C
54
60
82
60
82
60
działanie korodujące na płytkach Cu, 3h/120°C, stopień korozji, nie wyżej 1 1 1

OLEJE HYDRAULICZNE L-HV

Ciecz obróbkowa syntetyczna

ZASTOSOWANIE
Oleje hydrauliczne klasy L-HV przeznaczone  są do stosowania w układach napędu i sterowania  hydraulicznego,  szczególnie  w  urządzeniach  ruchowych,  maszynach budowlanych, w urządzeniach  jednostek pływających i innych, pracujących  w  warun­kach dużych różnic temperatur.

SKŁAD OGÓLNY
Oleje hydrauliczne L-HV produkowane są   w oparciu  o wysokiej jakości, głębokora­finowane mineralne  bazy  olejowe, wzbogacone pakietem  dodatków  uszlachetniających.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY L-HV  15 L-HV  22 L-HV  32 L-HV  46 L-HV  68 L-AN  100 L-AN  120
lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C,mm2/s 13,5-16,5 19,8-24,2 28,8-35,2 41,4-50,6 61,2-74,8 90-110 135-165
wskaźnik lepkości, nie niższy niż 140 140 140 140 140 120 120
temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż -39 -36 -30 -27 -24 -21 -18
temperatura zapłonu,°C,nie niższa niż 140 160 180 190 190 200 200
zawartość wody, %, nie wyżej niż 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
własności demulgujące: czas  rozdziału  emulsji  z  wodą w  temperaturze, °C, do uzyskania:
40-43 ml
oleju 37-40ml wody
0-3ml emulsji,
min.,nie dłuższy  niż
? ? ? ? ? ? ?
działanie  korodujące  na  płytce z  miedzi  w  temp. 120°C /3h, stopień korozji nie wyższy niż 1 1 1 1 1 1 1

OLEJE HYDRAULICZNE L-HM

ZASTOSOWANIE
Oleje hydrauliczne klasy L-HM przeznaczone są do stosowania jako ciecze robocze w trudnych warunkach eksploatacyjnych szczególnie, gdy wymagana jest bardzo do­bra stabilność termiczna oleju oraz jego wysoka odporność na utlenianie.
Produkowane są w ośmiu klasach lepkości :L-HM 10, L-HM 15, L-HM 22, L-HM 32, L-HM 46, L-HM 68, L-HM 100, L-HM 150.

SKŁAD OGÓLNY Oleje hydrauliczne klasy L-HM produkowane są w oparciu o wysokiej jakości, głęboko rafinowane mineralne bazy olejowe, wzbogacone pakietem dodatków uszlachetniających.