do obróbki plastycznej

5. EMULSJE I OLEJE DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

Obróbka plastyczna staje się coraz bardziej istotna w porównaniu do technologii z usuwaniem nadmiaru materiału. Szczególnie tam gdzie wyższa wydajność może być uzyskana poprzez zmniejszenie ilości operacji lub ilości materiału odpadowego. Castrol koncentruje się na rozwijaniu produktów do obróbki plastycznej. Oferujemy nowatorską obszerną grupę wysoko jakościowych produktów do obróbki plastycznej z serii Iloform wraz z globalnym doświadczeniem oraz technicznym wsparciem.

5a. CIĘŻKA OBRÓBKA PLASTYCZNA NA ZIMNO

 

NAZWA PRODUKTU LEPKOŚĆ PRZY
40°C (mm2/s)
SIAR
-KA
ESTRY FOS
-FOR
STAL NISKO-
STOPWA
STAL CYNKO-
WANA
ALU-
MINIUM
METALE KOLO
-ROWE
ZASTOSOWANIE
Iloform 168 110 Do średniociężkich operacji spęczania na zimno łbów śrub oraz nakrętek, sworzni ze stali o wysokiej wytrzymałości. Opracowany do stosowania na prasach wielostopniowych. Nie zawiera związków chloru.
Iloform FN 105 110 Do operacji spęczania na zimno łbów śrub oraz nakrętek ze stali i stali stopowych. Opracowany do stosowania na prasach wielostopniowych. Nie zawiera związków chloru.
Iloform PN 142 127 Uniwersalny olej do obróbki plastycznej jak spęczanie na zimno, wytłaczanie głębokie tłoczenie, przeciąganie prętów i drutów z miedzi, aluminium, brązu.
Iloform PN 415 68 Uniwersalny olej do lekkiej obróbki plastycznej oraz do smarowania prowadnic na prasach wielostopniowych. Posiada dobre własności adhezyjne. Do produkcji śrub, nakrętek, sworzni. Nadaje się do operacji rolowania gwintów.

5b. OLEJE DO OBRÓBKI WYKAŃCZAJĄCEJ

NAZWA PRODUKTU LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) SIAR
-KA
ESTRY FOS-
FOR
CHLOR INNE STAL NISKO-
STOPWA
STAL NIE-
RDZE
-WNA
STAL CYNKO
-WANA
ALU-
MINIUM
METALE KOLO
-ROWE
SEPARA
-CJA OD NARZĘ
-DZIA
ZASTOSOWANIE
Iloform FST 4 117 Olej do dokładnej obróbki plastycznej. Średnio skomplikowana geometria, do 8 mm.
Iloform FST 5 91 Olej do dokładnej obróbki plastycznej. Średnio skomplikowana geometria, do 5 mm.
Iloform FST 6 86 Olej do dokładnej obróbki plastycznej. Średnio skomplikowana geometria, do 6 mm.
Iloform FST 8 168 Olej do dokładnej obróbki plastycznej. Średnio i trudna geometria kształtów, do 10 mm.
Iloform FST 14 84 Olej do dokładnej obróbki plastycznej. Mało i średnio skomplikowana geometria, do 6 mm.
Iloform FST 21 220 Olej do dokładnej obróbki plastycznej. Trudna geometria kształtów > 10 mm.
Iloform FST 28 175

5c. SZYBKOODPAROWUJĄCE OLEJE DO WYKRAWANIA

NAZWA PRODUKTU LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) SIAR
-KA
ESTRY FOS-
FOR
CHLOR INNE STAL NISKO-
STOPWA
STAL CYNKO
-WANA
ALU-
MINIUM
METALE KOLO
-ROWE
ZASTOSOWANIE
Iloform PN 49 Rozpuszczalnik Olej do wykrawania różnych metali z dodatkami poprawiającymi zwilżalność oraz własności smarne.
Iloform PN 221 Rozpuszczalnik Olej do wykrawania stali transformatorowych.
Iloform PN 403 Rozpuszczalnik Olej z dodatkami estrów do wytłaczania płaskich blach aluminiowych.

5d. PRZECIĄGANIE DRUTÓW

NAZWA PRODUKTU LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) SIAR
-KA
ESTRY FOS-
FOR
CHLOR INNE STAL WĘGLOWA STAL STOPOWA I NIE-
RDZEWNA
ALU-
MINIUM
METALE KOLO
-ROWE
ZASTOSOWANIE
Iloform BWN 320 150 Olej do operacji przeciągania aluminiowych prętów i drutów oraz do ogólnej obróbki plastycznej. Do średnio ciężkich operacji plastycznych aluminium oraz stopów miedzi.
Iloform BWN 162 162 n.d. Olej emulgujący z wodą do dokładnych i średnio dokładnych operacji ciągnienia drutów miedzianych.

5e. OLEJE EMULGUJĄCE DO PRODUKCJI RUR

NAZWA PRODUKTU ZAWARTOŚĆ OLEJU MINERA
-LNEGO
ZALECANE STĘŻENIE (%) WARTOŚĆ pH PRZY 5 % RURY KONSTRU
-KCYJNE
RURY KONSTRU
-KCYJNE MASZY
-NOWE
BOR DODATKI SMARNE STAL STAL NIE-
RDZEWNA
STAL CYNKO
-WANA
ZASTOSOWANIE
Iloform TRS 105 3 – 8 9,2 Syntetyczny roztwów stosowany przy produkcji zgrzewanych precyzyjnych rur stalowych.
Iloform TRS 203 3 – 7 9,3 Syntetyczny roztwór stosowany przy produkcji zgrzewanych precyzyjnych rur stalowych a także do szlifowania stali i żeliwa.
Iloform TRS 6 24 4 – 8 9,2 – 9,7 Olej emulgujący stosowany przy produkcji zgrzewanych precyzyjnych rur stalowych, oraz cynkowanych ze stali walcowanej na zimno i na gorąco.

5f. OLEJE DO GŁĘBOKIEGO WYTŁACZANIA

NAZWA PRODUKTU LEPKOŚĆ PRZY
40°C (mm2/s)
SIAR
-KA
ESTRY FOS
-FOR
CHLOR INNE STAL NIE-
RDZEWNA
STAL CYNKO
-WANA
STL ALU-
MINIUM
METALE KOLO
-ROWE
ZASTOSOWANIE
Iloform BWN 180 165 Do operacji głębokiego wytłaczania przy średnim obciążeniu.
Iloform BWN 205 600 Do operacji głębokiego wytłaczania przy dużym obciążeniu, operacje przeciągania prętów. Grube blachy ze stali, stali stopowych, stopów aluminium.
Iloform FST 16 93 Do operacji dokładnego wykrawania detali o średniej grubości. Ponadto może być stosowany do głębokiego wytłaczania przy średnim obciążeniu.
Iloform PN 101 52 Olej do lekkich operacji wytłaczania. Posiada dodatek emulgatorów i może byś stosowany w rozcieńczeniu 10-30% do lekkich operacji wytłaczania.
Iloform PN 226 67 Do operacji głębokiego wytłaczania przy średnim i dużym obciążeniu na prasach jednostopniowych i wielostopniowych.
Iloform PN 2405 120 Do operacji głębokiego wytłaczania przy małym obciążeniu, o nieskomplikowanych kształtach.
Iloform SLZ 350 312 Do operacji głębokiego wytłaczania przy średnim i dużym obciążeniu na prasach jednostopniowych i wielostopniowych. Blachy do grubości 19 mm.

5g. EMULSJE DO GŁĘBOKIEGO WYTŁACZANIA

NAZWA PRODUKTU LEPKOŚĆ PRZY
40°C (mm2/s)
SIAR
-KA
ESTRY FOS
-FOR
CHLOR INNE STAL NIE-
RDZEWNA
STAL CYNKO
-WANA
STL ALU-
MINIUM
METALE KOLO
-ROWE
ZASTOSOWANIE
Iloform PS 251 n.d. Emulsja do operacji głębokiego wytłaczania stali, stali nierdzewnych. Blachy do grubości 3 mm.
Iloform PS 303 n.d. W pełni syntetyczna emulsja do obróbki plastycznej na zimno do operacji wykrawania, głębokiego wytłaczania a także do ciągnienia drutów.

5h. OLEJE DO CIĄGNIENIA I PIELGRZYMOWANIA RUR

NAZWA PRODUKTU LEPKOŚĆ PRZY
40°C (mm2/s)
SIAR
-KA
ESTRY FOS
-FOR
CHLOR INNE STAL NIE-
RDZEWNA
STAL CYNKO
-WANA
STL ALU-
MINIUM
METALE KOLO
-ROWE
ZASTOSOWANIE
Iloform TDN 81 150 Zawierający chloroparafinę olej do pielgrzymowania rur na zimno (do smarowania zewnętrznego) oraz do głębokiego wytłaczania oraz wykrawania oraz wyginania.
Iloform TDN 86 Lepka pasta Zawierająca chloroparafinę pasta z dodatkami EP do ciężkich operacji pielgrzymowania rur na zimno (do smarowania wewnętrznego).

5i. OLEJE EMULGUJĄCE DO CIĄGNIENIA I PIELGRZYMOWANIA RUR

NAZWA PRODUKTU LEPKOŚĆ PRZY
40°C (mm2/s)
SIAR
-KA
ESTRY FOS
-FOR
CHLOR INNE STAL NIE-
RDZEWNA
STAL CYNKO
-WANA
STL ALU-
MINIUM
METALE KOLO
-ROWE
ZASTOSOWANIE
Iloform TDS 204 n.d. Olej emulgujący w wodzie stosowany przy produkcji bezszwowych rur cyrkonowych metodą pielgrzymowania. Także do ciężkich operacji pielgrzymowania(smarowanie – wewnętrzne).
Iloform TDS 207 n.d.