do obróbki plastycznej

5. EMULSJE I OLEJE DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

Obróbka plastyczna staje się coraz bardziej istotna w porównaniu do technologii z usuwaniem nadmiaru materiału. Szczególnie tam gdzie wyższa wydajność może być uzyskana poprzez zmniejszenie ilości operacji lub ilości materiału odpadowego. Castrol koncentruje się na rozwijaniu produktów do obróbki plastycznej. Oferujemy nowatorską obszerną grupę wysoko jakościowych produktów do obróbki plastycznej z serii Iloform wraz z globalnym doświadczeniem oraz technicznym wsparciem.

5a. CIĘŻKA OBRÓBKA PLASTYCZNA NA ZIMNO

 

NAZWA PRODUKTULEPKOŚĆ PRZY
40°C (mm2/s)
SIAR
-KA
ESTRYFOS
-FOR
STAL NISKO-
STOPWA
STAL CYNKO-
WANA
ALU-
MINIUM
METALE KOLO
-ROWE
ZASTOSOWANIE
Iloform 168110Do średniociężkich operacji spęczania na zimno łbów śrub oraz nakrętek, sworzni ze stali o wysokiej wytrzymałości. Opracowany do stosowania na prasach wielostopniowych. Nie zawiera związków chloru.
Iloform FN 105110Do operacji spęczania na zimno łbów śrub oraz nakrętek ze stali i stali stopowych. Opracowany do stosowania na prasach wielostopniowych. Nie zawiera związków chloru.
Iloform PN 142127Uniwersalny olej do obróbki plastycznej jak spęczanie na zimno, wytłaczanie głębokie tłoczenie, przeciąganie prętów i drutów z miedzi, aluminium, brązu.
Iloform PN 41568Uniwersalny olej do lekkiej obróbki plastycznej oraz do smarowania prowadnic na prasach wielostopniowych. Posiada dobre własności adhezyjne. Do produkcji śrub, nakrętek, sworzni. Nadaje się do operacji rolowania gwintów.

5b. OLEJE DO OBRÓBKI WYKAŃCZAJĄCEJ

NAZWA PRODUKTULEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s)SIAR
-KA
ESTRYFOS-
FOR
CHLORINNESTAL NISKO-
STOPWA
STAL NIE-
RDZE
-WNA
STAL CYNKO
-WANA
ALU-
MINIUM
METALE KOLO
-ROWE
SEPARA
-CJA OD NARZĘ
-DZIA
ZASTOSOWANIE
Iloform FST 4117Olej do dokładnej obróbki plastycznej. Średnio skomplikowana geometria, do 8 mm.
Iloform FST 591Olej do dokładnej obróbki plastycznej. Średnio skomplikowana geometria, do 5 mm.
Iloform FST 686Olej do dokładnej obróbki plastycznej. Średnio skomplikowana geometria, do 6 mm.
Iloform FST 8168Olej do dokładnej obróbki plastycznej. Średnio i trudna geometria kształtów, do 10 mm.
Iloform FST 1484Olej do dokładnej obróbki plastycznej. Mało i średnio skomplikowana geometria, do 6 mm.
Iloform FST 21220Olej do dokładnej obróbki plastycznej. Trudna geometria kształtów > 10 mm.
Iloform FST 28175

5c. SZYBKOODPAROWUJĄCE OLEJE DO WYKRAWANIA

NAZWA PRODUKTULEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s)SIAR
-KA
ESTRYFOS-
FOR
CHLORINNESTAL NISKO-
STOPWA
STAL CYNKO
-WANA
ALU-
MINIUM
METALE KOLO
-ROWE
ZASTOSOWANIE
Iloform PN 49RozpuszczalnikOlej do wykrawania różnych metali z dodatkami poprawiającymi zwilżalność oraz własności smarne.
Iloform PN 221RozpuszczalnikOlej do wykrawania stali transformatorowych.
Iloform PN 403RozpuszczalnikOlej z dodatkami estrów do wytłaczania płaskich blach aluminiowych.

5d. PRZECIĄGANIE DRUTÓW

NAZWA PRODUKTULEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s)SIAR
-KA
ESTRYFOS-
FOR
CHLORINNESTAL WĘGLOWASTAL STOPOWA I NIE-
RDZEWNA
ALU-
MINIUM
METALE KOLO
-ROWE
ZASTOSOWANIE
Iloform BWN 320150Olej do operacji przeciągania aluminiowych prętów i drutów oraz do ogólnej obróbki plastycznej. Do średnio ciężkich operacji plastycznych aluminium oraz stopów miedzi.
Iloform BWN 162162n.d.Olej emulgujący z wodą do dokładnych i średnio dokładnych operacji ciągnienia drutów miedzianych.

5e. OLEJE EMULGUJĄCE DO PRODUKCJI RUR

NAZWA PRODUKTUZAWARTOŚĆ OLEJU MINERA
-LNEGO
ZALECANE STĘŻENIE (%)WARTOŚĆ pH PRZY 5 %RURY KONSTRU
-KCYJNE
RURY KONSTRU
-KCYJNE MASZY
-NOWE
BORDODATKI SMARNESTALSTAL NIE-
RDZEWNA
STAL CYNKO
-WANA
ZASTOSOWANIE
Iloform TRS 1053 – 89,2Syntetyczny roztwów stosowany przy produkcji zgrzewanych precyzyjnych rur stalowych.
Iloform TRS 2033 – 79,3Syntetyczny roztwór stosowany przy produkcji zgrzewanych precyzyjnych rur stalowych a także do szlifowania stali i żeliwa.
Iloform TRS 6244 – 89,2 – 9,7Olej emulgujący stosowany przy produkcji zgrzewanych precyzyjnych rur stalowych, oraz cynkowanych ze stali walcowanej na zimno i na gorąco.

5f. OLEJE DO GŁĘBOKIEGO WYTŁACZANIA

NAZWA PRODUKTULEPKOŚĆ PRZY
40°C (mm2/s)
SIAR
-KA
ESTRYFOS
-FOR
CHLORINNESTAL NIE-
RDZEWNA
STAL CYNKO
-WANA
STLALU-
MINIUM
METALE KOLO
-ROWE
ZASTOSOWANIE
Iloform BWN 180165Do operacji głębokiego wytłaczania przy średnim obciążeniu.
Iloform BWN 205600Do operacji głębokiego wytłaczania przy dużym obciążeniu, operacje przeciągania prętów. Grube blachy ze stali, stali stopowych, stopów aluminium.
Iloform FST 1693Do operacji dokładnego wykrawania detali o średniej grubości. Ponadto może być stosowany do głębokiego wytłaczania przy średnim obciążeniu.
Iloform PN 10152Olej do lekkich operacji wytłaczania. Posiada dodatek emulgatorów i może byś stosowany w rozcieńczeniu 10-30% do lekkich operacji wytłaczania.
Iloform PN 22667Do operacji głębokiego wytłaczania przy średnim i dużym obciążeniu na prasach jednostopniowych i wielostopniowych.
Iloform PN 2405120Do operacji głębokiego wytłaczania przy małym obciążeniu, o nieskomplikowanych kształtach.
Iloform SLZ 350312Do operacji głębokiego wytłaczania przy średnim i dużym obciążeniu na prasach jednostopniowych i wielostopniowych. Blachy do grubości 19 mm.

5g. EMULSJE DO GŁĘBOKIEGO WYTŁACZANIA

NAZWA PRODUKTULEPKOŚĆ PRZY
40°C (mm2/s)
SIAR
-KA
ESTRYFOS
-FOR
CHLORINNESTAL NIE-
RDZEWNA
STAL CYNKO
-WANA
STLALU-
MINIUM
METALE KOLO
-ROWE
ZASTOSOWANIE
Iloform PS 251n.d.Emulsja do operacji głębokiego wytłaczania stali, stali nierdzewnych. Blachy do grubości 3 mm.
Iloform PS 303n.d.W pełni syntetyczna emulsja do obróbki plastycznej na zimno do operacji wykrawania, głębokiego wytłaczania a także do ciągnienia drutów.

5h. OLEJE DO CIĄGNIENIA I PIELGRZYMOWANIA RUR

NAZWA PRODUKTULEPKOŚĆ PRZY
40°C (mm2/s)
SIAR
-KA
ESTRYFOS
-FOR
CHLORINNESTAL NIE-
RDZEWNA
STAL CYNKO
-WANA
STLALU-
MINIUM
METALE KOLO
-ROWE
ZASTOSOWANIE
Iloform TDN 81150Zawierający chloroparafinę olej do pielgrzymowania rur na zimno (do smarowania zewnętrznego) oraz do głębokiego wytłaczania oraz wykrawania oraz wyginania.
Iloform TDN 86Lepka pastaZawierająca chloroparafinę pasta z dodatkami EP do ciężkich operacji pielgrzymowania rur na zimno (do smarowania wewnętrznego).

5i. OLEJE EMULGUJĄCE DO CIĄGNIENIA I PIELGRZYMOWANIA RUR

NAZWA PRODUKTULEPKOŚĆ PRZY
40°C (mm2/s)
SIAR
-KA
ESTRYFOS
-FOR
CHLORINNESTAL NIE-
RDZEWNA
STAL CYNKO
-WANA
STLALU-
MINIUM
METALE KOLO
-ROWE
ZASTOSOWANIE
Iloform TDS 204n.d.Olej emulgujący w wodzie stosowany przy produkcji bezszwowych rur cyrkonowych metodą pielgrzymowania. Także do ciężkich operacji pielgrzymowania(smarowanie – wewnętrzne).
Iloform TDS 207n.d.