ochrony czasowej

3. ŚRODKI OCHRONY CZASOWEJ

 

Z korozją metali mamy do czynienia praktycznie codziennie. Ryzyko powstawania korozji występuje na każdym etapie wytwarzania, od materiałów bazowych po wyroby gotowe i gdy ona powstanie zawsze jest kosztowna i obniża nasze zyski. Od wielu lat badamy zjawiska korozji oraz skupiamy uwagą na tym jak zapobiegać korozji. Wskażemy Wam jak poradzić sobie z ryzykiem wystąpienia korozji oraz zwiększyć wymagania bezpieczeństwa na stanowiskach pracy poprzez zastosowanie pozbawionych związkow aromatycznych, niezawierających rozpuszczalników czy produktów na bazie wody. Zabezpieczają one przed korozją detale oraz komponenty podczas procesu produkcyjnego, na czas transportu, magazynowania czy montażu.

3a. OLEJE ANTYKOROZYJNE

NAZWA PRODUKTUCIECZ BAZOWATEMP. ZAPŁONU (°C)WARSTWAZAWA-
RTOŚĆ ŚRODKA (%)
GRUBOŚĆ WARSTWY (μm)CZAS SKŁAD. WEW. (M-C)CZAS SKŁAD.
NA
ZEW.
(M-C)
CZAS SCHNIĘ-
CIA PRZY 20 °C (min.)
ZASTOSOWANIE
Rustilo 647Mineralny> 140oleista100412 – 183n.d.Oleje antykorozyjne o niskiej lepkości.
Rustilo Tarp CFXMineralny104wosko-wata100w zależności od aplikacji36 – 6024n.d.Olej o własnościach tiksotropowych do długoterminowej ochrony.
Rustilo TRBMineralny + VCI145oleista1002 – 35 lat w szczelne opak.n.z.n.d.Olej antykorozyjny z lotnymi inhibitorami korozji. (VCI).
SafeCoat 66Mineralny + VCI> 130cienka, oleista1002 – 35 lat w szczelne opak.n.z.n.d.

3b. ŚRODKI ANTYKOROZYJNE NA BAZIE WODY

NAZWA PRODUKTUCIECZ BAZOWATEMP. ZAPŁONU (°C)WARSTWAZAWARTOŚĆ ŚRODKA (%)GRUBOŚĆ WARSTWY (μm)CZAS SKŁAD. WEW. (M-C)CZAS SKŁAD.
NA
ZEW.
(M-C)
CZAS SCHNIĘ-
CIA PRZY 20 °C (min.)
ZASTOSOWANIE
Aquasafe 21Mineralny, emulgujący> 150cienka, oleistaod stężeniaod stężenia8 – 12
(20%)
n.z.60 – 240Emulgujący z wodą olej antykorozyjny.
Aquasafe 30Mikro-emulsjan.d.wazelina100,99n.d.30Mikroemulsja gotowa do użycia. „ready to use”.

3c. ŚRODKI ANTYKOROZYJNE NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKA

NAZWA PRODUKTUCIECZ BAZOWATEMP. ZAPŁONU (°C)WARSTWAZAWA-
RTOŚĆ ŚRODKA (%)
GRUBOŚĆ WARSTWY (μm)CZAS SKŁAD. WEW. (M-C)CZAS SKŁAD.
NA
ZEW.
(M-C)
CZAS SCHNIĘ-
CIA PRZY 20 °C (min.)
ZASTOSOWANIE
Penetrat WDPKW brak aromatów> 62oleista50b.d.b.d.b.d.b.d.Środek smarny rozpuszczający rdzę, zabezpieczający przed korozją, przeznaczony do ogólnego stosowania, wypierający wilgoć.
Product DW30XKNSIzo-
parafiny
63wazelina80,6 – 18-123 – 660Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do średnioterminowej ochrony detali.
Rustilo 181Benzyna lakowa40mocna, woskowata5020 – 40Do 8 -10 lat12 – 2460Do długotrwałej ochrony.
Rustilo 4135 HFKW brak aromatów113wazelina102 – 2,512390Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, zgodny z dyrektywą UE-VOC. Zapewnia długoterminową ochronę.
Rustilo DWX 10Benzyna lakowa> 38Brak00n.z.n.z.15Środek wypierający wodę, nie daje ochrony antykorozyjnej
Rustilo DWX 21Benzyna lakowa> 38oleista303 – 43160Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do krótkotrwałej ochrony antykorozyjnej.
Rustilo DWX 30Benzyna lakowa> 38wazelina80,6 – 18 – 123 – 630Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do średnioterminowej ochrony detali.
Rustilo DWX 31Benzyna lakowa> 38wazelina20212660
Rustilo DWX 32Benzyna lakowa> 38wazelina30418990Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do długoterminowej ochrony detali, do transportu morskiego.
Rustilo DWX 33Benzyna lakowa> 38wazelina4071812120Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do długoterminowej ochrony detali, do transportu morskiego.
SafeCoat DW 10 XIzo-
parafiny
58Brak00n.z.n.z.30Środek wypierający wodę, nie daje ochrony antykorozyjnej.
SafeCoat DW 15 XIzo-
parafiny
60oleista101,5 – 21n.z.40Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do któtkotrwałej ochrony antykorozyjnej.
SafeCoat DW 18 XIzo-
parafiny
58oleista, wazelina111,2 – 1,5124 – 640Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do średnioterminowej ochrony detali.
SafeCoat DW 21 XIzo-
parafiny
58oleista303,5 – 53190Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do któtkotrwałej ochrony antykorozyjnej.
SafeCoat DW 23 XIzo-
parafiny
58oleista, wazelina24312 – 153 – 680Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do średnioterminowej ochrony detali.
SafeCoat DW 30KW brak aromatów> 62wazelina80,6 – 19345
SafeCoat DW 30 XIzo-
parafiny
60wazelina80,6 – 18 – 123 – 640
SafeCoat DW 31KW brak aromatów> 61wazelina20212690
SafeCoat DW 33KW brak aromatów> 62Mocna, wazelina4072412120Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do zabezpieczania na bardzo długi okres czasu.
SafeCoat DW 37KW brak aromatów> 62wazelina314 – 618990Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do długoterminowej ochrony detali.
DW   = wypieranie wody
b.d.  = brak danych
Korr. = ochrona antykorozyjna
KW   = węglowodory
n.d. = nie dotyczy
n.z. = nie zalecany
VCI = Lotne inhibitory korozji
VOC = Lotne związki organiczne