ochrony czasowej

3. ŚRODKI OCHRONY CZASOWEJ

 

Z korozją metali mamy do czynienia praktycznie codziennie. Ryzyko powstawania korozji występuje na każdym etapie wytwarzania, od materiałów bazowych po wyroby gotowe i gdy ona powstanie zawsze jest kosztowna i obniża nasze zyski. Od wielu lat badamy zjawiska korozji oraz skupiamy uwagą na tym jak zapobiegać korozji. Wskażemy Wam jak poradzić sobie z ryzykiem wystąpienia korozji oraz zwiększyć wymagania bezpieczeństwa na stanowiskach pracy poprzez zastosowanie pozbawionych związkow aromatycznych, niezawierających rozpuszczalników czy produktów na bazie wody. Zabezpieczają one przed korozją detale oraz komponenty podczas procesu produkcyjnego, na czas transportu, magazynowania czy montażu.

3a. OLEJE ANTYKOROZYJNE

NAZWA PRODUKTU CIECZ BAZOWA TEMP. ZAPŁONU (°C) WARSTWA ZAWA-
RTOŚĆ ŚRODKA (%)
GRUBOŚĆ WARSTWY (μm) CZAS SKŁAD. WEW. (M-C) CZAS SKŁAD.
NA
ZEW.
(M-C)
CZAS SCHNIĘ-
CIA PRZY 20 °C (min.)
ZASTOSOWANIE
Rustilo 647 Mineralny > 140 oleista 100 4 12 – 18 3 n.d. Oleje antykorozyjne o niskiej lepkości.
Rustilo Tarp CFX Mineralny 104 wosko-wata 100 w zależności od aplikacji 36 – 60 24 n.d. Olej o własnościach tiksotropowych do długoterminowej ochrony.
Rustilo TRB Mineralny + VCI 145 oleista 100 2 – 3 5 lat w szczelne opak. n.z. n.d. Olej antykorozyjny z lotnymi inhibitorami korozji. (VCI).
SafeCoat 66 Mineralny + VCI > 130 cienka, oleista 100 2 – 3 5 lat w szczelne opak. n.z. n.d.

3b. ŚRODKI ANTYKOROZYJNE NA BAZIE WODY

NAZWA PRODUKTU CIECZ BAZOWA TEMP. ZAPŁONU (°C) WARSTWA ZAWARTOŚĆ ŚRODKA (%) GRUBOŚĆ WARSTWY (μm) CZAS SKŁAD. WEW. (M-C) CZAS SKŁAD.
NA
ZEW.
(M-C)
CZAS SCHNIĘ-
CIA PRZY 20 °C (min.)
ZASTOSOWANIE
Aquasafe 21 Mineralny, emulgujący > 150 cienka, oleista od stężenia od stężenia 8 – 12
(20%)
n.z. 60 – 240 Emulgujący z wodą olej antykorozyjny.
Aquasafe 30 Mikro-emulsja n.d. wazelina 10 0,9 9 n.d. 30 Mikroemulsja gotowa do użycia. „ready to use”.

3c. ŚRODKI ANTYKOROZYJNE NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKA

NAZWA PRODUKTU CIECZ BAZOWA TEMP. ZAPŁONU (°C) WARSTWA ZAWA-
RTOŚĆ ŚRODKA (%)
GRUBOŚĆ WARSTWY (μm) CZAS SKŁAD. WEW. (M-C) CZAS SKŁAD.
NA
ZEW.
(M-C)
CZAS SCHNIĘ-
CIA PRZY 20 °C (min.)
ZASTOSOWANIE
Penetrat WDP KW brak aromatów > 62 oleista 50 b.d. b.d. b.d. b.d. Środek smarny rozpuszczający rdzę, zabezpieczający przed korozją, przeznaczony do ogólnego stosowania, wypierający wilgoć.
Product DW30XKNS Izo-
parafiny
63 wazelina 8 0,6 – 1 8-12 3 – 6 60 Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do średnioterminowej ochrony detali.
Rustilo 181 Benzyna lakowa 40 mocna, woskowata 50 20 – 40 Do 8 -10 lat 12 – 24 60 Do długotrwałej ochrony.
Rustilo 4135 HF KW brak aromatów 113 wazelina 10 2 – 2,5 12 3 90 Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, zgodny z dyrektywą UE-VOC. Zapewnia długoterminową ochronę.
Rustilo DWX 10 Benzyna lakowa > 38 Brak 0 0 n.z. n.z. 15 Środek wypierający wodę, nie daje ochrony antykorozyjnej
Rustilo DWX 21 Benzyna lakowa > 38 oleista 30 3 – 4 3 1 60 Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do krótkotrwałej ochrony antykorozyjnej.
Rustilo DWX 30 Benzyna lakowa > 38 wazelina 8 0,6 – 1 8 – 12 3 – 6 30 Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do średnioterminowej ochrony detali.
Rustilo DWX 31 Benzyna lakowa > 38 wazelina 20 2 12 6 60
Rustilo DWX 32 Benzyna lakowa > 38 wazelina 30 4 18 9 90 Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do długoterminowej ochrony detali, do transportu morskiego.
Rustilo DWX 33 Benzyna lakowa > 38 wazelina 40 7 18 12 120 Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do długoterminowej ochrony detali, do transportu morskiego.
SafeCoat DW 10 X Izo-
parafiny
58 Brak 0 0 n.z. n.z. 30 Środek wypierający wodę, nie daje ochrony antykorozyjnej.
SafeCoat DW 15 X Izo-
parafiny
60 oleista 10 1,5 – 2 1 n.z. 40 Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do któtkotrwałej ochrony antykorozyjnej.
SafeCoat DW 18 X Izo-
parafiny
58 oleista, wazelina 11 1,2 – 1,5 12 4 – 6 40 Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do średnioterminowej ochrony detali.
SafeCoat DW 21 X Izo-
parafiny
58 oleista 30 3,5 – 5 3 1 90 Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do któtkotrwałej ochrony antykorozyjnej.
SafeCoat DW 23 X Izo-
parafiny
58 oleista, wazelina 24 3 12 – 15 3 – 6 80 Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do średnioterminowej ochrony detali.
SafeCoat DW 30 KW brak aromatów > 62 wazelina 8 0,6 – 1 9 3 45
SafeCoat DW 30 X Izo-
parafiny
60 wazelina 8 0,6 – 1 8 – 12 3 – 6 40
SafeCoat DW 31 KW brak aromatów > 61 wazelina 20 2 12 6 90
SafeCoat DW 33 KW brak aromatów > 62 Mocna, wazelina 40 7 24 12 120 Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do zabezpieczania na bardzo długi okres czasu.
SafeCoat DW 37 KW brak aromatów > 62 wazelina 31 4 – 6 18 9 90 Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do długoterminowej ochrony detali.
DW   = wypieranie wody
b.d.  = brak danych
Korr. = ochrona antykorozyjna
KW   = węglowodory
n.d. = nie dotyczy
n.z. = nie zalecany
VCI = Lotne inhibitory korozji
VOC = Lotne związki organiczne