chłodzia

1. OLEJE OBRÓBKOWE

 

Nasza obszerna oferta wysokiej jakości chłodziw obróbkowych spełnia wymagania wszystkich typów obrabiarek oraz wszystkich rodzajów obróbek skrawaniem. Dzięki zastosowaniu naszych produktów można uzyskać zwiększenie produktywności oraz wyższą jakości obrabianych detali a także poprawę bezpieczeństwa pracy. W tym celu rozwinęliśmy innowacyjną, pozbawioną olejów mineralnych serię produktów na bazie estrów oraz polimerów. Dzięki najnowszym wynikom badań oraz technologii możemy zaoferować Państwu produkty umożliwiające wyższą wydajność oraz obniżkę kosztów dzięki mniejszemu zużyciu. Nasze chłodziwa obróbkowe dzielą się na:
•  Mieszalne z wodą chłodziwa na bazie olejów mineralnych oraz wysoko rozwiniętej technologii estrów.
•  Mieszalne z wodą syntetyczne ciecze chłodzące, przezroczyste roztwory nie zawierające olejów mineralnych.
•  Nie mieszalne z wodą chłodziwa między innymi oparte na bazie najnowszej generacji olejów hydrokrakowanych z EHVI (Extreme High Viscosity Index) lub wysoko rozwiniętej technologii estrów.

1a. OBRÓBKOWE NIE EMULGUJĄCE Z WODĄ

OGÓLNA OBRÓBKA

NAZWA PRODUKTU LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) TEMP. ZAPŁO
-NU (°C)
KORO
-ZJA NA MIEDZI (3h/100 °C)
ESTRY SIA-
RKA AKTY
-WNA
SIA-
RKA ZWIĄ
-ZANA
FOS-
FOR
INNE CHLOR CYNK ZASTOSOWANIE
CareCut ES 1 27 240 1b Olej do obróbki skrawaniem na bazie estrów o wysokiej temperaturze zapłonu. Posiada doskonałe własności smarne.
Variocut C 429 18 197 1b Uniwersalny olej do ogólnej obróbki skrawaniem stopów aluminium.
Variocut C 462 22 204 1b Nie zawierający chloru olej do ogólnej obróbki skrawaniem metali kolorowych oraz niskostopowych stali.

GŁĘBOKIE WIERCENIE

NAZWA PRODUKTU LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) TEMP. ZAPŁONU (°C) KOROZJA NA MIEDZI (3h/100 °C) ESTRY SIARKA AKTYWNA SIARKA ZWIĄZANA FOSFOR INNE CHLOR CYNK ZASTOSOWANIE
Ilocut 534 B 15 >150 4c Olej o wysokiej wydajności z dodatkami chloroparafiny do głębokiego wiercenia trudnych stopów głowicami wiertarskimi BTA i Ejector.
Variocut C 334 11 >150 4c Olej do głębokiego wiercenia oraz do ogólnej obróbki żeliwa, nisko i średnio stopowych stali.
Variocut D 734 13,6 >150 4c Oleje do głębokiego wiercenia do stali, stali nierdzewnych w trudnych warunkach.
Variocut G 485 11 146 4c Olej do głębokiego wiercenia stali wysokostopowych oraz do szlifowania tarczami CBN w pełnym materiale, szlifowanie powierzchni, rowków, kulek łożyskowych z dużymi prędkościami.

HONOWANIE

NAZWA PRODUKTU LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) TEMP. ZAPŁONU (°C) KOROZJA NA MIEDZI (3h/100 °C) ESTRY SIARKA AKTYWNA SIARKA ZWIĄZANA FOSFOR INNE CHLOR CYNK ZASTOSOWANIE
CareCut ES 3 5,5 175 1b Olej do honowania i obróbki wykańczającej na bazie estrów. Posiada doskonałe właściwości smarne.
Honilo 171 10,4 140 4c Olej do honowania, obróbki wykańczającej gdy wymagana jest wysoka jakość obróbki, np. precyzyjna obróbka skrawaniem na automatach tokarskich, do stali oraz metali nieżelaznych.
Honilo 909 9 152 1b Olej do honowania i obróbki wykańczającej a także jako olej obróbkowy o małej zawartosci dodatków do obróbki skrawaniem na automatach tokarskich, do stali węglowych oraz aluminium.
Honilo 930 4,2 > 125 1a Olej do honowania i do bardzo dokładnej obróbki skrawaniem gdy wymagana jest standardowa jakość obróbki, do stali oraz żeliwa.
Honilo 971 8,4 137 4c Olej do honowania i do bardzo dokładnej obróbki skrawaniem gdy wymagana jest wysoka jakość obróbki, do stali oraz metali nieżelaznych.
Honilo 980 4,3 140 1b Oleje do honowania i obróbki wykańczającej, do standardowych operacji dla stali i metali nieżelaznych.
Honilo 981 4,9 136 1b Olej do honowania, obróbki wykańczającej, do bardzo dokładnej obróbki skrawaniem, w aplikacjach gdzie wymaga się od oleju bardzo dobrych własności smarnych.
Honilo 982 4,6 140 1b Olej do honowania i obróbki wykańczającej głównie do operacji dogładzania.
Honilo 989 2,9 >109 1a Olej do honowania i obróbki wykańczającej dla stali i aluminium. Zapobiega plamom gdy siarkowane osełki są stosowane, także do regeneracji pracujących olejów Honilo.

SZLIFOWANIE

NAZWA PRODUKTU LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) TEMP. ZAPŁONU (°C) KOROZJA NA MIEDZI (3h/100 °C) ESTRY SIARKA AKTYWNA SIARKA ZWIĄZANA FOSFOR INNE CHLOR CYNK ZASTOSOWANIE
CareCut ES 2 9 216 1b Olej do szlifowania i obróbki wykańczającej na bazie estrów o wysokiej temperaturze zapłonu pozwala osiągnąć wyższą wydajność.
Ilogrind 950 8,2 182 1a Olej do szlifowania wałków rozrządu tarczami CBN oraz korundowymi.
Variocut G 408 HC 7,7 168 1a Olej do szlifowania węglików wolframu szczególnie wrażliwych na wypłukiwanie kobaltu. Opracowany na bazie hydrokrakowanego oleju o bardzo wysokim wskaźniku lepkości (EHVI).
Variocut G 500 22 206 1b Do szlifowania rowków np.wierteł, frezów.Odpowiedni dla tarcz karborundowych.
Variocut G 600 HC 8,9 >160 1b Olej do szlifowania z dużymi prędkościami, o wysokiej temperaturze zapłonu, nacinanie zębów, szlifowanie zębów przy pełzającym posuwie, na bazie oleju hydrokrakowanego o wysokim wskaźniku lepkości (EHVI). Odpowiedni dla tarcz CBN.
Variocut G 613 HC 14,4 206 1b Olej do szlifowania z dużymi prędkościami, posuwem pełzającym oraz szlifowania uzębień. Odpowiedni dla tarcz CBN.
Variocut G 650 HC 9,1 170 1b Pozwalający zwiększyć wydajność, olej do szlifowania z dużymi prędkościami, o wysokiej temperaturze zapłonu. Do nacinania zębów, szlifowania zębów posuwem pełzającym, do wiercenia, cięcia. Opracowany na bazie oleju hydrokrakowanego o wysokim wskaźniku lepkości (EHVI).

PRZECIĄGANIE, ROZWIERCANIE

NAZWA PRODUKTU LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) TEMP. ZAPŁONU (°C) KOROZJA NA MIEDZI (3h/100 °C) ESTRY SIARKA AKTYWNA SIARKA ZWIĄZANA FOSFOR INNE CHLOR CYNK ZASTOSOWANIE
Ilobroach 11 17 >140 1b Wysoko wydajny olej z chlorowanymi dodatkami do operacji przeciągania oraz nacinania kół, do stali, stali nierdzewnej oraz stopów niklu.
Variocut B 27 F 20 185 1b Olej do frezowania obwiedniowego, przeciągania rowków wpustowych, przeciągania, szlifowania, dłutowania kół zębatych.
Variocut B 30 22 169 4c Wysoko wydajny olej do przeciągania oraz obróbkowy do nacinania kół zębatych do stali oraz stali nierdzewnej.

CIECZE I OLEJE DO SMAROWANIA MGŁOWEGO

NAZWA PRODUKTU LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) TEMP. ZAPŁONU (°C) KOROZJA NA MIEDZI (3h/100 °C) ESTRY SIARKA AKTYWNA SIARKA ZWIĄZANA FOSFOR CHLOR CYNK ZASTOSOWANIE
Hyspray A 1536 27 194 1a Nie mieszająca się z wodą ciecz obróbkowa na bazie bioalkoholi do smarowania mgłowego, przeznaczona do obróbki stopów aluminium.
Hyspray E 2000 28 240 1b Nie mieszająca się z wodą ciecz obróbkowa na bazie syntetycznych estrów do smarowania mgłowego, przeznaczona do obróbki wysokostopowych stali oraz metali nieżelaznych.

OLEJE UNIWERSALNE

NAZWA PRODUKTU LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) TEMP. ZAPŁONU (°C) KOROZJA NA MIEDZI (3h/100 °C) ESTRY SIARKA AKTYWNA SIARKA ZWIĄZANA FOSFOR CHLOR CYNK ZASTOSOWANIE
Ilocut 510 MP 10 164 1a Uniwersalne oleje o wszechstronnym zastosowaniu szczególnie przeznaczone do automatów tokarskich oraz prostych operacji obróbczych, do stali oraz metali nieżelaznych. Jednocześnie mogą być stosowane jako ciecze hydrauliczne typu HLP-D nie zawierające metali ciężkich.
Ilocut 522 MP 22 208 1a
Ilocut 532 MP 32 200 1a
Ilocut 546 MP 46 200 1a

OLEJE DO OBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ

NAZWA PRODUKTU LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) TEMP. ZAPŁONU (°C) KOROZJA NA MIEDZI (3h/100 °C) ESTRY SIARKA AKTYWNA SIARKA ZWIĄZANA FOSFOR CHLOR CYNK ZASTOSOWANIE
Ilocut EDM 180 1,4 76 1b Nie zawierające dodatków, odporne na starzenie oraz dobrze filtrowalne dielektryki przeznaczone do stosowania w drążarkach elektroiskowych. Ilocut EDM 180 jest przeznaczony do obróbki dokładnej wykańczjącej i zgrubnej. Ilocut EDM 200 oraz EDM 401 do obróbki wykańczjącej i zgrubnej. Ze względu na niską lepkość olej Ilocut EDM 401 może być stosowany do szlifowania węglików.
Ilocut EDM 200 1,9 104 1b
Ilocut EDM 401 3,5 123 1b

1b. OLEJE OBRÓBKOWE EMULGUJĄCE Z WODĄ

NAZWA PRODUKTU OLEJ MINE-
RALNY (%)
ESTRY / DODA-TKI
EP
BOR pH PRZY 5 % STĘŻE
-NIE ROBO
-CZE (%)
TWAR-
DOŚCI WODY (°dH)
ŻELIWO SZARE STALE NISKO-
STOPO-
WE
STALE WYSOKO
-STOPO
-WE
ALUMI
-NIUM
MAG-
NEZ
META
-LE KOLO
-ROWE
ZASTOSOWANIE
Almaredge 11 FF 11 9,7 5 -8 3 – 20 Półsyntetyczna ciecz obróbkowa do szlifowania stali i obrobki żeliwa.
Almaredge 51 FF 50 9,2 4 -10 3 – 20 Ciecz obróbkowa do szlifowania stali i obróbki nisko/ średnio stopowych stali oraz żeliwa szarego.
Almaredge MF 15 9,6 3 -8 6 – 56 Półsyntetyczna ciecz obróbkowa do szlifowania stali i obróbki żeliwa.
Almaredge 52 54 9,3 4 -10 5 – 40 Ciecz obróbkowa do ogólnej obróbki skrawaniem stali, metali kolorowych oraz aluminium.
Alusol 21 BF 22 9,2 5 -10 10 – 75 Półsyntetyczna bezborowa ciecz obróbkowa do ciężkiej obróbki żeliwa szarego, stopów aluminium oraz nisko/średnio stopowych stali.
Alusol 32 27 8,9 5 -10 8 – 40 Półsyntetyczna ciecz obróbkowa do obróbki żeliwa, stopów aluminium oraz nisko/średnio stopowych stali.
Alusol 41 BF 35 9,1 6 -10 5 – 20 Półsyntetyczna bezborowa ciecz obróbkowa do żeliwa, stopów aluminium oraz nisko/średnio stopowych stali.
Alusol A 37 8,9 6 -10 5 – 20 Ciecz obróbkowa przeznaczona do ogólnej obróbki skrawaniem stopów aluminium, metali kolorowych, stali.
Alusol ABF 10 40 8,9 6 -10 5 – 40 Nie zawierająca boru oraz amin, do obróbki stopów aluminium oraz nisko/średnio stopowych stali.
Alusol ABF 47 49 9,0 10 -20 5 – 20 Ciecz obróbkowa nie zawierająca boru oraz amin do obróbki stopów aluminium oraz nisko/średnio stopowych stali oraz metali kolorowych.
Alusol MF 47 8,8 4 -10 3 – 20 Ciecz obróbkowa do obróbki stopów aluminium oraz nisko/średnio stopowych stali.
Alusol M-FX 40 9,0 5 -12 5 – 20 Do ogólnej obróbki skrawaniem stopów aluminium oraz nisko/średnio stopowych stali.
Alusol RAL BF 46 9,0 6 -10 10 – 45 Ciecz obróbkowa nie zawierająca boru, do obróbki stopów aluminium oraz nisko stopowych stali.
CareCut S 125 0 9,5 6 -15 3 – 45 Nie zawierająca boru, na bazie estrów, do obróbki stopów aluminium oraz stali.
CareCut S 70 0 9,0 5 -15 10 – 30 Ciecz obróbkowa nie zawierająca boru na bazie estrów do obróbki stopów aluminium oraz stali.
Cooledge ABF 5 46 9,1 6 -10 5 – 20 Ciecz obróbkowa nie zawierająca boru oraz amin do obróbki stopów aluminium oraz nisko/średnio stopowychn stali.
Cooledge BI 70 9,5 4 -10 3 – 20 Bezborowa ciecz obróbkowa, do obróbki nisko/ średnio stopowych stali oraz stopów aluminium.
Hysol 30 FF 32 9,2 3 -10 8 – 30 Półsyntetyczna, bezborowa ciecz obróbkowa, do szlifowania stali oraz do obróbki żeliwa i nisko/ średnio stopowych stali.
Hysol 40 FF 40 9,2 3 -8 8 – 20
Hysol AL/F 40 8,9 5 -15 5 – 40 Ciecz obróbkowa do ciężkiej obróbki stopów aluminium, metali kolorowych oraz stali. Może być stosowana do szlifowania bezkłowego.
Hysol AM 42 8,8 5 -10 10 – 250 Bezborowa ciecz obróbkowa, do obróbki stopów aluminium oraz magnezu.
Hysol DC 30 27 9,3 4 – 8 5 – 40 Półsyntetyczna ciecz obróbkowa, do szlifowania stali oraz do obróbki żeliwa i nisko/średnio stopowych stali.
Hysol R 35 9,0 4 – 8 5 – 20 Półsyntetyczna ciecz obróbkowa, do szlifowania stali oraz do obróbki nisko/średnio stopowych stali oraz żeliwa.
Hysol T 15 28 9,1 4 – 8 3 – 20 Półsyntetyczna ciecz obróbkowa, do szlifowania stali oraz do obróbki nisko/średnio stopowych stali oraz żeliwa.
Hysol X 41 9,0 4 -12 3 – 20 Ciecz obróbkowa, do obróbki nisko/średnio stopowych stali , stali wysoko stopowych, stali nierdzewnych oraz stopów aluminium.
Hysol X BF 53 9,2 6 -10 5 – 10 Ciecz obróbkowa nie zawierająca boru, do obróbki nisko/średnio stopowych stali, stali wysoko stopowych, stali nierdzewnych oraz stopów aluminium.
Syntilo R Plus 40 9,2 4 -6 5 – 20 Uniwersalna emulsja obróbkowa do szlifowania i obróbki skrawaniem stali, stali stopowych, aluminium, żeliwa.

1b. OLEJE OBRÓBKOWE EMULGUJĄCE Z WODĄ

NAZWA PRODUKTU OLEJ MINE-
RALNY (%)
BOR pH PRZY 3 % STĘŻE
-NIE ROBO
-CZE (%)
TWAR-
DOŚCI WODY (°dH)
ŻELIWO SZARE STALE NISKO-
STOPO-
WE
STALE WYSOKO
-STOPO
-WE
ALUMI
-NIUM
MAG-
NEZ
META
-LE KOLO
-ROWE
ZASTOSOWANIE
Syntilo 81 BF 0 9,1 3 – 5 2 – 20 Nie zawierająca boru ciecz obróbkowa do operacji szlifierskich stali, żeliwa.
Syntilo 81 E 0 9,3 3 – 5 2 – 20 Ciecz obróbkowa do operacji szlifierskich stali, żeliwa.
Syntilo 290 0 9,2 3 – 5 5 – 20 Nie zawierająca boru ciecz obróbkowa do operacji szlifierskich stali.
Syntilo 2000 0 9,0 2 – 20 2 – 20 Uniwersalna ciecz obróbkowa do operacji szlifowania, honowania stali i żeliwa a także do ciężkiej obróbki skrawaniem detali wykonanych ze stali.
Syntilo 9954 0 8,7 4 -15 2 – 17 Ciecz obróbkowa do szlifowania i do ciężkiej obróbki skrawaniem detali wykonanych ze stali.
Syntilo CR 4 0 9,2 5 – 6 3 – 20 Nie zawierająca boru ciecz obróbkowa ze specjalnymi inhibitorami do szlifowania węglików. Zapobiega wypłukiwaniu kobaltu.