chłodzia

1. OLEJE OBRÓBKOWE

 

Nasza obszerna oferta wysokiej jakości chłodziw obróbkowych spełnia wymagania wszystkich typów obrabiarek oraz wszystkich rodzajów obróbek skrawaniem. Dzięki zastosowaniu naszych produktów można uzyskać zwiększenie produktywności oraz wyższą jakości obrabianych detali a także poprawę bezpieczeństwa pracy. W tym celu rozwinęliśmy innowacyjną, pozbawioną olejów mineralnych serię produktów na bazie estrów oraz polimerów. Dzięki najnowszym wynikom badań oraz technologii możemy zaoferować Państwu produkty umożliwiające wyższą wydajność oraz obniżkę kosztów dzięki mniejszemu zużyciu. Nasze chłodziwa obróbkowe dzielą się na:
•  Mieszalne z wodą chłodziwa na bazie olejów mineralnych oraz wysoko rozwiniętej technologii estrów.
•  Mieszalne z wodą syntetyczne ciecze chłodzące, przezroczyste roztwory nie zawierające olejów mineralnych.
•  Nie mieszalne z wodą chłodziwa między innymi oparte na bazie najnowszej generacji olejów hydrokrakowanych z EHVI (Extreme High Viscosity Index) lub wysoko rozwiniętej technologii estrów.

1a. OBRÓBKOWE NIE EMULGUJĄCE Z WODĄ

OGÓLNA OBRÓBKA

NAZWA PRODUKTULEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s)TEMP. ZAPŁO
-NU (°C)
KORO
-ZJA NA MIEDZI (3h/100 °C)
ESTRYSIA-
RKA AKTY
-WNA
SIA-
RKA ZWIĄ
-ZANA
FOS-
FOR
INNECHLORCYNKZASTOSOWANIE
CareCut ES 1272401bOlej do obróbki skrawaniem na bazie estrów o wysokiej temperaturze zapłonu. Posiada doskonałe własności smarne.
Variocut C 429181971bUniwersalny olej do ogólnej obróbki skrawaniem stopów aluminium.
Variocut C 462222041bNie zawierający chloru olej do ogólnej obróbki skrawaniem metali kolorowych oraz niskostopowych stali.

GŁĘBOKIE WIERCENIE

NAZWA PRODUKTULEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s)TEMP. ZAPŁONU (°C)KOROZJA NA MIEDZI (3h/100 °C)ESTRYSIARKA AKTYWNASIARKA ZWIĄZANAFOSFORINNECHLORCYNKZASTOSOWANIE
Ilocut 534 B15>1504cOlej o wysokiej wydajności z dodatkami chloroparafiny do głębokiego wiercenia trudnych stopów głowicami wiertarskimi BTA i Ejector.
Variocut C 33411>1504cOlej do głębokiego wiercenia oraz do ogólnej obróbki żeliwa, nisko i średnio stopowych stali.
Variocut D 73413,6>1504cOleje do głębokiego wiercenia do stali, stali nierdzewnych w trudnych warunkach.
Variocut G 485111464cOlej do głębokiego wiercenia stali wysokostopowych oraz do szlifowania tarczami CBN w pełnym materiale, szlifowanie powierzchni, rowków, kulek łożyskowych z dużymi prędkościami.

HONOWANIE

NAZWA PRODUKTULEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s)TEMP. ZAPŁONU (°C)KOROZJA NA MIEDZI (3h/100 °C)ESTRYSIARKA AKTYWNASIARKA ZWIĄZANAFOSFORINNECHLORCYNKZASTOSOWANIE
CareCut ES 35,51751bOlej do honowania i obróbki wykańczającej na bazie estrów. Posiada doskonałe właściwości smarne.
Honilo 17110,41404cOlej do honowania, obróbki wykańczającej gdy wymagana jest wysoka jakość obróbki, np. precyzyjna obróbka skrawaniem na automatach tokarskich, do stali oraz metali nieżelaznych.
Honilo 90991521bOlej do honowania i obróbki wykańczającej a także jako olej obróbkowy o małej zawartosci dodatków do obróbki skrawaniem na automatach tokarskich, do stali węglowych oraz aluminium.
Honilo 9304,2> 1251aOlej do honowania i do bardzo dokładnej obróbki skrawaniem gdy wymagana jest standardowa jakość obróbki, do stali oraz żeliwa.
Honilo 9718,41374cOlej do honowania i do bardzo dokładnej obróbki skrawaniem gdy wymagana jest wysoka jakość obróbki, do stali oraz metali nieżelaznych.
Honilo 9804,31401bOleje do honowania i obróbki wykańczającej, do standardowych operacji dla stali i metali nieżelaznych.
Honilo 9814,91361bOlej do honowania, obróbki wykańczającej, do bardzo dokładnej obróbki skrawaniem, w aplikacjach gdzie wymaga się od oleju bardzo dobrych własności smarnych.
Honilo 9824,61401bOlej do honowania i obróbki wykańczającej głównie do operacji dogładzania.
Honilo 9892,9>1091aOlej do honowania i obróbki wykańczającej dla stali i aluminium. Zapobiega plamom gdy siarkowane osełki są stosowane, także do regeneracji pracujących olejów Honilo.

SZLIFOWANIE

NAZWA PRODUKTULEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s)TEMP. ZAPŁONU (°C)KOROZJA NA MIEDZI (3h/100 °C)ESTRYSIARKA AKTYWNASIARKA ZWIĄZANAFOSFORINNECHLORCYNKZASTOSOWANIE
CareCut ES 292161bOlej do szlifowania i obróbki wykańczającej na bazie estrów o wysokiej temperaturze zapłonu pozwala osiągnąć wyższą wydajność.
Ilogrind 9508,21821aOlej do szlifowania wałków rozrządu tarczami CBN oraz korundowymi.
Variocut G 408 HC7,71681aOlej do szlifowania węglików wolframu szczególnie wrażliwych na wypłukiwanie kobaltu. Opracowany na bazie hydrokrakowanego oleju o bardzo wysokim wskaźniku lepkości (EHVI).
Variocut G 500222061bDo szlifowania rowków np.wierteł, frezów.Odpowiedni dla tarcz karborundowych.
Variocut G 600 HC8,9>1601bOlej do szlifowania z dużymi prędkościami, o wysokiej temperaturze zapłonu, nacinanie zębów, szlifowanie zębów przy pełzającym posuwie, na bazie oleju hydrokrakowanego o wysokim wskaźniku lepkości (EHVI). Odpowiedni dla tarcz CBN.
Variocut G 613 HC14,42061bOlej do szlifowania z dużymi prędkościami, posuwem pełzającym oraz szlifowania uzębień. Odpowiedni dla tarcz CBN.
Variocut G 650 HC9,11701bPozwalający zwiększyć wydajność, olej do szlifowania z dużymi prędkościami, o wysokiej temperaturze zapłonu. Do nacinania zębów, szlifowania zębów posuwem pełzającym, do wiercenia, cięcia. Opracowany na bazie oleju hydrokrakowanego o wysokim wskaźniku lepkości (EHVI).

PRZECIĄGANIE, ROZWIERCANIE

NAZWA PRODUKTULEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s)TEMP. ZAPŁONU (°C)KOROZJA NA MIEDZI (3h/100 °C)ESTRYSIARKA AKTYWNASIARKA ZWIĄZANAFOSFORINNECHLORCYNKZASTOSOWANIE
Ilobroach 1117>1401bWysoko wydajny olej z chlorowanymi dodatkami do operacji przeciągania oraz nacinania kół, do stali, stali nierdzewnej oraz stopów niklu.
Variocut B 27 F201851bOlej do frezowania obwiedniowego, przeciągania rowków wpustowych, przeciągania, szlifowania, dłutowania kół zębatych.
Variocut B 30221694cWysoko wydajny olej do przeciągania oraz obróbkowy do nacinania kół zębatych do stali oraz stali nierdzewnej.

CIECZE I OLEJE DO SMAROWANIA MGŁOWEGO

NAZWA PRODUKTULEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s)TEMP. ZAPŁONU (°C)KOROZJA NA MIEDZI (3h/100 °C)ESTRYSIARKA AKTYWNASIARKA ZWIĄZANAFOSFORCHLORCYNKZASTOSOWANIE
Hyspray A 1536271941aNie mieszająca się z wodą ciecz obróbkowa na bazie bioalkoholi do smarowania mgłowego, przeznaczona do obróbki stopów aluminium.
Hyspray E 2000282401bNie mieszająca się z wodą ciecz obróbkowa na bazie syntetycznych estrów do smarowania mgłowego, przeznaczona do obróbki wysokostopowych stali oraz metali nieżelaznych.

OLEJE UNIWERSALNE

NAZWA PRODUKTULEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s)TEMP. ZAPŁONU (°C)KOROZJA NA MIEDZI (3h/100 °C)ESTRYSIARKA AKTYWNASIARKA ZWIĄZANAFOSFORCHLORCYNKZASTOSOWANIE
Ilocut 510 MP101641aUniwersalne oleje o wszechstronnym zastosowaniu szczególnie przeznaczone do automatów tokarskich oraz prostych operacji obróbczych, do stali oraz metali nieżelaznych. Jednocześnie mogą być stosowane jako ciecze hydrauliczne typu HLP-D nie zawierające metali ciężkich.
Ilocut 522 MP222081a
Ilocut 532 MP322001a
Ilocut 546 MP462001a

OLEJE DO OBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ

NAZWA PRODUKTULEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s)TEMP. ZAPŁONU (°C)KOROZJA NA MIEDZI (3h/100 °C)ESTRYSIARKA AKTYWNASIARKA ZWIĄZANAFOSFORCHLORCYNKZASTOSOWANIE
Ilocut EDM 1801,4761bNie zawierające dodatków, odporne na starzenie oraz dobrze filtrowalne dielektryki przeznaczone do stosowania w drążarkach elektroiskowych. Ilocut EDM 180 jest przeznaczony do obróbki dokładnej wykańczjącej i zgrubnej. Ilocut EDM 200 oraz EDM 401 do obróbki wykańczjącej i zgrubnej. Ze względu na niską lepkość olej Ilocut EDM 401 może być stosowany do szlifowania węglików.
Ilocut EDM 2001,91041b
Ilocut EDM 4013,51231b

1b. OLEJE OBRÓBKOWE EMULGUJĄCE Z WODĄ

NAZWA PRODUKTUOLEJ MINE-
RALNY (%)
ESTRY / DODA-TKI
EP
BORpH PRZY 5 %STĘŻE
-NIE ROBO
-CZE (%)
TWAR-
DOŚCI WODY (°dH)
ŻELIWO SZARESTALE NISKO-
STOPO-
WE
STALE WYSOKO
-STOPO
-WE
ALUMI
-NIUM
MAG-
NEZ
META
-LE KOLO
-ROWE
ZASTOSOWANIE
Almaredge 11 FF119,75 -83 – 20Półsyntetyczna ciecz obróbkowa do szlifowania stali i obrobki żeliwa.
Almaredge 51 FF509,24 -103 – 20Ciecz obróbkowa do szlifowania stali i obróbki nisko/ średnio stopowych stali oraz żeliwa szarego.
Almaredge MF159,63 -86 – 56Półsyntetyczna ciecz obróbkowa do szlifowania stali i obróbki żeliwa.
Almaredge 52549,34 -105 – 40Ciecz obróbkowa do ogólnej obróbki skrawaniem stali, metali kolorowych oraz aluminium.
Alusol 21 BF229,25 -1010 – 75Półsyntetyczna bezborowa ciecz obróbkowa do ciężkiej obróbki żeliwa szarego, stopów aluminium oraz nisko/średnio stopowych stali.
Alusol 32278,95 -108 – 40Półsyntetyczna ciecz obróbkowa do obróbki żeliwa, stopów aluminium oraz nisko/średnio stopowych stali.
Alusol 41 BF359,16 -105 – 20Półsyntetyczna bezborowa ciecz obróbkowa do żeliwa, stopów aluminium oraz nisko/średnio stopowych stali.
Alusol A378,96 -105 – 20Ciecz obróbkowa przeznaczona do ogólnej obróbki skrawaniem stopów aluminium, metali kolorowych, stali.
Alusol ABF 10408,96 -105 – 40Nie zawierająca boru oraz amin, do obróbki stopów aluminium oraz nisko/średnio stopowych stali.
Alusol ABF 47499,010 -205 – 20Ciecz obróbkowa nie zawierająca boru oraz amin do obróbki stopów aluminium oraz nisko/średnio stopowych stali oraz metali kolorowych.
Alusol MF478,84 -103 – 20Ciecz obróbkowa do obróbki stopów aluminium oraz nisko/średnio stopowych stali.
Alusol M-FX409,05 -125 – 20Do ogólnej obróbki skrawaniem stopów aluminium oraz nisko/średnio stopowych stali.
Alusol RAL BF469,06 -1010 – 45Ciecz obróbkowa nie zawierająca boru, do obróbki stopów aluminium oraz nisko stopowych stali.
CareCut S 12509,56 -153 – 45Nie zawierająca boru, na bazie estrów, do obróbki stopów aluminium oraz stali.
CareCut S 7009,05 -1510 – 30Ciecz obróbkowa nie zawierająca boru na bazie estrów do obróbki stopów aluminium oraz stali.
Cooledge ABF 5469,16 -105 – 20Ciecz obróbkowa nie zawierająca boru oraz amin do obróbki stopów aluminium oraz nisko/średnio stopowychn stali.
Cooledge BI709,54 -103 – 20Bezborowa ciecz obróbkowa, do obróbki nisko/ średnio stopowych stali oraz stopów aluminium.
Hysol 30 FF329,23 -108 – 30Półsyntetyczna, bezborowa ciecz obróbkowa, do szlifowania stali oraz do obróbki żeliwa i nisko/ średnio stopowych stali.
Hysol 40 FF409,23 -88 – 20
Hysol AL/F408,95 -155 – 40Ciecz obróbkowa do ciężkiej obróbki stopów aluminium, metali kolorowych oraz stali. Może być stosowana do szlifowania bezkłowego.
Hysol AM428,85 -1010 – 250Bezborowa ciecz obróbkowa, do obróbki stopów aluminium oraz magnezu.
Hysol DC 30279,34 – 85 – 40Półsyntetyczna ciecz obróbkowa, do szlifowania stali oraz do obróbki żeliwa i nisko/średnio stopowych stali.
Hysol R359,04 – 85 – 20Półsyntetyczna ciecz obróbkowa, do szlifowania stali oraz do obróbki nisko/średnio stopowych stali oraz żeliwa.
Hysol T 15289,14 – 83 – 20Półsyntetyczna ciecz obróbkowa, do szlifowania stali oraz do obróbki nisko/średnio stopowych stali oraz żeliwa.
Hysol X419,04 -123 – 20Ciecz obróbkowa, do obróbki nisko/średnio stopowych stali , stali wysoko stopowych, stali nierdzewnych oraz stopów aluminium.
Hysol X BF539,26 -105 – 10Ciecz obróbkowa nie zawierająca boru, do obróbki nisko/średnio stopowych stali, stali wysoko stopowych, stali nierdzewnych oraz stopów aluminium.
Syntilo R Plus409,24 -65 – 20Uniwersalna emulsja obróbkowa do szlifowania i obróbki skrawaniem stali, stali stopowych, aluminium, żeliwa.

1b. OLEJE OBRÓBKOWE EMULGUJĄCE Z WODĄ

NAZWA PRODUKTUOLEJ MINE-
RALNY (%)
BORpH PRZY 3 %STĘŻE
-NIE ROBO
-CZE (%)
TWAR-
DOŚCI WODY (°dH)
ŻELIWO SZARESTALE NISKO-
STOPO-
WE
STALE WYSOKO
-STOPO
-WE
ALUMI
-NIUM
MAG-
NEZ
META
-LE KOLO
-ROWE
ZASTOSOWANIE
Syntilo 81 BF09,13 – 52 – 20Nie zawierająca boru ciecz obróbkowa do operacji szlifierskich stali, żeliwa.
Syntilo 81 E09,33 – 52 – 20Ciecz obróbkowa do operacji szlifierskich stali, żeliwa.
Syntilo 29009,23 – 55 – 20Nie zawierająca boru ciecz obróbkowa do operacji szlifierskich stali.
Syntilo 200009,02 – 202 – 20Uniwersalna ciecz obróbkowa do operacji szlifowania, honowania stali i żeliwa a także do ciężkiej obróbki skrawaniem detali wykonanych ze stali.
Syntilo 995408,74 -152 – 17Ciecz obróbkowa do szlifowania i do ciężkiej obróbki skrawaniem detali wykonanych ze stali.
Syntilo CR 409,25 – 63 – 20Nie zawierająca boru ciecz obróbkowa ze specjalnymi inhibitorami do szlifowania węglików. Zapobiega wypłukiwaniu kobaltu.