SERWIS

Zakres czynności serwisowo-technicznych, wykonywanych przez firmę CMS-CIS, na rzecz zakładów przemysłowych, w ramach umowy o współpracy serwisowo-technicznej:

 1. Konserwacja i czyszczenie maszyn z użyciem profesjonalnego sprzętu serwisowo-technicznego, która obejmuje:
 • Umycie gabarytów wewnętrznych obrabiarki:
  – przestrzeń obróbcza,
  – przestrzeń magazynku oraz wyczyszczenie łańcucha narzędziowego,
  – przestrzeń wewnątrz od strony wrzecion,
  – przestrzeń załadunkowa,
  – przestrzeń pomiędzy blachami osłon osi obrotowej stołu obróbczego,
  – wyczyszczenie agregatu hydraulicznego wraz z osprzętem,
  – zdemontowanie osłon maszyny i wyczyszczenie przestrzeni za osłonami,
  – wyczyszczenie wyrzutnika wiórów wraz z filtrami,
  – usunięcie szlamu, wiórów i innych zanieczyszczeń ze zbiorników i zdemontowanego sprzętu,
  – montaż osprzętu i osłon
 • Umycie gabarytów zewnętrznych maszyny (odtłuszczenie)
 • Wyczyszczenie filtrów odciągowych obrabiarki:
  – filtry metalowe,
  – przestrzeń wewnątrz filtra,
  – udrożnienie rur odpływu skroplonej substancji chemicznej
 • Oczyszczenie układu centralnego chłodziwa:
  – wypompowanie chłodziwa z jednoczesną filtracją,
  – usunięcie szlamu, wiórów ze zbiorników i zdemontowanego osprzętu,
  – montaż i napełnienie przefiltrowanym, bądź świeżym chłodziwem,
 • Odtłuszczenie i umycie posadzki wokół maszyny i układu centralnego chłodziwa.
 1. Obsługa serwisowa produktów smarowych (eksploatacyjnych) stosowanych w obrabiarkach:
  – filtracja olejów hydraulicznych,
  – instalacja centralnych systemów smarowania maszyn i oczyszczania mediów technologicznych.
 2. Obsługa serwisowa produktów technologicznych, stosowanych w procesach obróbki skrawaniem, plastycznej, mycia, konserwacji, chłodzenia i hartowania:
  – bocznikowa filtracja olejów technologicznych (istnieje możliwość dodania dodatków serwisowych np. antypiennych, antykorozyjnych itp.)
  – bocznikowe oczyszczanie emulsji z olejów obcych (przeciekowych) oraz zanieczyszczeń stałych (istnieje możliwość usuwania bakterii, pleśni i grzybów przy pomocy dodatków serwisowych bądź poprzez działanie lampami UV).
 3. Czynności serwisowe i logistyczne, związane z HSSE (usuwanie awarii – wycieków olejów, chłodziw i innych środków petro-chemicznych).
 4. Aplikacje bardziej ekonomicznych produktów smarowych i chemicznych do maszyn nowych i używanych obrabiarek, myjni przemysłowych.
 5. Prowadzenie prób eksploatacyjnych i technologicznych z nowymi produktami , w oparciu o wspólne ustalenia.
 6. Wdrażanie programu komputerowego do prowadzenia gospodarki smarowniczej   (instrukcje smarowania, plany i harmonogramy konserwacji maszyn i pielęgnacji środków chemicznych) oraz nowatorskich rozwiązań technicznych.
 7. Realizacja małych kontraktów CMS (TFM).
 8. Badania laboratoryjne w/w grup środków chemicznych.
 9. Inne usługi wzajemnie uzgodnione z Klientem